Niż Mówić To Bez Miłości Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Niż Mówić To Bez Miłości Cytaty: Lepiej nie mówić nic, niż mówić to bez miłości. -Ulta Ranke-Heinemann
Niż Mówić To Bez Miłości Cytaty: O miłości można mówić bez końca. -Zbigniew Herbert
Niż Mówić To Bez Miłości Cytaty: Le­piej myśleć mil­cząc, niż bez­myślnie mówić. -Bujak Bogusław
le­piej-myść-mil­cząc-ż-bez­myślnie-mówić
Niż Mówić To Bez Miłości Cytaty: Le­piej nie mówić nic, niż mówić o niczym. -Tadeusz Kotarbiński
Niż Mówić To Bez Miłości Cytaty: Wciąż chcę pisać lepiej. W dzisiejszym świecie spotykamy się z twórczością cenionych nieraz umysłów, zarażonych rozpaczą, relatywizmem, niewiarą, materializmem, postmodernizmem. Wiersz religijny może wydać się za słaby, zbyt zagłuszony. Ale nie dostrzegany odbiorca jest, odbiorca, który szuka nadziei, prawdy, autentyzmu i nie idzie za tym, co modne. W świecie niewiary próbuję mówić o wierze, w świecie bez nadziei - o nadziei, w świecie bez miłości - o miłości. -Jan Twardowski
Niż Mówić To Bez Miłości Cytaty: Lepiej smucić się i kochać, niż żyć bez miłości w weselu. -Selma Lagerlof
lepiej-smucić-ę-i-kochać-ż-żyć-bez-miłoś-w-weselu
Niż Mówić To Bez Miłości Cytaty: Nie ma wiary bez miłości. Wiara bez miłości przeobraża się w jakieś wierzenia. -Gabriel Marcel
nie-wiary-bez-miłoś-wiara-bez-miłoś-przeobraża-ę-w-jakieś-wierzenia
Niż Mówić To Bez Miłości Cytaty: Można mówić: kocham cię Można mówić: uwiel­biam cię Można mówić: czuję się przy to­bie bezpieczny Można mówić mi­liony tekstów Słowa. Gdy ich nie przek­ształcisz w czy­ny nie będą nicze­go warte. Bo kochać to nie tyl­ko mówić. Prze­de wszys­tkim ciężko pra­cować. Efek­ty uj­rzysz na łożu śmierci  -MarzycielS
Niż Mówić To Bez Miłości Cytaty: 0 miłości ! O jedyne słońce szczęścia w ludzkim niebie ! Lepiej z tobą żyć godzinę niż wieki bez ciebie. -Jadwiga Łuszczewska
0-miłoś-o-jedyne-słoń-szczęścia-w-ludzkim-niebie-lepiej-z-tobą-żyć-godzinę-ż-wieki-bez-ciebie
Niż Mówić To Bez Miłości Cytaty: Pięknie o miłości może mówić ten, dla kogo jest już ona wspomnieniem, przekonywująco może o niej mówić ten, w kim rozbudziła ona zmysłowość, a ten, komu poraziła serce, powinien o niej milczeć. -M. Agiejew
pięknie-o-miłoś-może-mówić-ten-dla-kogo-jest-już-ona-wspomnieniem-przekonywująco-może-o-niej-mówić-ten-w-kim-rozbudziła-ona-zmysłowość
Niż Mówić To Bez Miłości Cytaty: Mężczyźni z re­guły nie mają prob­lemów z mówieniem o miłości. Pod wa­run­kiem, że do­tyczy to ich miłości do mo­tocyk­la, sa­mocho­du, piłki nożnej lub do nich sa­mych. O tej os­tatniej mogą mówić prak­tycznie nieprzerwanie. -Janusz Leon Wiśniewski
Niż Mówić To Bez Miłości Cytaty: Żadna cnota nie może istnieć bez miłości. Bez miłości nie może być i Dobra. To, że nie kochasz, nie znaczy, że nie ma w tobie miłości, lecz że jest w tobie coś, co jej przeszkadza. -Lew Tołstoj
Żadna-cnota-nie-może-istnieć-bez-miłoś-bez-miłoś-nie-może-być-i-dobra-to-że-nie-kochasz-nie-znaczy-że-nie-w-tobie-miłoś-lecz-że-jest
Niż Mówić To Bez Miłości Cytaty: Lepiej bez celu iść naprzód niż bez celu stać w miejscu, z pewnością o niebo lepiej, niż bez celu się cofać. -Andrzej Sapkowski
lepiej-bez-celu-iść-naprzód-ż-bez-celu-stać-w-miejscu-z-pewnośą-o-niebo-lepiej-ż-bez-celu-ę-cofać
Niż Mówić To Bez Miłości Cytaty: Lepiej bez celu iść naprzód niż bez celu stać w miejscu, a z pewnością o niebo lepiej, niż bez celu się cofać -Andrzej Sapkowski
lepiej-bez-celu-iść-naprzód-ż-bez-celu-stać-w-miejscu-a-z-pewnośą-o-niebo-lepiej-ż-bez-celu-ę-cofać
Niż Mówić To Bez Miłości Cytaty: Mówić mało i źle jest nieszczęściem prostaków; mówić wie i źle jest zuchwalstwem głupców; mówić wiele i dobrze jest szczęściem dowcipnych; mówić mało i dobrze jest roztropność mądrych. -Karol Kazimierz Kurpiński
Niż Mówić To Bez Miłości Cytaty: Gdzie dochodzi do miłości bez małżeństwa , może dojść do małżeństwa bez miłości. -Anonim
