Niż Człowiek Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Niż Człowiek Cytaty: Człowiek bied­ny więcej może dać niż człowiek bo­gaty . -Chemicals
człowiek-bied­ny-więcej-może-dać-ż-człowiek-bo­gaty
Niż Człowiek Cytaty: Człowiek zakochany jest to człowiek, który chce być milszym niż potrafi - oto dlaczego prawie wszyscy zakochani są śmieszni. -Nicolas de Chamfort
człowiek-zakochany-jest-to-człowiek-który-chce-być-milszym-ż-potrafi-oto-dlaczego-prawie-wszyscy-zakochani-są-śmieszni
Niż Człowiek Cytaty: Człowiek ze wsi ma życie zapewne cięższe niż człowiek z miasta, ale za to żyje pełnią życia. Nie robi wciąż dzień w dzień tego samego. -Aleksander Fleming
człowiek-ze-wsi-życie-zapewne-ęższe-ż-człowiek-z-miasta-ale-za-to-żyje-pełą-życia-nie-robi-wciąż-dzień-w-dzień-tego-samego
Niż Człowiek Cytaty: Nic lep­sze­go człowiek nie może zro­bić człowieko­wi, niż uwol­nić go od bólu, i nic gor­sze­go, niż mu ból zadać. -Sławomir Mrożek
nic-lep­sze­go-człowiek-nie może-zro­bić-człowieko­wi-ż-uwol­ć-go od bólu-i nic-gor­sze­go-ż-mu ból-zadać
Niż Człowiek Cytaty: Miłość jest gęstsza niż zapomnieć, przejrzystsza niż pamiętać, rzadsza niż fale są wzburzone, częstsza niż ponieść klęskę. -Edward Cummings
miłość-jest-gęstsza-ż-zapomnieć-przejrzystsza-ż-pamięć-rzadsza-ż-fale-są-wzburzone-częstsza-ż-ponieść-klęskę
Niż Człowiek Cytaty: Na ziemi nie ma słabszego stworzenia niż człowiek. -Homer
na-ziemi-nie-słabszego-stworzenia-ż-człowiek
Niż Człowiek Cytaty: Nie ma nic słabszego na ziemi niż człowiek. -Homer
nie-nic-słabszego-na-ziemi-ż-człowiek
Niż Człowiek Cytaty: Człowiek znacznie więcej wie, niż rozumie. -Zygmunt Karol Mysłakowski
Niż Człowiek Cytaty: Człowiek bez honoru to gorsze niż śmierć. -Miguel de Cervantes
Niż Człowiek Cytaty: Nie ma nic słab­sze­go na Ziemi niż człowiek. -Homer
nie- nic-słab­sze­go-na ziemi-ż-człowiek
Niż Człowiek Cytaty: Szlachetny człowiek woli stracić swój honor niż świadomość. -Michel de Montaigne
szlachetny-człowiek-woli-stracić-swój-honor-ż-świadomość
Niż Człowiek Cytaty: Bóg jest bliższy człowiekowi niż człowiek sam sobie. -Paul Evdokimov
bóg-jest-bliższy-człowiekowi-ż-człowiek-sam-sobie
Niż Człowiek Cytaty: Człowiek potrzebuje drugiego człowieka więcej niż chleba i wody. -Josef Rattner
człowiek-potrzebuje-drugiego-człowieka-więcej-ż-chleba-i-wody
Niż Człowiek Cytaty: Człowiek mądry wykorzystuje więcej możliwości, niż otrzymuje szans. -Francis Bacon
człowiek-mądry-wykorzystuje-więcej-możliwoś-ż-otrzymuje-szans
Niż Człowiek Cytaty: Człowiek miłujący spokój jest bardziej potrzebny niż mędrzec. -Tomasz Kempis
człowiek-miłujący-spokój-jest-bardziej-potrzebny-ż-mędrzec
Niż Człowiek Cytaty: Egoista to człowiek, który bardziej jest zainteresowany sobą niż mną. -Ambrose Bierce
egoista-to-człowiek-który-bardziej-jest-zainteresowany-sobą-ż-mną
Niż Człowiek Cytaty: Pisarz to człowiek, któremu pisanie przychodzi trudniej niż innym ludziom. -Tomasz Mann
pisarz-to-człowiek-któremu-pisanie-przychodzi-trudniej-ż-innym-ludziom
Niż Człowiek Cytaty: Uczciwość w życiu narodu gra ważniejszą rolę niż genialny człowiek. -Seweryn Goszczyński
uczciwość-w-życiu-narodu-gra-ważniejszą-rolę-ż-genialny-człowiek
Niż Człowiek Cytaty: Nic człowieko­wi nie wy­daje się piękniej­sze niż człowiek. -Cyceron
