Niż Mówić Cytaty

Go to Gemtracks
Niż Mówić Cytaty: Lepiej nie mówić nic, niż mówić to bez miłości. -Ulta Ranke-Heinemann
Niż Mówić Cytaty: Le­piej nie mówić nic, niż mówić o niczym. -Tadeusz Kotarbiński
Niż Mówić Cytaty: Można mówić: kocham cię Można mówić: uwiel­biam cię Można mówić: czuję się przy to­bie bezpieczny Można mówić mi­liony tekstów Słowa. Gdy ich nie przek­ształcisz w czy­ny nie będą nicze­go warte. Bo kochać to nie tyl­ko mówić. Prze­de wszys­tkim ciężko pra­cować. Efek­ty uj­rzysz na łożu śmierci  -MarzycielS
Niż Mówić Cytaty: Mówić mało i źle jest nieszczęściem prostaków; mówić wie i źle jest zuchwalstwem głupców; mówić wiele i dobrze jest szczęściem dowcipnych; mówić mało i dobrze jest roztropność mądrych. -Karol Kazimierz Kurpiński
Niż Mówić Cytaty: Idealny mężczyzna powinien zawsze mówić więcej, niż myśli, i zawsze więcej myśleć, niż mówi. -Oscar Wilde
idealny-mężczyzna-powinien-zawsze-mówić-więcej-ż-myśli-i-zawsze-więcej-myść-ż-mówi
Niż Mówić Cytaty: Wolimy raczej mówić o sobie źle, niż wcale. -Francois de la Rochefoucauld
Niż Mówić Cytaty: Lepiej nic nie mówić, niż głupio milczeć. -Anonim
lepiej-nic-nie-mówić-ż-głupio-milczeć
Niż Mówić Cytaty: Lepiej jest mówić z Bogiem o grzeszniku niż z grzesznikiem o Bogu. -Klemens Maria Hoffbauer
lepiej-jest-mówić-z-bogiem-o-grzeszniku-ż-z-grzesznikiem-o-bogu
Niż Mówić Cytaty: Le­piej myśleć mil­cząc, niż bez­myślnie mówić. -Bujak Bogusław
le­piej-myść-mil­cząc-ż-bez­myślnie-mówić
Niż Mówić Cytaty: Cza­sem le­piej wy­lać słowa na pa­pier, niż je w ogóle mówić. -AnDree
cza­sem-­piej-wy­ć-słowa-na pa­pier-ż- w ogó-mówić
Niż Mówić Cytaty: Nie wystarczy mówić do rzeczy, trzeba mówić do ludzi. -Stanisław Jerzy Lec
nie-wystarczy-mówić-do-rzeczy-trzeba-mówić-do-ludzi
Niż Mówić Cytaty: Wielu mężczyzn może mówić prawdziwie - ale mówić porządnie, roztropnie i bystrze potrafi tylko niewielu. -Michel de Montaigne
wielu-mężczyzn-może-mówić-prawdziwie-ale-mówić-porządnie-roztropnie-i-bystrze-potrafi-tylko-niewielu
Niż Mówić Cytaty: Lepiej nic nie mówić i sprawiać tylko wrażenie głupca, niż odezwać się, by rozwiać wszelkie złudzenia. -Rami Belson
lepiej-nic-nie-mówić-i-sprawiać-tylko-wrażenie-głupca-ż-odezwać-ę-by-rozwiać-wszelkie-złudzenia
Niż Mówić Cytaty: Mówić - to mało, trzeba mówić do rzeczy. -William Shakespeare
Niż Mówić Cytaty: Mężczyźni powinni kobietom jak najczęściej mówić komplementy. Kosztuje o wiele mniej niż kwiaty a sprawiają im tę samą przyjemność. -Magdalena Samozwaniec
mężczyź-powinni-kobietom-jak-najczęściej-mówić-komplementy-kosztuje-o-wiele-mniej-ż-kwiaty-a-sprawiają-im-tę-samą-przyjemność
Niż Mówić Cytaty: Mężczyźni powinni kobietom jak najczęściej mówić komplementy. Kosztują o wiele mniej niż kwiaty, a sprawiają im tę samą przyjemność. -Magdalena Samozwaniec