gdzie-dochodzi-do-miłoś-bez-łżeństwa-może-dojść-do-łżeństwa-bez-miłoś
Niż Mówić To Bez Miłości Cytaty: Idealny mężczyzna powinien zawsze mówić więcej, niż myśli, i zawsze więcej myśleć, niż mówi. -Oscar Wilde
idealny-mężczyzna-powinien-zawsze-mówić-więcej-ż-myśli-i-zawsze-więcej-myść-ż-mówi
Niż Mówić To Bez Miłości Cytaty: Jeśli pragniecie wydać na świat obywatela obchodząc się bez miłości rodzicielskiej, bądźcie tak uprzejmi uprzedzić społeczeństwo o tym, że pragniecie zrobić takie świństwo. Ludzie wychowani bez miłości rodzicielskiej są często zniekształceni. -Antoni Makarenko
Niż Mówić To Bez Miłości Cytaty: Lepiej nic nie mówić, niż głupio milczeć. -Anonim
lepiej-nic-nie-mówić-ż-głupio-milczeć
Niż Mówić To Bez Miłości Cytaty: Wolimy raczej mówić o sobie źle, niż wcale. -Francois de la Rochefoucauld
Niż Mówić To Bez Miłości Cytaty: Nie ma nic gor­sze­go niż spo­koj­na rze­ka codzien­nych bez­na­miętnych up­rzej­mości gdy cze­ka się na górski stru­mień na­miętności i miłości. [MIJANKI]  -Nynulka
nie- nic-gor­sze­go-ż-spo­koj­na-rze­ka-codzien­nych-bez­na­miętnych-up­rzej­moś-gdy-cze­ka ę-na górski-stru­mień-na­miętnoś
Niż Mówić To Bez Miłości Cytaty: Słodyczą miłości jest to, że kogoś kochamy; że bardziej uszczęśliwia nas uczucie miłości, które przeżywamy, niż uczucie miłości, które wzbudzamy u innych. -Francois de la Rochefoucauld
słodyczą-miłoś-jest-to-że-kogoś-kochamy-że-bardziej-uszczęśliwia-nas-uczucie-miłoś-które-przeżywamy-ż-uczucie-miłoś-które-wzbudzamy-u
Niż Mówić To Bez Miłości Cytaty: Lepiej jest mówić z Bogiem o grzeszniku niż z grzesznikiem o Bogu. -Klemens Maria Hoffbauer
lepiej-jest-mówić-z-bogiem-o-grzeszniku-ż-z-grzesznikiem-o-bogu
Niż Mówić To Bez Miłości Cytaty: W zazdrości więcej jest miłości własnej niż miłości. -Francois de la Rochefoucauld
Niż Mówić To Bez Miłości Cytaty: Cza­sem le­piej wy­lać słowa na pa­pier, niż je w ogóle mówić. -AnDree
cza­sem-­piej-wy­ć-słowa-na pa­pier-ż- w ogó-mówić
Niż Mówić To Bez Miłości Cytaty: Twierdzę, że młodym dziewczętom, które się chce dobrze wychować, należy także mówić coś niecoś o miłości. -Stendhal
twierdzę-że-młodym-dziewczętom-które-ę-chce-dobrze-wychować-należy-także-mówić-coś-niecoś-o-miłoś
Niż Mówić To Bez Miłości Cytaty: Życie bez cierpienia nie jest życiem. Łatwiej nawet żyć bez szczęścia niż bez cierpienia. -Luise Rinser
Życie-bez-cierpienia-nie-jest-życiem-Łatwiej-nawet-żyć-bez-szczęścia-ż-bez-cierpienia
Niż Mówić To Bez Miłości Cytaty: Nie wystarczy mówić do rzeczy, trzeba mówić do ludzi. -Stanisław Jerzy Lec
nie-wystarczy-mówić-do-rzeczy-trzeba-mówić-do-ludzi
Niż Mówić To Bez Miłości Cytaty: Trud­no jest mówić o po­ważnych spra­wach bez wys­tar­czające­go słownictwa. -Michal Viewegh
trud­no-jest mówić-o po­ważnych-spra­wach-bez-wys­tar­czają­go-słownictwa
Niż Mówić To Bez Miłości Cytaty: Miłość bez samotności byłaby nieprawdą, samotność bez miłości rozpaczą. -Jan Twardowski
miłość-bez-samotnoś-byłaby-nieprawdą-samotność-bez-miłoś-rozpaczą
Niż Mówić To Bez Miłości Cytaty: Świat bez miłości jest jak ziemia bez słońca. -Johannes Leppicki
Świat-bez-miłoś-jest-jak-ziemia-bez-słońca
Niż Mówić To Bez Miłości Cytaty: Człowiek zjawia się bez nienawiści, a odchodzi bez miłości. -Anna Krzyżanowska
człowiek-zjawia-ę-bez-nienawiś-a-odchodzi-bez-miłoś
Niż Mówić To Bez Miłości Cytaty: Gdzie jest małżeństwo bez miłości, tam będzie miłość bez małżeństwa. -Benjamin Franklin
gdzie-jest łżeństwo-bez-miłoś-tam-będzie-miłość-bez-łżeństwa
Niż Mówić To Bez Miłości Cytaty: Życie bez miłości to cza­rodziej­ska la­tar­nia bez światła. -Johann Wolfgang Goethe
Życie-bez-miłoś-to cza­rodziej­ska-­tar­nia-bez-światła
Niż Mówić To Bez Miłości Cytaty: Człowiek jeśli zamierza żyć bez życia i kochać bez miłości, jest szaleńcem. -Michel Quoist
człowiek-śli-zamierza-żyć-bez-życia-i-kochać-bez-miłoś-jest-szaleńcem