nic-człowieko­wi-nie wy­daje ę-piękniej­sze-ż-człowiek
Niż Człowiek Cytaty: Człowiek współczesny jest bardziej wrażliwy na działanie miłości niż siły. -Stefan Wyszyński kard
człowiek-współczesny-jest-bardziej-wrażliwy-na-działanie-miłoś-ż-ły
Niż Człowiek Cytaty: Dobry człowiek woli sam cierpieć, niż na cierpienia drugich patrzeć. -Piotr Skarga
dobry-człowiek-woli-sam-cierpieć-ż-na-cierpienia-drugich-patrzeć
Niż Człowiek Cytaty: Wesoły człowiek więcej głupstw popełnia niż ponury, ale ten za to większe. -Karol Juliusz Weber
wesoły-człowiek-więcej-głupstw-popełnia-ż-ponury-ale-ten-za-to-większe
Niż Człowiek Cytaty: Człowiek mądry więcej uczy się od swoich wrogów, niż głupiec od przyjaciół. -Benjamin Franklin
człowiek-mądry-więcej-uczy ę-od swoich-wrogów-ż-głupiec-od przyjaciół
Niż Człowiek Cytaty: Człowiek szlachetny nie szafuje obietnicami, lecz czyni więcej niż przyrzekł. -Konfucjusz
człowiek-szlachetny-nie-szafuje-obietnicami-lecz-czyni-więcej-ż-przyrzekł
Niż Człowiek Cytaty: Człowiek mądry więcej uczy się od swoich wrogów, niż głupiec od przyjaciół. -Benjamin Franklin
człowiek-mądry-więcej-uczy-ę-od-swoich-wrogów-ż-głupiec-od-przyjaciół
Niż Człowiek Cytaty: Nie ma większego głupca niż człowiek wykształcony, jeśli pominąć dziedzinę jego wykształcenia. -Will Rogers
nie-większego-głupca-ż-człowiek-wykształcony-śli-pominąć-dziedzinę-jego-wykształcenia
Niż Człowiek Cytaty: Niekiedy człowiek okazuje więcej geniuszu w swym błędzie, niż przy odkrywaniu prawdy. -Denis Diderot
niekiedy-człowiek-okazuje-więcej-geniuszu-w-swym-błędzie-ż-przy-odkrywaniu-prawdy
Niż Człowiek Cytaty: Pisarz jest to człowiek, któremu pisanie przychodzi trudniej niż wszystkim innym ludziom. -Tomasz Mann
pisarz-jest-to-człowiek-któremu-pisanie-przychodzi-trudniej-ż-wszystkim-innym-ludziom
Niż Człowiek Cytaty: Człowiek myślący nie zużywa nigdy więcej światła, chleba i myśli niż trzeba. -Bertold Brecht
człowiek-myślący-nie-zużywa-nigdy-więcej-światła-chleba-i-myśli-ż-trzeba
Niż Człowiek Cytaty: Spośród tych, co oddychają i chodzą po ziemi, nie ma nikogo bardziej godnego pożałowania niż człowiek. -Homer
spośród-tych-co-oddychają-i-chodzą-po-ziemi-nie-nikogo-bardziej-godnego-pożałowania-ż-człowiek
Niż Człowiek Cytaty: Ważniejsze jest, jak człowiek kieruje swym losem, niż jaki los przypadł mu w udziale. -Wilhelm von Humboldt
ważniejsze-jest-jak-człowiek-kieruje-swym-losem-ż-jaki-los-przypadł-mu-w-udziale
Niż Człowiek Cytaty: Każdy człowiek ma swoją słabą stronę, ale niczym nie urazisz go bardziej niż tym, że ją rozpoznasz. -Karel Capek
każdy-człowiek-swoją-słabą-stronę-ale-niczym-nie-urazisz-go-bardziej-ż-tym-że-ją-rozpoznasz
Niż Człowiek Cytaty: Pi­sarz jest to człowiek, które­mu pi­sanie przychodzi trud­niej niż wszys­tkim in­nym ludziom. -Tomasz Mann
pi­sarz-jest to człowiek-które­mu-pi­sanie-przychodzi-trud­niej-ż-wszys­tkim-in­nym-ludziom
Niż Człowiek Cytaty: Wiele jest rzeczy godnych podziwu, lecz nic nie zasługuje na uwielbienie większe niż człowiek. -Sofokles
wiele-jest-rzeczy-godnych-podziwu-lecz-nic-nie-zasługuje-na-uwielbienie-większe-ż-człowiek
Niż Człowiek Cytaty: Człowiek nie może dać smutniejszego dowodu własnej miłości niż swoją niewiarę w ludzi wielkich. -Thomas Carlyle
człowiek-nie-może-dać-smutniejszego-dowodu-własnej-miłoś-ż-swoją-niewiarę-w-ludzi-wielkich