mężczyź-powinni-kobietom-jak-najczęściej-mówić-komplementy-kosztują-o-wiele-mniej-ż-kwiaty-a-sprawiają-im-tę-samą-przyjemność
Niż Mówić Cytaty: Tak mam nadzieję. I możesz mi mówić, że nadzieja jest matką głupich, ale ja wolę być głupia niż nie mieć matki. -opuszczona
tak-mam-nadzieję-i możesz-mi mówić-że nadzieja-jest matką-głupich-ale-ja wolę-być-głupia-ż-nie mieć-matki
Niż Mówić Cytaty: Nawet dla człowieka na moim stanowisku ważniejsze jest umieć milczeć, niż umieć mówić. -Jan XXIII
nawet-dla-człowieka-na-moim-stanowisku-ważniejsze-jest-umieć-milczeć-ż-umieć-mówić
Niż Mówić Cytaty: Nawet dla człowieka na moim stanowisku ważniejsze jest umieć milczeć niż umieć mówić. -Jan XXII
nawet-dla-człowieka-na-moim-stanowisku-ważniejsze-jest-umieć-milczeć-ż-umieć-mówić
Niż Mówić Cytaty: Kto mówi językiem niezrozumiałym dla nikogo poza nim, nie mówi w ogóle. Mówić, to mówić do kogoś. -Hans Georg Gadamer
kto-mówi-językiem-niezrozumiałym-dla-nikogo-poza-nim-nie-mówi-w-ogó-mówić-to-mówić-do-kogoś
Niż Mówić Cytaty: Mężczyźni po­win­ni ko­bietom jak naj­częściej mówić kom­ple­men­ty. Kosztu­je o wiele mniej niż kwiaty, a spra­wiają im tę samą przyjemność. -Magdalena Samozwaniec
mężczyź-po­win­-ko­bietom-jak naj­częściej-mówić-kom­ple­men­ty-kosztu­ o wiele-mniej-ż-kwiaty-a spra­wiają-im tę samą
Niż Mówić Cytaty: Pycha małych polega na tym, aby o sobie nie mówić nigdy; pycha wielkich - mówić wciąż o sobie. -Wolter
pycha-łych-polega-na-tym-aby-o-sobie-nie-mówić-nigdy-pycha-wielkich-mówić-wciąż-o-sobie
Niż Mówić Cytaty: Z Tobą mogę mówić swo­bod­niej niż z kim­kolwiek, bo nikt nie był przy mnie w ten sposób, jak Ty jes­teś, z całą wiedzą o mnie, z taką świado­mością, wbrew wszys­tkiemu, po­mimo wszystko. -czarnycharakter_xd
Niż Mówić Cytaty: Pięknie o miłości może mówić ten, dla kogo jest już ona wspomnieniem, przekonywująco może o niej mówić ten, w kim rozbudziła ona zmysłowość, a ten, komu poraziła serce, powinien o niej milczeć. -M. Agiejew
pięknie-o-miłoś-może-mówić-ten-dla-kogo-jest-już-ona-wspomnieniem-przekonywująco-może-o-niej-mówić-ten-w-kim-rozbudziła-ona-zmysłowość
Niż Mówić Cytaty: Miłość jest gęstsza niż zapomnieć, przejrzystsza niż pamiętać, rzadsza niż fale są wzburzone, częstsza niż ponieść klęskę. -Edward Cummings
miłość-jest-gęstsza-ż-zapomnieć-przejrzystsza-ż-pamięć-rzadsza-ż-fale-są-wzburzone-częstsza-ż-ponieść-klęskę
Niż Mówić Cytaty: Łatwo jest mówić, gdy ma się coś do powiedzenia, ale trudno jest mieć coś do powiedzenia, gdy trzeba mówić. -Tadeusz Kotarbiński
Łatwo-jest-mówić-gdy-ę-coś-do-powiedzenia-ale-trudno-jest-mieć-coś-do-powiedzenia-gdy-trzeba-mówić
Niż Mówić Cytaty: Jeśli nie możemy zmienić te­go, co nam za­pisa­ne, nie możemy mówić o is­tnieniu wol­nej wo­li. Ta­kiego wy­boru nie miał ani Ju­dasz Is­ka­riota ani Piotr. Jeśli więc możemy sa­mi do­kony­wać wy­bory, po co więc mówić, że ktoś nad na­mi ma w ogóle ja­kieś pla­ny co do nasze­go istnienia?  -Mateusz Piecki Schizoidalny
