Nie Czyń Jednak Uczciwej Kobiety Cytaty

Nie Czyń Jednak Uczciwej Kobiety Cytaty: Boże, zrób ze mnie uczciwego człowieka, nie czyń jednak uczciwej kobiety. -Ninon De Lenclos


boże-zrób-ze-mnie-uczciwego-człowieka-nie-czyń-jednak-uczciwej-kobiety
Nie Czyń Jednak Uczciwej Kobiety Cytaty: Do szczęścia kobiety uczciwej to warunek nieodzowny: kochać tego, któremu się oddaje. -Joseph Conrad


do-szczęścia-kobiety-uczciwej-to-warunek-nieodzowny-kochać-tego-któremu-ę-oddaje
Nie Czyń Jednak Uczciwej Kobiety Cytaty: W myślach idzie się znacznie dalej, niż można nadążyć czynem, a jednak czyn dogania myśl. -Henryk Mann


w-myślach-idzie-ę-znacznie-dalej-ż-można-nadążyć-czynem-a-jednak-czyn-dogania-myśl
Nie Czyń Jednak Uczciwej Kobiety Cytaty: Boże, zrób ze mnie uczci­wego człowieka, nie czyń jed­nak uczci­wej kobiety. -Ninon de Lenclos


boże-zrób-ze mnie-uczci­wego-człowieka-nie czyń-jed­nak-uczci­wej-kobiety
Nie Czyń Jednak Uczciwej Kobiety Cytaty: Choć kobiety są aniołami, małżeństwo jest jednak diabłem. -George Gordon Byron


choć-kobiety-są-aniołami-łżeństwo-jest-jednak-diabłem
Nie Czyń Jednak Uczciwej Kobiety Cytaty: Mężczyzna uczyni wszystko dla kobiety, którą niegdyś kochał, nigdy jednak nie zakocha się w niej powtórnie. -Oscar Wilde


mężczyzna-uczyni-wszystko-dla-kobiety-którą-niegdyś-kochał-nigdy-jednak-nie-zakocha-ę-w-niej-powtórnie
Nie Czyń Jednak Uczciwej Kobiety Cytaty: O kobiety! Wyście naszym szczęściem i nieszczęściem. Świat o was mówi z pogardą, a jednak ciągle hołdy składa. -Pierre Augustin Beaumarchais


o-kobiety-wyście-naszym-szczęściem-i-nieszczęściem-Świat-o-was-mówi-z-pogardą-a-jednak-ągle-hołdy-składa
Nie Czyń Jednak Uczciwej Kobiety Cytaty: Nie czyń dru­giemu co to­bie niemiłe ale w tros­ce o je­go równo­wagę emoc­jo­nalną czyń tak aby szcze­ry uśmiech nie gościł na je­go twarzy co chwilę . z se­rii ad­wento­wa okrasa  -natalia(__ups


Nie Czyń Jednak Uczciwej Kobiety Cytaty: Może się wydawać, ale dobro jest darem, ale tak naprawdę jest wynikiem ciężkiej i uczciwej pracy. -Anonim


może-ę-wydawać-ale-dobro-jest-darem-ale-tak-naprawdę-jest-wynikiem-ężkiej-i-uczciwej-pracy
Nie Czyń Jednak Uczciwej Kobiety Cytaty: Piękność w kobiecie uczciwej jest jak ogień daleki albo ostry miecz; ani ogień nie pali, ani miecz nie rani tego, kto się nie zbliży. -Miguel de Cervantes


piękność-w-kobiecie-uczciwej-jest-jak-ogień-daleki-albo-ostry-miecz-ani-ogień-nie-pali-ani-miecz-nie-rani-tego-kto-ę-nie-zbliży
Nie Czyń Jednak Uczciwej Kobiety Cytaty: Są kobiety - kwiaty i kobiety - owoce, są też kobiety - pestki, trudne do rozgryzienia. -Anonim


są-kobiety-kwiaty-i-kobiety-owoce-są-też-kobiety-pestki-trudne-do-rozgryzienia
Nie Czyń Jednak Uczciwej Kobiety Cytaty: Przez mias­to idzie córka z mamą. Przechodzą obok żeb­ra­ka. Dziew­czyn­ka pat­rzy na te­go człowieka i się uśmie­cha, nies­te­ty nie od­wza­jem­nia te­go. Ko­bieta wchodzi z córką do piekar­ni, za chwilę dziew­czyn­ka wy­biega stamtąd i bieg­nie do żeb­ra­ka, da­je mu bułkę i mówi:


Nie Czyń Jednak Uczciwej Kobiety Cytaty: Ja­ka szko­da, że dziew­czyn­ki Nie zmieścisz do poczto­wej skrzyn­ki Mogłabyś oczy­wiście Wysłać się do mnie w liście Na przykład na Wa­len­tynki Dos­tałbym list po­leco­ny I cały uszczęśli­wiony Że zna­lazłem ciebie Jak anioły w niebie Zaśpiewałbym zachwy­cony Nies­te­ty dziew­czyn­ki Nie mie­szczą się do skrzyn­ki Ka­zimierz Win­nicki (wszel­kie pra­wa zastrzeżone)  -Ernest Kawin


Nie Czyń Jednak Uczciwej Kobiety Cytaty: Dusza nie jest taką, jaką jest czyn jej, ale jakim jest jej marzenie. W czynach do zła skłania nas pragnienie szczęścia. Czyn jest wypadkową woli duszy i woli rzeczy. W czynie dusza nie jest zupełnie wolną, ale w marzeniu nic jej nie przeszkadza objawić się tym, czym jest. Żaden bolesny konflikt nie wynaturza jej wrodzonej formy, nie krępuje natchnionego gestu. -Maria Grossek - Korycka


Nie Czyń Jednak Uczciwej Kobiety Cytaty: Wszyscy, i kobiety, i mężczyźni, mają dwie twarze. Jedną widać na zewnątrz, drugą mamy w sobie. Są jednak tacy, którzy mają tylko urodę zewnętrzną. Są i tacy, którzy mają piękne tylko wnętrze. Wewnętrzna twarz opiera się działaniu czasu, zewnętrzna nie. Każdy niech wybiera to, co bardziej mu odpowiada. -José Saramago


Nie Czyń Jednak Uczciwej Kobiety Cytaty: Nie mów, ale czyń. -Bujak Bogusław


Nie Czyń Jednak Uczciwej Kobiety Cytaty: Nie czyń te­go, co to­bie niemiłe. -Isokrates


nie-czyń-te­go-co to­bie-niemiłe
Nie Czyń Jednak Uczciwej Kobiety Cytaty: Nie wolno dopasować kobiety do jakichś z góry powziętych pojęć o miłości, bo te pojęcia, jak dzieci, dopiero z kobiety mogą się rodzić. -Henryk Sienkiewicz


nie-wolno-dopasować-kobiety-do-jakichś-z-góry-powziętych-pojęć-o-miłoś-bo-te-pojęcia-jak-dzieci-dopiero-z-kobiety-mogą-ę-rodzić