Nic o nas Cytaty

Nic o nas Cytaty: Wspomnienie jest rajem, z którego nic nas nie może wypędzić. -Jean Paul


wspomnienie-jest-rajem-z-którego-nic-nas-nie-może-wypędzić
Nic o nas Cytaty: Nic nie za­wodzi nas bar­dziej niż sąd własny. -Leonardo da Vinci


nic-nie za­wodzi-nas-bar­dziej-ż-sąd-własny
Nic o nas Cytaty: Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić. -Menander


wykształcenie-to-dobro-którego-nic-nie-jest-w-stanie-nas-pozbawić
Nic o nas Cytaty: Jeżeli w nas ne ma radości życia, nic nie będzie piękne i miłe. -Anonim


jeżeli-w-nas-ne-radoś-życia-nic-nie-będzie-piękne-i-miłe
Nic o nas Cytaty: Gdy nas kochają, to naprawdę nie nas, ale gdy mają nas dość, to na pewno nas. -Paul Geraldy


gdy-nas-kochają-to-naprawdę-nie-nas-ale-gdy-mają-nas-dość-to-na-pewno-nas
Nic o nas Cytaty: Nic nas tak bardzo nie okłamuje jak nasz własny osąd. -Leonardo da Vinci


nic-nas-tak-bardzo-nie-okłamuje-jak-nasz-własny-osąd
Nic o nas Cytaty: Może Bóg, może morze Może człowiek lub ener­gii złoże Może atom i reakcja Może blichtr i podła akcja Może półbóg z rąk ot­chłani Może potwór z ko­pyta­mi Może nic... WszechŚwiat stworzon jest z niczego Nic jest by­tem nic jest niczem Nic jest mną i moim życiem Wszys­tko to nic I nic w tym złego Nic to ja i mo­je ego  -Avantdeces


Nic o nas Cytaty: W zasadzie nie istnieje nic beznadziejnego z wyjątkiem słow, z którymi wiąże nas nieuczciwość. -Georges Bataille


w-zasadzie-nie-istnieje-nic-beznadziejnego-z-wyjątkiem-słow-z-którymi-wiąże-nas-nieuczciwość
Nic o nas Cytaty: Nic lepiej nie uczy nas dystansu do rzeczywistości, niż współczucie okazywane innym. -Richard Carlson


nic-lepiej-nie-uczy-nas-dystansu-do-rzeczywistoś-ż-współczucie-okazywane-innym
Nic o nas Cytaty: Chcąc zmu­sić ludzi, aby dob­rze o nas mówi­li, je­dyny to sposób - czy­nić dobrze. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


Nic o nas Cytaty: Miłość to ostatnia szansa. Poza nią doprawdy nie istnieje nic, co mogłoby nas utrzymać przy życiu. -Wiktor Aragon


miłość-to-ostatnia-szansa-poza-ą-doprawdy-nie-istnieje-nic-co-mogłoby-nas-utrzymać-przy-życiu
Nic o nas Cytaty: Nic tak bar­dzo nie uczy nas sa­modziel­ności jak nies­pełnione obiet­ni­ce innych. -Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania


nic-tak-bar­dzo-nie uczy-nas-­modziel­noś-jak nies­pełnione-obiet­­-innych
Nic o nas Cytaty: nie ufam swoim zmysłom kiedy pod­chodzisz zbyt blisko za­cis­kam moc­no powieki gdy szept prze­nika przez skronie nie wol­no nam mówić nic ale zdradza nas wszystko im bar­dziej mimochodem mi­jamy się na spoj­rzeń urwisku tym bliższa mi źre­nic twych przełęcz i ra­mion ska­lis­te granie  -giulietka


Nic o nas Cytaty: W każdym z nas jest ktoś kogo nie znamy. Przemawia do nas w snach i tłumaczy że widzi nas zupełnie inaczej, niż my – siebie. -Carl Gustav Jung


w-każdym-z-nas-jest-ktoś-kogo-nie-znamy-przemawia-do-nas-w-snach-i-tłumaczy-że-widzi-nas-zupełnie-inaczej-ż-my-siebie
Nic o nas Cytaty: W każdym z nas jest ktoś ko­go nie zna­my. Prze­mawia do nas w snach i tłumaczy, że widzi nas zu­pełnie inaczej, niż my – siebie  -Carl Gustav Jung


w każdym-z nas-jest ktoś-ko­go-nie zna­my-prze­mawia do nas-w snach-i tłumaczy-że widzi-nas-zu­pełnie-inaczej-ż-my  siebie 
Nic o nas Cytaty: Nie wybiera się swoich snów. Być może to one nas wybierają i być może te, które są wrogo do nas usposobione, potrzebują nas, by nas obezwładnić i chełpić się przed nami swoją wyższością. -Urszula Kozioł


nie-wybiera-ę-swoich-snów-być-może-to-one-nas-wybierają-i-być-może-te-które-są-wrogo-do-nas-usposobione-potrzebują-nas-by-nas-obezwładnić
Nic o nas Cytaty: Miłość jak i szczęście nie jest to coś, co przychodzi z zewnątrz, one są w nas, one tkwią w nas i tylko od nas zależy, czy w sprzyjających momentach wyzwalają się. -Zofia Kucówna


miłość-jak-i-szczęście-nie-jest-to-coś-co-przychodzi-z-zewnątrz-one-są-w-nas-one-tkwią-w-nas-i-tylko-od-nas-zależy-czy-w-sprzyjających
Nic o nas Cytaty: Miłość to nasza ostatnia szansa. Poza nią doprawdy nie istnieje na ziemi nic, co by nas mogło utrzymać przy życiu. -Louis Aragon


miłość-to-nasza-ostatnia-szansa-poza-ą-doprawdy-nie-istnieje-na-ziemi-nic-co-by-nas-mogło-utrzymać-przy-życiu