Nic Mi spra­wy Talentu Cytaty

Nic Mi spra­wy Talentu Cytaty: We­na już nie ta z Dziado­wej Kłody Mo­je li­mery­ki nie pier­wszej wody Lecz nic mi spra­wy talentu Wyr­wałaś mnie z zamętu Poezją są Two­je pełne wersów lody  -fyrfle


we­na-już-nie  z dziado­wej-kłody-mo­-li­mery­ki-nie pier­wszej-wody-lecz-nic-mi spra­wy-talentu-wyr­wałaś-mnie-z zamę-poezją
Nic Mi spra­wy Talentu Cytaty: Niektórych poczu­cie wi­ny, spra­wia, że wiem, że tak nap­rawdę tyl­ko to spra­wia, że nag­le zaczy­nają się in­te­reso­wać co u mnie ? jak się mam ? Myślą, że nagłym zain­te­reso­waniem, zmażą to co było. Gdy­by się nic nie stało, byłoby bez zmian. Są zmiany ,ale za ja­kiś czas wróci nor­malność. To wszys­tko spra­wia, że ich


Nic Mi spra­wy Talentu Cytaty: Nic pew­ne­go w spra­wach ludzkich. -Tacyt


nic-pew­ne­go-w spra­wach-ludzkich
Nic Mi spra­wy Talentu Cytaty: Nic nie da­je większej przy­jem­ności, jak spra­wienie jej dru­giej osobie. -bloodymery


nic-nie da­-większej-przy­jem­noś-jak spra­wienie-jej-dru­giej-osobie
Nic Mi spra­wy Talentu Cytaty: Zwięzłość to siostra talentu. -Antoni Czechow


Nic Mi spra­wy Talentu Cytaty: Zwięzłość - to siostra talentu. -Antoni Czechow


Nic Mi spra­wy Talentu Cytaty: Zwięzłość jest siostrą talentu. -Anton Czechow


zwięzłość-jest-siostrą-talentu
Nic Mi spra­wy Talentu Cytaty: Nic na świecie nie jest tak spra­wied­li­wie roz­dzielo­ne, jak ro­zum; każdy uważa, że ma go dosyć. -Jacques Tati


nic-na świecie-nie jest tak-spra­wied­li­wie-roz­dzielo­ne-jak ro­zum-każdy-uważa-że  go dosyć
Nic Mi spra­wy Talentu Cytaty: Ludzie nie zdają so­bie spra­wy, ile fraj­dy spra­wia pogrążanie się w depresji. -Chris Cornell


ludzie-nie zdają-so­bie-spra­wy-ile-fraj­dy-spra­wia-pogrążanie ę-w depresji
Nic Mi spra­wy Talentu Cytaty: wo­le mieć nic od czegoś ta­kie nic, nie wrzu­ca w ogień nie dos­kwiera gdy mroźno na dworze ta­kie nic nie tęskni ani nie wzdycha nic to nic to nie fizyka ani nie chemia nie splot języków zwodzeń nie en­dorfi­ny w mózgu nic to nic, bez większe­go roz­rachun­ku nic nie krzyczy nic nie chodzi dziś wkurwione nic to dob­ra stro­na baśni w niczym nic ci nie pomoże i nic z niczym nic nie może  -sunrises


Nic Mi spra­wy Talentu Cytaty: Nie mu­sisz nic mówić, sa­mo mil­cze­nie z Tobą spra­wia mi przyjemność... -Papużka


nie-mu­sisz-nic-mówić-­mo-mil­cze­nie-z tobą-spra­wia-mi przyjemność
Nic Mi spra­wy Talentu Cytaty: Niejedną iskrę talentu gasi lanie wody. -Antoni Regulski


niejedną-iskrę-talentu-gasi-lanie-wody
Nic Mi spra­wy Talentu Cytaty: Niezadowolenie z siebie to podstawa każdego prawdziwego talentu. -Antoni Czechow


niezadowolenie-z-siebie-to-podstawa-każdego-prawdziwego-talentu
Nic Mi spra­wy Talentu Cytaty: Co to jest szczęście? In­nych uczy­nić szczęśli­wymi. Co to jest ra­dość? In­nym spra­wić radość. -Wilhelm Keppler


co to jest szczęście-in­nych-uczy­ć-szczęśli­wymi-co to jest ra­dość-in­nym-spra­wić-radość
Nic Mi spra­wy Talentu Cytaty: Kto nie ma Spra­wy, dla której żyje, bar­dzo boi się um­rzeć. Świado­mość Spra­wy porządku­je lęki. -Józef Stanisław Tischner


kto-nie  spra­wy-dla-której żyje-bar­dzo-boi ę-um­rzeć-Świado­mość spra­wy-porządku­-lęki
Nic Mi spra­wy Talentu Cytaty: Intryga wyższa jest od talentu; z niczego robi coś. -Honore de Balzac


intryga-wyższa-jest-od-talentu-z-niczego-robi-coś
Nic Mi spra­wy Talentu Cytaty: Uprawianie miłości wymaga więcej talentu niż dowodzenie armią. -Ninon De Lenclos


uprawianie-miłoś-wymaga-więcej-talentu-ż-dowodzenie-armią
Nic Mi spra­wy Talentu Cytaty: Niezadowolenie jest jedną z zasadniczych cech każdego prawdziwego talentu. -Anton Czechow


niezadowolenie-jest-jedną-z-zasadniczych-cech-każdego-prawdziwego-talentu