Niczym Zwierzęta Cytaty

Niczym Zwierzęta Cytaty: By­li niczym zwierzęta, które biją się, prze­bywając w tej sa­mej klat­ce, klatką tą był upływający czas. -H » Michel Houellebecq » Cząstki elementarne


Niczym Zwierzęta Cytaty: Wszystkie zwierzęta są sobie równe. Ale niektóre zwierzęta są równiejsze od innych. -George Orwell


wszystkie-zwierzę-są-sobie-równe-ale-niektóre-zwierzę-są-równiejsze-od-innych
Niczym Zwierzęta Cytaty: Praw­da jest ta­ka, że... Uczu­cia kierują kobietami. Uczu­cia są niczym, bo ko­biety je wykorzystują. Ko­biety kierują mężczyznami. Ko­biety są niczym, bo mężczyźni je wykorzystują. Mężczyźni kierują światem. Mężczyźni są niczym, bo świat ich wykorzystuje. Świat kieru­je życiem. Świat jest niczym, bo życie go wykorzystuje. Życie kieru­je ludźmi. Życie jest niczym, bo ludzie je wykorzystują. Ludzie kierują nami. Ludzie są niczym, bo my ich wykorzystujemy. My kieru­jemy kimś. My jes­teśmy niczym, bo ktoś nas wykorzystuje. -Apostrof


Niczym Zwierzęta Cytaty: Nieudana książka to taka, która pozostawia czytelnika niczym nietkniętym, w niczym nie zadraśniętym. -Andre Gide


nieudana-książka-to-taka-która-pozostawia-czytelnika-niczym-nietkniętym-w-niczym-nie-zadraśętym
Niczym Zwierzęta Cytaty: Możemy być tyl­ko tym, czym jes­teśmy, niczym więcej i niczym mniej. -Terry Goodkind


możemy-być-tyl­ko-tym-czym-jes­teśmy-niczym-więcej-i niczym-mniej
Niczym Zwierzęta Cytaty: W niczym nie jest ci tak do twarzy, jak w niczym. -Maurice Donnay


w-niczym-nie-jest-tak-do-twarzy-jak-w-niczym
Niczym Zwierzęta Cytaty: Gdy zwierzęta ziewają, mają ludzką twarz. -Karl Kraus


gdy-zwierzę-ziewają-mają-ludzką-twarz
Niczym Zwierzęta Cytaty: Póki my żyjemy śmierć jest niczym, jak śmierć przyjdzie, to znów my będziem niczym. -Alojzy Żółkowski


póki-my-żyjemy-śmierć-jest-niczym-jak-śmierć-przyjdzie-to-znów-my-będziem-niczym
Niczym Zwierzęta Cytaty: Ludzie to zwierzęta, które myślą ze świat należy do nich. -Anonim


ludzie-to-zwierzę-które-myślą-ze-świat-należy-do-nich
Niczym Zwierzęta Cytaty: Zwierzęta mają swoją mowę - ludzie różnią się od nich gadaniem. -Hugo Dyonizy Steinhaus


Niczym Zwierzęta Cytaty: Niektórzy po­zos­ta­li zwierzęta­mi , z tym , że mie­szkają w be­tono­wym le­sie . -loquentia


niektórzy-po­zos­­li-zwierzę­mi- z tym- że mie­szkają-w be­tono­wym-­sie
Niczym Zwierzęta Cytaty: Zwierzęta nie mają rozumu lecz tylko człowiek może być głupcem. -Tadeusz Kotarbiński


zwierzę-nie-mają-rozumu-lecz-tylko-człowiek-może-być-głupcem
Niczym Zwierzęta Cytaty: Wszystko na świecie ma swój ukryty sens. Ludzie, zwierzęta, drzewa, gwiazdy są hieroglifami. -Nikos Kazantzakis


wszystko-na-świecie-swój-ukryty-sens-ludzie-zwierzę-drzewa-gwiazdy-są-hieroglifami
Niczym Zwierzęta Cytaty: Zwierzęta mogą być przywiązane, ale człowiek nie zaszczepi im nigdy trądu pochlebstwa. -Honore de Balzac


zwierzę-mogą-być-przywiązane-ale-człowiek-nie-zaszczepi-im-nigdy-trą-pochlebstwa
Niczym Zwierzęta Cytaty: Kobieta nie umie oddzielić duszy od ciała. Jest istotą niezłożoną, jak zwierzęta. -Charles Baudelaire


kobieta-nie-umie-oddzielić-duszy-od-ciała-jest-istotą-niezłożoną-jak-zwierzę
Niczym Zwierzęta Cytaty: WRED­NA MAŁPA Uwiel­biała zwierzęta. Poszła do zoo. Już jej nie wypuścili. -Andrea


wred­na-maŁpa-uwiel­biała-zwierzę-poszła-do zoo-już-jej-nie wypuścili
Niczym Zwierzęta Cytaty: Ludzie, to zwierzęta opo­wiadające baj­ki o otaczającym ich świecie, oraz nich samych. -Krio


ludzie-to zwierzę-opo­wiadają-baj­ki-o otaczającym-ich-świecie-oraz-nich-samych
Niczym Zwierzęta Cytaty: Nauko­wiec jest niczym mi­moza, gdy sam po­pełni błąd, i niczym ryczący lew, gdy od­kry­je błąd zro­biony przez ko­goś innego. -Albert Einstein


nauko­wiec-jest niczym-mi­moza-gdy-sam-po­peł-błąd-i niczym-ryczący-lew-gdy-od­kry­-błąd-zro­biony-przez-ko­goś-innego