Niż Mówić Cytaty: Mówią, że umiera ostatnia, na­zywają matką głupich. Jed­nak co tu dużo mówić? Le­piej wie­rzyć, niż się upić - wszak ok­ropnie jest się smucić. Usiąść, od­począć, dać so­bie chwilę... Czy to tak dużo? Czy to aż tyle? Przyjdą jeszcze dni jak motyle. Uwierz w to ze mną, ja się nie mylę. -Nieszczęście
Niż Mówić Cytaty: Jest znacznie łat­wiej burzyć niż bu­dować, szkodzić niż po­magać, niena­widzić niż kochać. -Alfred Aleksander Konar
jest-znacznie-łat­wiej-burzyć-ż-bu­dować-szkodzić-ż-po­magać-niena­widzić-ż-kochać
Niż Mówić Cytaty: Nie mówić źle o umarłych. -Chilon ze Sparty
Niż Mówić Cytaty: O miłości można mówić bez końca. -Zbigniew Herbert
Niż Mówić Cytaty: Mówić jest dobrze, milczeć lepiej. -Jean De La Fontaine
Niż Mówić Cytaty: Prawdę zwykło się mówić w gniewie. -Mikołaj Gogol
Niż Mówić Cytaty: Powodem, dla którego ludziom tak trudno jest być szczęśliwymi jest to, że zawsze widzą przeszłość lepszą niż była, teraźniejszość gorszą niż jest i przyszłość mniej pewną, niż będzie. -Marcel Pagnol
powodem-dla-którego-ludziom-tak-trudno-jest-być-szczęśliwymi-jest-to-że-zawsze-widzą-przeszłość-lepszą-ż-była-teraźniejszość-gorszą-ż
Niż Mówić Cytaty: Daj kobiecie maskę, zacznie mówić prawdę. -Maryla Wolska
daj-kobiecie-maskę-zacznie-mówić-prawdę
Niż Mówić Cytaty: Daj ko­biecie maskę, zacznie mówić prawdę. -Maryla Wolska
daj-ko­biecie-maskę-zacznie-mówić-prawdę
Niż Mówić Cytaty: O zmarłych należy mówić dobrze albo wcale. -Anonim
o-zmarłych-należy-mówić-dobrze-albo-wcale
Niż Mówić Cytaty: Nie mów mu, że kłamie, bo zacznie mówić prawdę. -Joanna Wilińska
nie-mów-mu-że-kłamie-bo-zacznie-mówić-prawdę
Niż Mówić Cytaty: Nieielka sztuka mówić głuchym prosto w oczy. -Anonim
nieielka-sztuka-mówić-głuchym-prosto-w-oczy
Niż Mówić Cytaty: Miłość to znaczy, że nigdy nie trzeba mówić
miłość-to-znaczy-że-nigdy-nie-trzeba-mówić-przepraszam
Niż Mówić Cytaty: Miast mówić lub milczeć, winno się działać. -Umberto Eco
miast-mówić-lub-milczeć-winno-ę-działać
Niż Mówić Cytaty: Miłość - to znaczy, że nigdy nie trzeba mówić przepraszam. -Erich Segal
miłość-to-znaczy-że-nigdy-nie-trzeba-mówić-przepraszam
Niż Mówić Cytaty: Mówić jest dob­rze, mil­czeć lepiej. -Jean La Fontaine
mówić-jest dob­rze-mil­czeć-lepiej
Niż Mówić Cytaty: Ucz swoje dzieci milczeć - mówić nauczą się same. -Benjamin Franklin
ucz-swoje-dzieci-milczeć-mówić-nauczą-ę-same
Niż Mówić Cytaty: Ucz swoje dzieci milczeć. Mówić nauczą się same. -Benjamin Franklin
ucz-swoje-dzieci-milczeć-mówić-nauczą-ę-same
Niż Mówić Cytaty: Po­lity­kowi nig­dy nie wol­no mówić
Niż Mówić Cytaty: Najpewniejszym z milczeń nie jest milczeć, ale mówić. -Soren Aabye Kierkegaard
najpewniejszym-z-milczeń-nie-jest-milczeć-ale-mówić
