Nie Bierz Uwielbienia Swojego Cytaty

Nie Bierz Uwielbienia Swojego Cytaty: Nie bierz uwielbienia swojego psa za ostateczny dowód na to, że jesteś super. -Ann Landers


nie-bierz-uwielbienia-swojego-psa-za-ostateczny-dowód-na-to-że-jesteś-super
Nie Bierz Uwielbienia Swojego Cytaty: Pan Bóg nigdy nie opuszcza swojego stworzenia. To raczej człowiek porzuca swojego Stwórcę. -Soren Aabye Kierkegaard


pan-bóg-nigdy-nie-opuszcza-swojego-stworzenia-to-raczej-człowiek-porzuca-swojego-stwórcę
Nie Bierz Uwielbienia Swojego Cytaty: Mężczyzna pragnie uznania, kobieta - uwielbienia. -Feliks Chwalibóg


mężczyzna-pragnie-uznania-kobieta-uwielbienia
Nie Bierz Uwielbienia Swojego Cytaty: Bierz mnie Rozbieraj Rozkładaj i składaj Ka­wałek po kawałku Cen­ty­metr po centymetrze Pożądaj mnie W całości i rozdartą Obecną i obdartą Z rzeczywistości Bierz mnie Jak ja biorę Ciebie Część po części Od­dech po oddechu Zat­rać się Oddaj  -bezoddechu


Nie Bierz Uwielbienia Swojego Cytaty: za­bierz mnie do krainy gdzie nig­dy nie pa­da deszcz gdzie nie is­tnieje ból ani smutek gdzie bar­wy miłości ma­lują twarze gdzie wiją się kas­ka­dy wod­ne a każdy ko­lej­ny krok na­pełnia nas wol­nością gdzie nasze ser­ca jak połówki diamentów rozbłysną dro­bin­ka­mi światła niezniszczalne za­bierz mnie na spacer do Ra­ju ...ღ 1.05.2016 Malusia_035   -Malusia_035


Nie Bierz Uwielbienia Swojego Cytaty: Ekologia Krótka in­struk­cja jak zacho­wać świat: 1. Wpisz w Goog­le słowo „świat” 2. Wy­bierz op­cję z wy­ników poszukiwania 3. Otwórz świat w no­wym oknie. 4. Klik­nij pra­wym przy­cis­kiem myszki i wy­bierz „zachowaj” Gotowe. Jut­ro po­każę jak udostępnić świat znajomym. -Tsanyo


Nie Bierz Uwielbienia Swojego Cytaty: Człowieku Nie chcę żebyś mnie kochał Nie To nie jest konieczne - jeśli nie pot­ra­fisz - Chcę tyl­ko jednego Chłopcze Za­bierz mnie nad morze Będziemy razem Tańczyć na plaży Obej­rzy­my zachód słońca Może na­wet cię pocałuję Wiem Że nie będziesz miał nic przeciwko Przyjacielu Nie musisz Po­kazy­wać mi swo­jej duszy Możesz tyl­ko się uśmiechać Proszę Za­bierz mnie nad morze  -Gold Fishy


Nie Bierz Uwielbienia Swojego Cytaty: Skoro tak niewiele wytarczyło zbuntowanym aniołom, by zmienić żar uwielbienia i pokory w żar pychy i buntu, cóż powiedzieć o itocie ludzkiej? -Anonim


skoro-tak-niewiele-wytarczyło-zbuntowanym-aniołom-by-zmienić-żar-uwielbienia-i-pokory-w-żar-pychy-i-buntu-cóż-powiedzieć-o-itocie-ludzkiej
Nie Bierz Uwielbienia Swojego Cytaty: Nie bierz nicze­go do siebie. -Don Miguel Ruiz


Nie Bierz Uwielbienia Swojego Cytaty: Zdarza się czasem w życiu wielkie i silne uczucie. I zawsze jest w nim cząstka litości. Przedmiot naszego uwielbienia wydaje nam się skrzywdzoną ofiarą tym bardziej, im bardziej kochamy. -Borys Pasternak


zdarza-ę-czasem-w-życiu-wielkie-i-silne-uczucie-i-zawsze-jest-w-nim-cząstka-litoś-przedmiot-naszego-uwielbienia-wydaje-nam-ę-skrzywdzoną
Nie Bierz Uwielbienia Swojego Cytaty: Proś, a jak nie dają to bierz sam!  -Henryk Sienkiewicz


Nie Bierz Uwielbienia Swojego Cytaty: Bądź jak dziewczyna, mów - nie, a bierz wszystko. -Anonim


bądź-jak-dziewczyna-mów-nie-a-bierz-wszystko
Nie Bierz Uwielbienia Swojego Cytaty: Nikt nie może uciec od swojego przeznaczenia. -Demostenes


nikt-nie-może-uciec-od-swojego-przeznaczenia
Nie Bierz Uwielbienia Swojego Cytaty: Kocham go jak bra­ta, ale nie swojego. -Woody Allen


kocham-go jak bra­-ale-nie swojego
Nie Bierz Uwielbienia Swojego Cytaty: Nie zmieniamy swojego zdania, tylko wyrazy w szyku. -Anonim


nie-zmieniamy-swojego-zdania-tylko-wyrazy-w-szyku
Nie Bierz Uwielbienia Swojego Cytaty:


większość-ludzi-nie-prowadzi-swojego-życia-oni-tylko-akceptują
Nie Bierz Uwielbienia Swojego Cytaty:


kochaj-swojego-bliźniego-jak-siebie-samego-ale-nie-bardziej
Nie Bierz Uwielbienia Swojego Cytaty: Nie bierz życia na serio - i tak nie wyjdziesz z niego żywy. -Anonim


nie-bierz-życia-na-serio-i-tak-nie-wyjdziesz-z-niego-żywy