Niż My – Siebie Cytaty

Niż My – Siebie Cytaty: Kochaj twą małżonkę jak siebie samego, a szanuj więcej niż siebie. -Talmud


kochaj-twą-łżonkę-jak-siebie-samego-a-szanuj-więcej-ż-siebie
Niż My – Siebie Cytaty: By zachować szacunek dla samego siebie, lepiej zniechęcić do siebie ludzi, postępując zgodnie ze swym sumieniem, niż zjednywać ich sobie, robiąc to, co uważamy za niewłaściwe. -William Boetcher


by-zachować-szacunek-dla-samego-siebie-lepiej-zniechęć-do-siebie-ludzi-postępując-zgodnie-ze-swym-sumieniem-ż-zjednywać-ich-sobie-robiąc-to-co
Niż My – Siebie Cytaty: Najstraszniejsze jest nienawidzić siebie, wstydzić się siebie, a jednak nie móc od siebie uciec, wciąż do siebie wracać i dlatego siebie przeklinać. -Karol Irzykowski


najstraszniejsze-jest-nienawidzić-siebie-wstydzić-ę-siebie-a-jednak-nie-móc-od-siebie-uciec-wciąż-do-siebie-wracać-i-dlatego-siebie
Niż My – Siebie Cytaty: Kobiety znają nas lepiej niż my kobiety, często lepiej niż my samych siebie. -Anonim


kobiety-znają-nas-lepiej-ż-my-kobiety-często-lepiej-ż-my-samych-siebie
Niż My – Siebie Cytaty: Łatwiej wierzyć w postęp niż w siebie. -Jan Cybis


Łatwiej-wierzyć-w-postęp-ż-w-siebie
Niż My – Siebie Cytaty: Rozwój osobisty to ważna rzecz. Moje przesłanie dla ludzkości wiąże się z nadzieją, że ludzie będą raczej zmierzali w kierunku rozwoju samych siebie niż w stronę rozwoju swojego wizerunku. Liczę, że będą szukali głęboko w swym wnętrzu w dążeniu do szczerego wyrażania siebie. -Bruce Lee


Niż My – Siebie Cytaty: Pouczać innych jest łatwiej niż siebie. -Ajschylos


pouczać-innych-jest-łatwiej-ż-siebie
Niż My – Siebie Cytaty: Łatwiej przeniknąć wszechświat niż samego siebie. -Carl Gustav Jung


Łatwiej-przeniknąć-wszechświat-ż-samego-siebie
Niż My – Siebie Cytaty: Łat­wiej wie­rzyć w postęp niż w siebie. -Jan Cybis


Łat­wiej-wie­rzyć-w postęp-ż-w siebie
Niż My – Siebie Cytaty: Bóg jest bliżej nas, niż my siebie samych. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Niż My – Siebie Cytaty: Le­piej bied­nie u siebie, niż bo­gato u obcych. -Ezop


le­piej-bied­nie-u siebie-ż-bo­gato-u obcych
Niż My – Siebie Cytaty: Bóg jest bliżej nas, niż my siebie samych. -Augustyn Św


bóg-jest-bliżej-nas-ż-my-siebie-samych
Niż My – Siebie Cytaty: Bądź dla siebie idolem, to tańsze niż bilet do kina. -Doug Horton


bądź-dla-siebie-idolem-to-ńsze-ż-bilet-do-kina
Niż My – Siebie Cytaty: ... bo nie ma w świecie mienia większe­go niż mieć siebie nawzajem. -Wojciech Kuczok


bo nie  w świecie-mienia-większe­go-ż-mieć-siebie-nawzajem
Niż My – Siebie Cytaty: Egois­ta - ten, który więcej dba o siebie niż o mnie. -Julian Tuwim


egois­- ten-który-więcej-dba-o siebie-ż-o mnie
Niż My – Siebie Cytaty: Pou­czać in­nych jest łat­wiej niż siebie. -Ajschylos


pou­czać-in­nych-jest łat­wiej-ż-siebie
Niż My – Siebie Cytaty: Wymagaj od siebie więcej, niż ktokolwiek inny od ciebie wymaga. -Henry Ward Beecher


wymagaj-od-siebie-więcej-ż-ktokolwiek-inny-od-ciebie-wymaga
Niż My – Siebie Cytaty: Miłość jest gęstsza niż zapomnieć, przejrzystsza niż pamiętać, rzadsza niż fale są wzburzone, częstsza niż ponieść klęskę. -Edward Cummings


miłość-jest-gęstsza-ż-zapomnieć-przejrzystsza-ż-pamięć-rzadsza-ż-fale-są-wzburzone-częstsza-ż-ponieść-klęskę