Niż Zabawa Cytaty

Niż Zabawa Cytaty: Praca jest mniej nudna niż zabawa. -Charles Baudelaire


Niż Zabawa Cytaty: Pra­ca jest mniej nud­na niż zabawa. -Charles Baudelaire


Niż Zabawa Cytaty: Miłość jako praca jest prostytucją, jako zabawa - flirtem; a to, co jest naprawdę miłością, nie jest ani pracą, ani zabawą, jest czymś trzecim, równie dalekim od pracy, jak od zabawy. -Władysław Tatarkiewicz


Niż Zabawa Cytaty: Radosna zabawa w łóżku. -Michalina Wisłocka


Niż Zabawa Cytaty: Pogrzeb - zabawa w chowanego. -Magdalena Samozwaniec


Niż Zabawa Cytaty: to ważna sprawa flirt i zabawa  -poeta wyklęty


to ważna-sprawa-flirt-i zabawa 
Niż Zabawa Cytaty: Każda gra jest zabawą w miłość. -Stefan Napierski


Niż Zabawa Cytaty: Pochwała samotności, to najpiękniejsza balowa zabawa po północy. -Adolf Nowaczyński


pochwała-samotnoś-to-najpiękniejsza-balowa-zabawa-po-północy
Niż Zabawa Cytaty: Nieudana komedia też może być niezłą zabawą. -Anonim


nieudana-komedia-też-może-być-niezłą-zabawą
Niż Zabawa Cytaty: Igraszka to pojęcie erotyczne - każda gra jest zabawą w miłość. -Stefan Napierski


igraszka-to-pojęcie-erotyczne-każda-gra-jest-zabawą-w-miłość
Niż Zabawa Cytaty: Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie, ryzykowanie, łamanie zasad, popełnianie błędów i dobra zabawa. -Mary Lou Cook


kreatywność-to-wymyślanie-eksperymentowanie-wzrastanie-ryzykowanie-łamanie-zasad-popełnianie-błędów-i-dobra-zabawa
Niż Zabawa Cytaty: Fikcja jest tym dla dorosłego człowieka czym zabawa dla dziecka. -Robert Louis Stevenson


fikcja-jest-tym-dla-dorosłego-człowieka-czym-zabawa-dla-dziecka
Niż Zabawa Cytaty: Przykre w miłości jest to, że jest to zabawa, w której nie można obejść się bez wspólnika. -Tadeusz Żeleński - Boy


przykre-w-miłoś-jest-to-że-jest-to-zabawa-w-której-nie-można-obejść-ę-bez-wspólnika
Niż Zabawa Cytaty: Miłość jest gęstsza niż zapomnieć, przejrzystsza niż pamiętać, rzadsza niż fale są wzburzone, częstsza niż ponieść klęskę. -Edward Cummings


miłość-jest-gęstsza-ż-zapomnieć-przejrzystsza-ż-pamięć-rzadsza-ż-fale-są-wzburzone-częstsza-ż-ponieść-klęskę
Niż Zabawa Cytaty: Dzieci, pochłonięte jakąś fascynującą zabawą, tracą poczucie rzeczywistości. Zdolne są wtedy traktować swoje fantazje z całkowitą powagą. Postępowanie maniaków nacechowane jest zazwyczaj podobnym infantylizmem. . . -Jan Szczepański


Niż Zabawa Cytaty: Flirt: Flirt to zabawa serc. -Honore de Balzac


Niż Zabawa Cytaty: Ponad 3/4 reklam uważa się dziś za dzieła artystyczne. Stają się one scenkami fabularyzoanymi, w których zwrócenie uwagi na reklamowany produkt nie jest dosłowne i najważniejsze. Liczy się zabawa z widzem, humor, efekt artystyczny. -Jacek Chłopocki


Niż Zabawa Cytaty: Jest znacznie łat­wiej burzyć niż bu­dować, szkodzić niż po­magać, niena­widzić niż kochać. -Alfred Aleksander Konar


jest-znacznie-łat­wiej-burzyć-ż-bu­dować-szkodzić-ż-po­magać-niena­widzić-ż-kochać