Niż Seks Cytaty

Niż Seks Cytaty: Intelektualista to ktoś, kto znalazł coś bardziej interesującego niż seks. -Tom Stoppard


intelektualista-to-ktoś-kto-znalazł-coś-bardziej-interesującego-ż-seks
Niż Seks Cytaty: Przeciętny Brytyjczyk lubi seks, lecz woli myśleć o seksie, niż go uprawiać. -Vence Coleman


przeciętny-brytyjczyk-lubi-seks-lecz-woli-myść-o-seksie-ż-go-uprawiać
Niż Seks Cytaty: Ry­sować to po­siadać - to akt poz­na­nia pew­niej­szy i głębszy niż seks; je­dynie marze­nia lub śmierć mogą mu dorównać. -Amadeo Modigliani


ry­sować-to po­siadać- to akt-poz­na­nia-pew­niej­szy-i głębszy-ż-seks-­dynie-marze­nia-lub-śmierć-mogą-mu dorównać
Niż Seks Cytaty: To praw­da, że czys­tość mówi nie w kwes­tii sek­su przed­małżeńskiego. Nie dla­tego jed­nak, żeby seks czy ciało były złe, lecz dokład­nie od­wrot­nie: po­nieważ seks jest świętą ta­jem­nicą, a ciało oso­by jest świąty­nią. Rzeczy święte nie są ot­warte na oścież dla każde­go, są przez­naczo­ne je­dynie dla tych, którzy spełnią pew­ne wa­run­ki i przejdą próbę. -E » Jason Evert » Jeśli naprawdę mnie kochasz


Niż Seks Cytaty: Seks: anatomiczny pociąg pod parą. -Zbigniew Waydyk


Niż Seks Cytaty: Po­rad­ni­ki, ar­ty­kuły, fo­ra, ... Po co? Seks ma być SEKSowny!  -Andrea


po­rad­­ki-ar­ty­kuły-fo­ra-po-co-seks- być-seksowny 
Niż Seks Cytaty: ... seks mie­sza, by stworzyć całość... potomną... -Irracja


seks mie­sza-by stworzyć-całość-potomną
Niż Seks Cytaty: Seks, roz­wiąza­niem naszych problemów. -AnDree


seks-roz­wiąza­niem-naszych-problemów
Niż Seks Cytaty: Seks niebez­pie­czną za­bawą, na­raża ko­goś na życie. -Bolesław Paszkowski


seks-niebez­pie­czną-za­bawą-na­raża-ko­goś-na życie
Niż Seks Cytaty: Seks z małżonką ma­my miły, ją często bo­li głowa, mnie por­no­le zachwyciły. -Anja16


seks-z łżonką-­my-miły-ją-często-bo­li-głowa-mnie-por­no­-zachwyciły
Niż Seks Cytaty: Podobno seks jest to maksimum radości bez jednego uśmiechu. -Anonim


podobno-seks-jest-to-maksimum-radoś-bez-jednego-uśmiechu
Niż Seks Cytaty: Miłość jest gęstsza niż zapomnieć, przejrzystsza niż pamiętać, rzadsza niż fale są wzburzone, częstsza niż ponieść klęskę. -Edward Cummings


miłość-jest-gęstsza-ż-zapomnieć-przejrzystsza-ż-pamięć-rzadsza-ż-fale-są-wzburzone-częstsza-ż-ponieść-klęskę
Niż Seks Cytaty: Nie kry­tykuj mas­turbac­ji! To seks z kimś, ko­go się kocha!  -Woody Allen


nie-kry­tykuj-mas­turbac­ji-to seks-z kimś-ko­go ę-kocha 
Niż Seks Cytaty: Seks po dziewięćdziesiątce jest jak gra w bi­lard przy po­mocy sznurka. -Camille Paglia


seks-po dziewięćdziesiątce-jest jak gra-w bi­lard-przy-po­mocy-sznurka
Niż Seks Cytaty: Początkowo seks stanowi egzaltację miłości, potem stapia się z nią w jedno. -Cyril Collard


początkowo-seks-stanowi-egzaltację-miłoś-potem-stapia-ę-z-ą-w-jedno
Niż Seks Cytaty: Jedzenie i seks to najważniejsze części składowe życia, stanowiące klucz do naszych pragnień. -Ang Lee


jedzenie-i-seks-to-najważniejsze-częś-składowe-życia-stanowią-klucz-do-naszych-pragnień
Niż Seks Cytaty: Ko­bieta może nag­le stra­cić chęć na seks i równie szyb­ko ją odzyskać. -John Cray


ko­bieta-może-nag­-stra­ć-chęć-na seks-i równie-szyb­ko-ją odzyskać
Niż Seks Cytaty: - De­wiza próżne­go fa­ceta: Wi­no, ko­biety i seks - Cieka­we. A u ko­biet to się na­zywa feminizm... -Lira99


 de­wiza-próżne­go-fa­ceta-wi­no-ko­biety-i seks-cieka­we-a u ko­biet-to ę-na­zywa-feminizm