Nic Złego Cytaty

Nic Złego Cytaty: Może Bóg, może morze Może człowiek lub ener­gii złoże Może atom i reakcja Może blichtr i podła akcja Może półbóg z rąk ot­chłani Może potwór z ko­pyta­mi Może nic... WszechŚwiat stworzon jest z niczego Nic jest by­tem nic jest niczem Nic jest mną i moim życiem Wszys­tko to nic I nic w tym złego Nic to ja i mo­je ego  -Avantdeces


Nic Złego Cytaty: Jeżeli nie możesz uczynić nic dobrego, nie czyń przynajmniej nic złego. -Lew Tołstoj


jeżeli-nie-możesz-uczynić-nic-dobrego-nie-czyń-przynajmniej-nic-złego
Nic Złego Cytaty: – Śnisz. – I co z te­go. Co złego w snach? – Nic... kiedy śpisz. -M » Graham Masterton » Dziecko ciemności


Nic Złego Cytaty: Patrz dobremu człowiekowi na ręce, żeby ci przypadkiem nic złego nie zrobił. -Michał Choromański


patrz-dobremu-człowiekowi-na-rę-żeby-przypadkiem-nic-złego-nie-zrobił
Nic Złego Cytaty: Mężczyźnie nie może stać się nic złego, gdy wokół niego są kobiety. -Herodot


mężczyźnie-nie-może-stać-ę-nic-złego-gdy-wokół-niego-są-kobiety
Nic Złego Cytaty: Pat­rz dob­re­mu człowieko­wi na ręce, żeby ci przy­pad­kiem nic złego nie zrobił. -Michał Choromański


pat­rz-dob­re­mu-człowieko­wi-na rę-żeby- przy­pad­kiem-nic-złego-nie zrobił
Nic Złego Cytaty: W tym, że kobieta stoi na czele rządu nie ma nic złego. Problem polega na tym, aby być zawsze człowiekiem, nie ma więc nic wspólnego z płcią. Jestem słaba, gdy jednak to jest konieczne, potrafię być silna. -Indira Gandhi


Nic Złego Cytaty: Najlepszą kobietą jest ta, o której na zewnątrz domu nie słyszy się nic złego, ani dobrego. -Tukidydes


najlepszą-kobietą-jest-o-której-na-zewnątrz-domu-nie-słyszy-ę-nic-złego-ani-dobrego
Nic Złego Cytaty: Jak to bywa, że jednemu dolega, co kiedy złego doznał, a drugiemu - co kiedy złego zrobił. -Maria Dąbrowska


jak-to-bywa-że-jednemu-dolega-co-kiedy-złego-doznał-a-drugiemu-co-kiedy-złego-zrobił
Nic Złego Cytaty: Sława wielu mężów stanu polega na tym, że mogąc zrobić wiele dobrego, ostatecznie nie zrobili nic złego. -Albert Einstein


sława-wielu-mężów-stanu-polega-na-tym-że-mogąc-zrobić-wiele-dobrego-ostatecznie-nie-zrobili-nic-złego
Nic Złego Cytaty: Kiedy dzieci nic nie robią, na pewno robią coś złego. -Henry Fielding


kiedy-dzieci-nic-nie-robią-na-pewno-robią-coś-złego
Nic Złego Cytaty: Szczęśli­wy jest człowiek, który po­siada to, cze­go chce, a nie chce nic złego. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Nic Złego Cytaty: Szczęśliwy jest człowiek, który posiada to, czego chce, a nie chce nic złego. -Augustyn Św


szczęśliwy-jest-człowiek-który-posiada-to-czego-chce-a-nie-chce-nic-złego
Nic Złego Cytaty: W emeryturze nie ma nic złego, pod warunkiem, że nie dopuścimy, aby nam przeszkadzała w pracy. -Benjamin Franklin


w-emeryturze-nie-nic-złego-pod-warunkiem-że-nie-dopuścimy-aby-nam-przeszkadzała-w-pracy
Nic Złego Cytaty: Nie ma nic zupełnie dobrego ani zupełnie złego, zawsze tylko lepsza lub gorsza miernota. -Władysław Walenty Fedorowicz


nie-nic-zupełnie-dobrego-ani-zupełnie-złego-zawsze-tylko-lepsza-lub-gorsza-miernota
Nic Złego Cytaty: W eme­ryturze nie ma nic złego, pod wa­run­kiem, że nie do­puści­my, aby nam przeszkadzała w pracy. -Benjamin Franklin


w eme­ryturze-nie  nic-złego-pod-wa­run­kiem-że nie do­puś­my-aby nam-przeszkadzała-w pracy
Nic Złego Cytaty: Nie ma nic tak złego jak kobieta zła i nie ma nic tak dobrego jak kobieta dobra. -Eurypides


nie-nic-tak-złego-jak-kobieta-zła-i-nie-nic-tak-dobrego-jak-kobieta-dobra
Nic Złego Cytaty: wo­le mieć nic od czegoś ta­kie nic, nie wrzu­ca w ogień nie dos­kwiera gdy mroźno na dworze ta­kie nic nie tęskni ani nie wzdycha nic to nic to nie fizyka ani nie chemia nie splot języków zwodzeń nie en­dorfi­ny w mózgu nic to nic, bez większe­go roz­rachun­ku nic nie krzyczy nic nie chodzi dziś wkurwione nic to dob­ra stro­na baśni w niczym nic ci nie pomoże i nic z niczym nic nie może  -sunrises