Niż Mówić Cytaty: Miłość znaczy, że nig­dy nie mu­sisz mówić, że żałujesz. -PoznajPrawdę
miłość-znaczy-że nig­dy-nie mu­sisz-mówić-że żałujesz
Niż Mówić Cytaty: O czym nie można mówić, o tym trzeba milczeć. -Ludwig Wittgenstein
o-czym-nie-można-mówić-o-tym-trzeba-milczeć
Niż Mówić Cytaty: Miłość to znaczy, że nig­dy nie trze­ba mówić
miłość-to znaczy-że nig­dy-nie trze­ba-mówić-przepraszam
Niż Mówić Cytaty: Mówić można z każdym - rozmawiać bardzo mało z kim. -Feliks Chwalibóg
mówić-można-z-każdym-rozmawiać-bardzo-ło-z-kim
Niż Mówić Cytaty: Jest domeną wiedzy mówić, a przywilejem mądrości słuchać. -Oliver Wendell Holmes
jest-domeną-wiedzy-mówić-a-przywilejem-mądroś-słuchać
Niż Mówić Cytaty: A! mówić by o tym wiele; / Ale ja nie lubię plotek. -Mikołaj Biernacki
Niż Mówić Cytaty: Głupstwa można mówić, byle nie uroczystym tonem. -Anonim
głupstwa-można-mówić-byle-nie-uroczystym-tonem
Niż Mówić Cytaty: (...) le­piej jest po­ruszać, niż być po­rusza­nym, le­piej cza­rować, niż poz­wo­lić się owładnąć zaklęciu, le­piej być żywym niż umarłym, choćby udawanym. -Olga Tokarczuk
­piej-jest po­ruszać-ż-być-po­rusza­nym-­piej-cza­rować-ż-poz­wo­lić ę-owładnąć-zaklęciu-­piej-być-żywym-ż-umarłym
Niż Mówić Cytaty: Głup­stwa można mówić, by­le nie uroczys­tym tonem. -Julian Tuwim
głup­stwa-można-mówić-by­-nie uroczys­tym-tonem
Niż Mówić Cytaty: ...na­deszły cza­sy, gdy każdy boi się mówić prawdę... -George Orwell
na­deszły-cza­sy-gdy-każdy-boi ę-mówić-prawdę
Niż Mówić Cytaty: Muszą być ludzie, którzy mają od­wagę mówić swobodnie. -Giordano Bruno
muszą-być-ludzie-którzy-mają-od­wagę-mówić-swobodnie
Niż Mówić Cytaty: Mówić dobrze może tylko ten, kto myśli rozumnie. -Cyceron
mówić-dobrze-może-tylko-ten-kto-myśli-rozumnie
Niż Mówić Cytaty: Miast mówić lub mil­czeć, win­no się działać. -Umberto Eco
miast-mówić-lub-mil­czeć-win­no ę-działać
Niż Mówić Cytaty: Mówić trzeba prosto, a myśleć w sposób skomplikowany - nie na odwrót. -Josef Franz Strauss
mówić-trzeba-prosto-a-myść-w-sposób-skomplikowany-nie-na-odwrót
Niż Mówić Cytaty: Można już o wolności mówić, gdy dawniej o niej śpiewano. -Tadeusz Peiper
można-już-o-wolnoś-mówić-gdy-dawniej-o-niej-śpiewano
Niż Mówić Cytaty: Muszą być ludzie, którzy mają odwagę mówić swobodnie. -Giordano Bruno
muszą-być-ludzie-którzy-mają-odwagę-mówić-swobodnie
Niż Mówić Cytaty: Spróbuj powiedzieć to nim uwierzysz, że nie warto mówić kocham. -Katarzyna Nosowska
spróbuj-powiedzieć-to-nim-uwierzysz-że-nie-warto-mówić-kocham
Niż Mówić Cytaty: Daremny trud: Po co krowie mówić
daremny-trud-po-co-krowie-mówić-na-zdrowie-i-tak-nie-odpowie
Niż Mówić Cytaty: Ucz swo­je dzieci mil­czeć. Mówić nauczą się same. -Benjamin Franklin
ucz-swo­-dzieci-mil­czeć-mówić nauczą ę-same
Niż Mówić Cytaty: Skoro trzeba dobrze mówić o umarłych, obgadujmy ich póki zyją. -John Sloan
