Nie żyj Cytaty

Nie żyj Cytaty: Nie żyj na pa­mięć - żyj bez pamięci. Ale tak, by nikt przez Ciebie nie płakał. -Lilliana


nie-żyj-na pa­mięć- żyj-bez-pamię-ale-tak-by nikt-przez-ciebie-nie płakał
Nie żyj Cytaty: Cały świat za­pier­da­la w złym kierun­ku. Człowieku, bierz mnie za rękę, wrzućmy w kie­szeń nasze marze­nia, narzućmy na siebie pe­lery­ny sza­leństwa i żyj­my. Żyj­my rzeczywiście. -dooorotis


Nie żyj Cytaty: Ero­tyzm zmysłowa w drżeniu na­miętności jest da­rem z góry którą mu­simy sza­nować. Żyj­my roz­ważnie i żyj­my w czys­tości a miłość nig­dy nie zgaśnie. Choć ser­cu brak te­go tym co mażą in­ni mogą pro­sić i tak praw­dzi­wi te­go nie ot­rzy­mają by łat­wo zdo­być. Łzy można wy­lewać i pro­sić po wieki a zaw­sze coś gra­nice nam zam­knie cza­sem w naszej duszy to wieki. -7 Galaktyka


Nie żyj Cytaty: Żyj dniem, a nie nocą. -Bujak Bogusław


Nie żyj Cytaty: Nie ma głupszej rady jak mądrze żyj. -Anonim


nie-głupszej-rady-jak-mądrze-żyj
Nie żyj Cytaty: Żyj szyb­ko, um­rzyj młodo. Nie odchodź!  -Terry Pratchett


Żyj-szyb­ko-um­rzyj-młodo-nie odchodź 
Nie żyj Cytaty: Żyj tak, abyś umierając, nicze­go nie żałował. -Patrick Poivre d'Arvor


Nie żyj Cytaty: Nie żyj z przyz­wycza­jenia, lecz z pasji. -Lilliana


nie-żyj-z przyz­wycza­jenia-lecz-z pasji
Nie żyj Cytaty: Więcej, da­lej, moc­niej - żyj, nie wegetuj. -zuzus


więcej-da­lej-moc­niej- żyj-nie wegetuj
Nie żyj Cytaty: Żyj, bo nie wiesz kiedy kres twych dni nastąpi. -Ryder


Żyj-bo nie wiesz-kiedy-kres-twych-dni-nastąpi
Nie żyj Cytaty: Żyj niezauważony! -Epikur


Żyj-niezauważony
Nie żyj Cytaty: Żyj w ukryciu. -Epikur


Nie żyj Cytaty: Żyj niezauważony!  -Epikur


Żyj-niezauważony 
Nie żyj Cytaty: Rób coś. . . Kochaj kogoś. . . Nie bądź gałganem. . . Żyj poważnie! -Tadeusz Kotarbiński


Nie żyj Cytaty: Nie poddawaj się. Znieś cierpienie dzisiaj i żyj do końca życia jako mistrz -Muhammad Ali


nie-poddawaj-ę-znieś-cierpienie-dzisiaj-i-żyj-do-końca-życia-jako-mistrz
Nie żyj Cytaty: Żyj z całych sił i uśmie­chaj się do ludzi, bo nie jes­teś sam. -Maciej Balcar


Żyj-z całych-ł-i uśmie­chaj ę-do ludzi-bo nie jes­teś-sam
Nie żyj Cytaty: Żyj nim um­rzesz... - An­dy Biersack. -patka5463


Żyj-nim-um­rzesz- an­dy-biersack
Nie żyj Cytaty: Nie oglądaj się wstecz. Nie pat­rz w przyszłość. Żyj chwilą teraźniejszą. -opuszczona


nie-oglądaj ę-wstecz-nie-pat­rz-w przyszłość-Żyj-chwilą-teraźniejszą