Nie Cieszy Się Zbytnią Cytaty

Nie Cieszy Się Zbytnią Cytaty: Myślenie to najcięższa praca i pewno dlatego nie cieszy się zbytnią popularnością. -Anonim


myślenie-to-najcięższa-praca-i-pewno-dlatego-nie-cieszy-ę-zbytnią-popularnośą
Nie Cieszy Się Zbytnią Cytaty: Mądry mąż cieszy się kobietą, którą pojął za żoną. Ale jeszcze bardziej cieszy się tymi kobietami, z którymi się nie ożenił. -Noel Coward


mądry-mąż-cieszy-ę-kobietą-którą-pojął-za-żoną-ale-jeszcze-bardziej-cieszy-ę-tymi-kobietami-z-którymi-ę-nie-ożenił
Nie Cieszy Się Zbytnią Cytaty: Chciwość zbytnia worki drze. -Miguel de Cervantes


Nie Cieszy Się Zbytnią Cytaty: Zbytnia stałość w amorach to zgryzot przyczyna. -Anonim


zbytnia-stałość-w-amorach-to-zgryzot-przyczyna
Nie Cieszy Się Zbytnią Cytaty: Samotność zbytnia i brak zajęcia gubią młodych ludzi. -Aleksander Puszkin


samotność-zbytnia-i-brak-zajęcia-gubią-młodych-ludzi
Nie Cieszy Się Zbytnią Cytaty: Dla wielkich czynów niewiele pomaga zbytnia przezorność i zimna odwaga. Zapał, nie mędrkowanie odnosi zwycięstwo. -Jean De La Fontaine


dla-wielkich-czynów-niewiele-pomaga-zbytnia-przezorność-i-zimna-odwaga-zapał-nie-mędrkowanie-odnosi-zwycięstwo
Nie Cieszy Się Zbytnią Cytaty: Kto się cieszy szacunkiem, ten może sobie pozwolić na wielkoduszność. -H. Jackson Brown


kto-ę-cieszy-szacunkiem-ten-może-sobie-pozwolić-na-wielkoduszność
Nie Cieszy Się Zbytnią Cytaty: Dusza żywi się tym, z cze­go się cieszy. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Nie Cieszy Się Zbytnią Cytaty: Szczęśliwym jest ten, kto przy zachodzie słońca cieszy się wschodzącymi gwiazdami. -Adalbert Ludwig Bolling


szczęśliwym-jest-ten-kto-przy-zachodzie-słońca-cieszy-ę-wschodzącymi-gwiazdami
Nie Cieszy Się Zbytnią Cytaty: Zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że zbytnia troska o los mniejszości oderwie nas od myślenia o potrzebach większości. -William Hardcastle


zawsze-istnieje-niebezpieczeństwo-że-zbytnia-troska-o-los-mniejszoś-oderwie-nas-od-myślenia-o-potrzebach-większoś
Nie Cieszy Się Zbytnią Cytaty: Uważam, że najrozkoszniejsza wolność, jaką cieszy się człowiek na Ziemi, polega na tym, że może żyć, jeśli tylko tego pragnie, nie potrzebując pracować. -Salvador Dali


uważam-że-najrozkoszniejsza-wolność-jaką-cieszy-ę-człowiek-na-ziemi-polega-na-tym-że-może-żyć-śli-tylko-tego-pragnie-nie-potrzebując
Nie Cieszy Się Zbytnią Cytaty: Zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że zbytnia troska o los mniej­szości oderwie nas od myślenia o potrzebach większości. -William Hardcastle


zawsze-istnieje-niebezpieczeństwo-że-zbytnia-troska-o-los-mniej­szoś-oderwie-nas-od-myślenia-o-potrzebach-większoś
Nie Cieszy Się Zbytnią Cytaty: Dzięki pieśni męstwo żyje długo i jest dalekie od grobu, cieszy się sławą u wielu pokoleń. -Tytus Liwiusz


dzięki-pieś-męstwo-żyje-długo-i-jest-dalekie-od-grobu-cieszy-ę-sławą-u-wielu-pokoleń
Nie Cieszy Się Zbytnią Cytaty: Śmierć cieszy. -fyrfle


Nie Cieszy Się Zbytnią Cytaty: Mądry jest nie ten, który martwi się z powodu niedostatku, lecz ten, który cieszy się z tego, co ma. -Demokryt


mądry-jest-nie-ten-który-martwi-ę-z-powodu-niedostatku-lecz-ten-który-cieszy-ę-z-tego-co
Nie Cieszy Się Zbytnią Cytaty: Ludzie małego wzrostu są przeważnie śmieszni, gdy nadrabiają miną; karłowaty kogut jednak cieszy się szacunkiem podwórza. -Margaret Mitchell


ludzie-łego-wzrostu-są-przeważnie-śmieszni-gdy-nadrabiają-miną-karłowaty-kogut-jednak-cieszy-ę-szacunkiem-podwórza
Nie Cieszy Się Zbytnią Cytaty: Wybiera się tego, kto się cieszy ogólną sympatią, nie tego, kto się o nią stara. -Lilian Seymour - Tułasiewicz


Nie Cieszy Się Zbytnią Cytaty: Nie ma lekarstwa mocniejszego, skuteczniejszego i doskonalszego dla naszych ran we wszystkich sprawach ziemskich, jak mieć kogoś, kto cierpi z nami w każdym nieszczęściu i cieszy się w powodzeniu. -Marie Von Ebner - Eschenbach