Nie żeń Się Cytaty

Nie żeń Się Cytaty: Byś nie był trapion troską nieustanną, nie żeń się z panną. Byś nie był dręczon wojną domową nie żeń się z wdową, a iżbyś spokój miał w życiu stale, nie żeń się wcale. -Józef Znowicki


byś-nie-był-trapion-troską-nieustanną-nie-żeń-ę-z-panną-byś-nie-był-dręczon-wojną-domową-nie-żeń-ę-z-wdową-a-iżbyś-spokój-miał-w
Nie żeń Się Cytaty: Nie zacho­wuj się jak dziec­ko, gdyż I tak pre­zen­tu nie dostaniesz... -sprajtka


nie-zacho­wuj ę-jak dziec­ko-gdyż-i tak-pre­zen­-nie dostaniesz
Nie żeń Się Cytaty: Pre­zen­ty dos­tają tyl­ko ci, którzy się mogą zrewanżować. -Bogdan Brzeziński


pre­zen­ty-­tają-tyl­ko-którzy ę-mogą-zrewanżować
Nie żeń Się Cytaty: Można być kimś, nie rep­re­zen­tując sobą niczego. -Kazimierz Chyła


można-być-kimś-nie rep­re­zen­tując-sobą-niczego
Nie żeń Się Cytaty: Kiedy zwykły człowiek zdo­bywa wiedzę,sta­je się mędrcem; kiedy mędrzec osiąga zro­zumienie sta­je się zwykłym człowiekiem po­wie­dze­nie Zen  -Autor nieznany


kiedy-zwykły-człowiek-zdo­bywa-wiedzęsta­ ę-mędrcem-kiedy-mędrzec-osiąga-zro­zumienie-sta­ ę-zwykłym-człowiekiem-po­wie­dze­nie
Nie żeń Się Cytaty: Czas świąteczny - go­nit­wa za pre­zen­ta­mi i prześci­ganie się w de­koro­waniu domów. Wi­gilia - zwykły po­siłek po którym włącza­my telewizje. Gdzie podziały się te tra­dycyj­ne święta??  -stokrotka123


Nie żeń Się Cytaty: Człowieku, świat stoi przed tobą otworem, więc uważaj byś zeń nie wyleciał. -Stanisław Jerzy Lec


człowieku-świat-stoi-przed-tobą-otworem-więc-uważaj-byś-zeń-nie-wyleciał
Nie żeń Się Cytaty: Kiedy rep­re­zen­tu­jesz naj­wyższy urząd w państwie nie ma miej­sca na strach. -Eva Perón (Evita)


kiedy-rep­re­zen­­jesz-naj­wyższy-urząd-w państwie-nie  miej­sca-na strach
Nie żeń Się Cytaty: Zen jest od­symbo­lizo­waniem świata  -Autor nieznany


zen-jest od­symbo­lizo­waniem-świata 
Nie żeń Się Cytaty: J.T. (limeryk) Pe­wien gbur daw­ny sportowiec Po rep­re­zen­tacji wdowiec Strze­lił samobója Ta­ka z niego knuja Pod­PI­Suje się fachowiec... -sprajtka


jt-limeryk-pe­wien-gbur-daw­ny-sportowiec-po-rep­re­zen­tacji-wdowiec-strze­lił-samobója-ta­ka-z niego-knuja-pod­pi­suje ę
Nie żeń Się Cytaty: Dro­go sprze­daje świat pre­zen­ty rzekome. -Jean La Fontaine


dro­go-sprze­daje-świat-pre­zen­ty-rzekome
Nie żeń Się Cytaty: Tak czy inaczej - żeń się: jeśli znajdziesz dobrą żonę, będziesz szczęśliwy, jeśli złą - zostaniesz filozofem. -Sokrates


tak-czy-inaczej-żeń-ę-śli-znajdziesz-dobrą-żonę-będziesz-szczęśliwy-śli-złą-zostaniesz-filozofem
Nie żeń Się Cytaty: Tak czy inaczej żeń się: jeśli znaj­dziesz dobrą żonę, będziesz szczęśli­wy, jeśli złą – zos­ta­niesz filozofem. -Sokrates


tak-czy-inaczej-żeń-ę-śli-znaj­dziesz-dobrą-żonę-będziesz-szczęśli­wy-śli-złą-zos­­niesz-filozofem
Nie żeń Się Cytaty:


pa­miętaj-rep­re­zen­­jesz-zaw­sze-­mego-siebie-nie tyl­ko-czy­nami-ale-i też-słowa­mi-~pa­weł-rychlica 
Nie żeń Się Cytaty: Sen­ty­ment, za­pełnia tyl­ko dziurę po uczu­ciu, ta­ka chwi­lowa łata. Dla­tego często prze­zeń można dziury nie zauważyć. -bloodymery


sen­ty­ment-za­pełnia-tyl­ko-dziurę-po uczu­ciu-­ka-chwi­lowa-łata-dla­tego często-prze­zeń-można-dziury-nie zauważyć
Nie żeń Się Cytaty: Ob­chodze­nie urodzin ko­jarzy nam się z życze­niami, ok­laska­mi, tor­tem i pre­zen­ta­mi. Szko­da tyl­ko, że w dzi­siej­szych cza­sach to wszys­tko za­nika w niez­wykle szyb­kim tem­pie i je­dyne co dos­ta­jemy to obłuda, i wpi­sy na facebook'u. -szajbuss


Nie żeń Się Cytaty: Nie jest hańbą wchodzić do do­mu kur­ty­zany, hańbą jest nie umieć zeń wyjść. -Arystyp z Cyreny


nie-jest hańbą-wchodzić-do do­mu-kur­ty­zany-hańbą-jest nie umieć-zeń-wyjść
Nie żeń Się Cytaty: zdro­wie jest da­rem dla egoistów miłość pre­zen­tem dla masochistów życie to tyl­ko droga na której się spotykają ci pozostali niektórym pi­jany mi­kołaj dał dwa serca ale tyl­ko jed­no oko  -yestem