skoro-trzeba-dobrze-mówić-o-umarłych-obgadujmy-ich-póki-zyją
Niż Mówić Cytaty: O miłym przedmiocie nigdy nam się nie uprzykrzy słuchać i mówić. -Novalis
o-miłym-przedmiocie-nigdy-nam-ę-nie-uprzykrzy-słuchać-i-mówić
Niż Mówić Cytaty: Wielką siłą głupców jest to, że nie boją się mówić głupstw. -George Bernard Shaw
wielką-łą-głupców-jest-to-że-nie-boją-ę-mówić-głupstw
Niż Mówić Cytaty: Mówić można z każdym - roz­ma­wiać bar­dzo mało z kim. -Feliks Chwalibóg
mówić-można-z każdym- roz­­wiać-bar­dzo-ło-z kim
Niż Mówić Cytaty: Mówią o niej: chodząca cno­ta. A jak mówić, gdy zmienia pozycję?  -Tadeusz Gicgier
mówią-o niej-chodząca-cno­-a jak mówić-gdy-zmienia-pozycję 
Niż Mówić Cytaty: cza­sem nie mu­sisz nic mówić - przy­tul i ucałuj. -blanejszyna
cza­sem-nie mu­sisz-nic-mówić- przy­tul-i ucałuj
Niż Mówić Cytaty: Pan Bóg wymyślił pogodę, żeby ludzie mieli o czym mówić. -Janina Ipohorska
pan-bóg-wymyślił-pogodę-żeby-ludzie-mieli-o-czym-mówić
Niż Mówić Cytaty: Po co kłamać, skoro wystarczy mówić prawdę, żeby nam nie wierzono. -Henri Rene Albert Guy De Maupassant
Niż Mówić Cytaty: Ludzie starzy zwyk­li mówić, że sta­rość Pa­nu Bo­gu się nie udała. -Antoni Kępiński
ludzie-starzy-zwyk­li-mówić-że sta­rość-pa­nu-bo­gu ę-nie udała
Niż Mówić Cytaty: Co dziś jest rzadsze niż heroizm, rzadsze niż piękno, rzadsze niż świętość, to myśl niezależna. Niezależna od wszelkiego przymusu, niezależna od dogmatu klasowego, kastowego, narodowego i od wszelkiej religii. -Romain Rolland
Niż Mówić Cytaty: Niechaj ci, co zwykli mówić prawdę, nie liczą na niczyje poparcie na tym świecie. -Montesquieu
niechaj-co-zwykli-mówić-prawdę-nie-liczą-na-niczyje-poparcie-na-tym-świecie
Niż Mówić Cytaty: O jakości można mówić, kiedy tym co do nas wraca są klienci a nie produkty -motto Siemensa
o-jakoś-można-mówić-kiedy-tym-co-do-nas-wraca-są-klienci-a-nie-produkty
Niż Mówić Cytaty: Nigdy nie należy mówić o śmierci! Drażni się tym zły los. -Margaret Mitchell
nigdy-nie-należy-mówić-o-śmierci-draż-ę-tym-zły-los
Niż Mówić Cytaty: Gdy­by ludzie mówi­li tyl­ko mądre rzeczy, wielu za­pom­niałoby mówić. -Karol Bunsch
gdy­by-ludzie-mówi­li-tyl­ko-mądre-rzeczy-wielu-za­pom­niałoby-mówić
Niż Mówić Cytaty: Lubię mówić o niczym. Jest to jedyna rzecz, na której trochę się znam. -Oscar Wilde
lubię-mówić-o-niczym-jest-to-jedyna-rzecz-na-której-trochę-ę-znam
Niż Mówić Cytaty: Po co kłamać, sko­ro wys­tar­czy mówić prawdę, by nam nie uwierzono. -Guy de de Maupassant
po co kłamać-sko­ro-wys­tar­czy-mówić-prawdę-by nam-nie uwierzono
Niż Mówić Cytaty: ,,Te kil­ka słów może być droższe niż pieniądze, Słod­sze niż cu­kier i coś, na co dzi­siaj mam ochotę, Może być lep­sze niż jut­ro i pojutrze, Chcę je tyl­ko usłyszeć, a po­tem mogę umrzeć
