Niż Mówić To Bez Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Niż Mówić To Bez Cytaty: Lepiej nie mówić nic, niż mówić to bez miłości. -Ulta Ranke-Heinemann
Niż Mówić To Bez Cytaty: Le­piej myśleć mil­cząc, niż bez­myślnie mówić. -Bujak Bogusław
le­piej-myść-mil­cząc-ż-bez­myślnie-mówić
Niż Mówić To Bez Cytaty: Le­piej nie mówić nic, niż mówić o niczym. -Tadeusz Kotarbiński
Niż Mówić To Bez Cytaty: Można mówić: kocham cię Można mówić: uwiel­biam cię Można mówić: czuję się przy to­bie bezpieczny Można mówić mi­liony tekstów Słowa. Gdy ich nie przek­ształcisz w czy­ny nie będą nicze­go warte. Bo kochać to nie tyl­ko mówić. Prze­de wszys­tkim ciężko pra­cować. Efek­ty uj­rzysz na łożu śmierci  -MarzycielS
Niż Mówić To Bez Cytaty: Lepiej bez celu iść naprzód niż bez celu stać w miejscu, a z pewnością o niebo lepiej, niż bez celu się cofać -Andrzej Sapkowski
lepiej-bez-celu-iść-naprzód-ż-bez-celu-stać-w-miejscu-a-z-pewnośą-o-niebo-lepiej-ż-bez-celu-ę-cofać
Niż Mówić To Bez Cytaty: Lepiej bez celu iść naprzód niż bez celu stać w miejscu, z pewnością o niebo lepiej, niż bez celu się cofać. -Andrzej Sapkowski
lepiej-bez-celu-iść-naprzód-ż-bez-celu-stać-w-miejscu-z-pewnośą-o-niebo-lepiej-ż-bez-celu-ę-cofać
Niż Mówić To Bez Cytaty: Mówić mało i źle jest nieszczęściem prostaków; mówić wie i źle jest zuchwalstwem głupców; mówić wiele i dobrze jest szczęściem dowcipnych; mówić mało i dobrze jest roztropność mądrych. -Karol Kazimierz Kurpiński
Niż Mówić To Bez Cytaty: Idealny mężczyzna powinien zawsze mówić więcej, niż myśli, i zawsze więcej myśleć, niż mówi. -Oscar Wilde
idealny-mężczyzna-powinien-zawsze-mówić-więcej-ż-myśli-i-zawsze-więcej-myść-ż-mówi
Niż Mówić To Bez Cytaty: O miłości można mówić bez końca. -Zbigniew Herbert
Niż Mówić To Bez Cytaty: Wolimy raczej mówić o sobie źle, niż wcale. -Francois de la Rochefoucauld
Niż Mówić To Bez Cytaty: Lepiej nic nie mówić, niż głupio milczeć. -Anonim
lepiej-nic-nie-mówić-ż-głupio-milczeć
Niż Mówić To Bez Cytaty: Lepiej jest mówić z Bogiem o grzeszniku niż z grzesznikiem o Bogu. -Klemens Maria Hoffbauer
lepiej-jest-mówić-z-bogiem-o-grzeszniku-ż-z-grzesznikiem-o-bogu
Niż Mówić To Bez Cytaty: Cza­sem le­piej wy­lać słowa na pa­pier, niż je w ogóle mówić. -AnDree
cza­sem-­piej-wy­ć-słowa-na pa­pier-ż- w ogó-mówić
Niż Mówić To Bez Cytaty: Życie bez cierpienia nie jest życiem. Łatwiej nawet żyć bez szczęścia niż bez cierpienia. -Luise Rinser
Życie-bez-cierpienia-nie-jest-życiem-Łatwiej-nawet-żyć-bez-szczęścia-ż-bez-cierpienia
Niż Mówić To Bez Cytaty: Nie wystarczy mówić do rzeczy, trzeba mówić do ludzi. -Stanisław Jerzy Lec
nie-wystarczy-mówić-do-rzeczy-trzeba-mówić-do-ludzi
Niż Mówić To Bez Cytaty: Trud­no jest mówić o po­ważnych spra­wach bez wys­tar­czające­go słownictwa. -Michal Viewegh
trud­no-jest mówić-o po­ważnych-spra­wach-bez-wys­tar­czają­go-słownictwa
Niż Mówić To Bez Cytaty: Wielu mężczyzn może mówić prawdziwie - ale mówić porządnie, roztropnie i bystrze potrafi tylko niewielu. -Michel de Montaigne
wielu-mężczyzn-może-mówić-prawdziwie-ale-mówić-porządnie-roztropnie-i-bystrze-potrafi-tylko-niewielu
Niż Mówić To Bez Cytaty: Lepiej nic nie mówić i sprawiać tylko wrażenie głupca, niż odezwać się, by rozwiać wszelkie złudzenia. -Rami Belson
lepiej-nic-nie-mówić-i-sprawiać-tylko-wrażenie-głupca-ż-odezwać-ę-by-rozwiać-wszelkie-złudzenia
Niż Mówić To Bez Cytaty: Mówić - to mało, trzeba mówić do rzeczy. -William Shakespeare
Niż Mówić To Bez Cytaty: Mężczyźni powinni kobietom jak najczęściej mówić komplementy. Kosztuje o wiele mniej niż kwiaty a sprawiają im tę samą przyjemność. -Magdalena Samozwaniec
mężczyź-powinni-kobietom-jak-najczęściej-mówić-komplementy-kosztuje-o-wiele-mniej-ż-kwiaty-a-sprawiają-im-tę-samą-przyjemność