Niż Mówić Cytaty: Ludzie myślą, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż zwierzęta, niż rośli­ny, a tym bar­dziej - niż rzeczy. Zwierzęta przeczu­wają, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż rośli­ny i rzeczy. Rośli­ny śnią, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż rzeczy. A rzeczy trwają, i to trwa­nie jest bar­dziej życiem niż co­kol­wiek innego. -Olga Tokarczuk
Niż Mówić Cytaty: Spróbuj sześć razy z rzędu z panną mówić - już możesz ślubny garnitur zamówić! -George Gordon Byron
spróbuj-sześć-razy-z-rzę-z-panną-mówić-już-możesz-ślubny-garnitur-zamówić
Niż Mówić Cytaty: Kto chce mówić źle o swoim bliźnim, zaczyna zwykle od jego dobrych przymiotów. -Anonim
kto-chce-mówić-ź-o-swoim-bliźnim-zaczyna-zwykle-od-jego-dobrych-przymiotów
Niż Mówić Cytaty: Ludzi uczyć potrzeba tak, by nie wiedzieli; O nowych rzeczach mówić, że tylko zapomnieli. -Aleksander Pope
ludzi-uczyć-potrzeba-tak-by-nie-wiedzieli-o-nowych-rzeczach-mówić-że-tylko-zapomnieli
Niż Mówić Cytaty: Jeśli nie starczy nam sił, aby milczeć, możemy mówić tylko o sobie. -Anatol France
jeśli-nie-starczy-nam-ł-aby-milczeć-możemy-mówić-tylko-o-sobie
Niż Mówić Cytaty: Każdy dureń potrafi mówić prawdę, ale zręczne kłamstwo wymaga niejakiej wprawy. -Samuel Butler
każdy-dureń-potrafi-mówić-prawdę-ale-zręczne-kłamstwo-wymaga-niejakiej-wprawy
Niż Mówić Cytaty: Gdy­by za­kazać ob­rażania in­nych niektórzy ludzie praw­do­podob­nie przes­ta­li by mówić. -Ryder
gdy­by-za­kazać-ob­rażania-in­nych-niektórzy-ludzie-praw­do­podob­nie-przes­­li-by mówić
Niż Mówić Cytaty: Być poetą - znaczy mówić światu
być-poetą-znaczy-mówić-światu-nie-bo-tylko-to-jest-poezją-nieustają-szukanie
Niż Mówić Cytaty: Gdyby psy potrafiły mówić, posiadanie ich nie byłoby już tak przyjemne. -Andy Rooney
gdyby-psy-potrafiły-mówić-posiadanie-ich-nie-byłoby-już-tak-przyjemne
Niż Mówić Cytaty: Można kochać tych, którym się rozkazuje, ale nie trzeba im o tym mówić. -Antoine De Saint - Exupery
można-kochać-tych-którym-ę-rozkazuje-ale-nie-trzeba-im-o-tym-mówić
Niż Mówić Cytaty:
wart-pac-pałaca-a-pałac-paca-powinni-mówić-sobie-wzajemnie-kobieta-i-mężczyzna
Niż Mówić Cytaty: Jak najgorzej czynić, byle pięknie mówić - takL krój zepsowanej teraz polityki. -Andrzej Maksymilian Fredro
jak-najgorzej-czynić-byle-pięknie-mówić-takl-krój-zepsowanej-teraz-polityki
Niż Mówić Cytaty: Każde­mu się wy­daje, że po­nieważ umie mówić, może roz­pra­wiać o języku. -Johann Wolfgang Goethe
każde­mu ę-wy­daje-że po­nieważ-umie-mówić-może-roz­pra­wiać-o języku
Niż Mówić Cytaty: Trud­no jest mówić o po­ważnych spra­wach bez wys­tar­czające­go słownictwa. -Michal Viewegh
trud­no-jest mówić-o po­ważnych-spra­wach-bez-wys­tar­czają­go-słownictwa
Niż Mówić Cytaty: To prawda, że o Bogu mówić trudno, ale tym bardziej nie można o Nim milczeć. -Charles Journet
to-prawda-że-o-bogu-mówić-trudno-ale-tym-bardziej-nie-można-o-nim-milczeć