Niż Mówić To Bez Cytaty: Mężczyźni powinni kobietom jak najczęściej mówić komplementy. Kosztują o wiele mniej niż kwiaty, a sprawiają im tę samą przyjemność. -Magdalena Samozwaniec
mężczyź-powinni-kobietom-jak-najczęściej-mówić-komplementy-kosztują-o-wiele-mniej-ż-kwiaty-a-sprawiają-im-tę-samą-przyjemność
Niż Mówić To Bez Cytaty: Słowo w żłobie kwi­liło ja­ko nie umiejące mówić dziecię, bez które­go niema byłaby cała mo­wa ludzka. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
słowo-w żłobie-kwi­liło-ja­ko-nie umieją-mówić-dziecię-bez-które­go-niema-byłaby-cała-mo­wa-ludzka
Niż Mówić To Bez Cytaty: Słowo w żłobie kwiliło jako nie umiejące mówić dziecię, bez którego niema byłaby cała mowa ludzka. -Augustyn Św
słowo-w-żłobie-kwiliło-jako-nie-umieją-mówić-dziecię-bez-którego-niema-byłaby-cała-mowa-ludzka
Niż Mówić To Bez Cytaty: Łatwiej znieść śmierć bez myśli o niej niż myśl o śmierci bez niebezpieczeństwa. -Blaise Pascal
Łatwiej-znieść-śmierć-bez-myśli-o-niej-ż-myśl-o-śmierci-bez-niebezpieczeństwa
Niż Mówić To Bez Cytaty: Le­piej mod­lić się ser­cem bez słów niż słowa­mi bez serca. -John Bunyan
le­piej-mod­lić ę-ser­cem-bez-słów-ż-słowa­mi-bez-serca
Niż Mówić To Bez Cytaty: Tak mam nadzieję. I możesz mi mówić, że nadzieja jest matką głupich, ale ja wolę być głupia niż nie mieć matki. -opuszczona
tak-mam-nadzieję-i możesz-mi mówić-że nadzieja-jest matką-głupich-ale-ja wolę-być-głupia-ż-nie mieć-matki
Niż Mówić To Bez Cytaty: Nawet dla człowieka na moim stanowisku ważniejsze jest umieć milczeć niż umieć mówić. -Jan XXII
nawet-dla-człowieka-na-moim-stanowisku-ważniejsze-jest-umieć-milczeć-ż-umieć-mówić
Niż Mówić To Bez Cytaty: Nawet dla człowieka na moim stanowisku ważniejsze jest umieć milczeć, niż umieć mówić. -Jan XXIII
nawet-dla-człowieka-na-moim-stanowisku-ważniejsze-jest-umieć-milczeć-ż-umieć-mówić
Niż Mówić To Bez Cytaty: Kto mówi językiem niezrozumiałym dla nikogo poza nim, nie mówi w ogóle. Mówić, to mówić do kogoś. -Hans Georg Gadamer
kto-mówi-językiem-niezrozumiałym-dla-nikogo-poza-nim-nie-mówi-w-ogó-mówić-to-mówić-do-kogoś
Niż Mówić To Bez Cytaty: Mężczyźni po­win­ni ko­bietom jak naj­częściej mówić kom­ple­men­ty. Kosztu­je o wiele mniej niż kwiaty, a spra­wiają im tę samą przyjemność. -Magdalena Samozwaniec
mężczyź-po­win­-ko­bietom-jak naj­częściej-mówić-kom­ple­men­ty-kosztu­ o wiele-mniej-ż-kwiaty-a spra­wiają-im tę samą
Niż Mówić To Bez Cytaty: Le­piej zadręczać siebie bez­czyn­nym myśle­niem niż zadręczać in­nych bez­myślnym czynieniem. -aforystokrata
le­piej-zadręczać-siebie-bez­czyn­nym-myś­niem-ż-zadręczać-in­nych-bez­myślnym-czynieniem
Niż Mówić To Bez Cytaty: Pycha małych polega na tym, aby o sobie nie mówić nigdy; pycha wielkich - mówić wciąż o sobie. -Wolter
pycha-łych-polega-na-tym-aby-o-sobie-nie-mówić-nigdy-pycha-wielkich-mówić-wciąż-o-sobie
Niż Mówić To Bez Cytaty: Niektórym są potrzebne okulary, aby widzieć jasno i wyraźnie: nie pozwólcie im jednak mówić, że bez okularów nikt nie widzi wyraźnie. -John Locke
niektórym-są-potrzebne-okulary-aby-widzieć-jasno-i-wyraźnie-nie-pozwólcie-im-jednak-mówić-że-bez-okularów-nikt-nie-widzi-wyraźnie
Niż Mówić To Bez Cytaty: Kobieta powinna mieć naukę bez pedanterii, talent bez pretensji, cnotę bez dumy, szczęście bez świadków, wesołość bez wielbicieli. -Klementyna Hoffmanowa
kobieta-powinna-mieć-naukę-bez-pedanterii-talent-bez-pretensji-cnotę-bez-dumy-szczęście-bez-świadków-wesołość-bez-wielbicieli
Niż Mówić To Bez Cytaty: Z Tobą mogę mówić swo­bod­niej niż z kim­kolwiek, bo nikt nie był przy mnie w ten sposób, jak Ty jes­teś, z całą wiedzą o mnie, z taką świado­mością, wbrew wszys­tkiemu, po­mimo wszystko. -czarnycharakter_xd