Nie Czyń Cytaty

Nie Czyń Cytaty: Nie czyń dru­giemu co to­bie niemiłe ale w tros­ce o je­go równo­wagę emoc­jo­nalną czyń tak aby szcze­ry uśmiech nie gościł na je­go twarzy co chwilę . z se­rii ad­wento­wa okrasa  -natalia(__ups


Nie Czyń Cytaty: Przez mias­to idzie córka z mamą. Przechodzą obok żeb­ra­ka. Dziew­czyn­ka pat­rzy na te­go człowieka i się uśmie­cha, nies­te­ty nie od­wza­jem­nia te­go. Ko­bieta wchodzi z córką do piekar­ni, za chwilę dziew­czyn­ka wy­biega stamtąd i bieg­nie do żeb­ra­ka, da­je mu bułkę i mówi:


Nie Czyń Cytaty: Ja­ka szko­da, że dziew­czyn­ki Nie zmieścisz do poczto­wej skrzyn­ki Mogłabyś oczy­wiście Wysłać się do mnie w liście Na przykład na Wa­len­tynki Dos­tałbym list po­leco­ny I cały uszczęśli­wiony Że zna­lazłem ciebie Jak anioły w niebie Zaśpiewałbym zachwy­cony Nies­te­ty dziew­czyn­ki Nie mie­szczą się do skrzyn­ki Ka­zimierz Win­nicki (wszel­kie pra­wa zastrzeżone)  -Ernest Kawin


Nie Czyń Cytaty: Dusza nie jest taką, jaką jest czyn jej, ale jakim jest jej marzenie. W czynach do zła skłania nas pragnienie szczęścia. Czyn jest wypadkową woli duszy i woli rzeczy. W czynie dusza nie jest zupełnie wolną, ale w marzeniu nic jej nie przeszkadza objawić się tym, czym jest. Żaden bolesny konflikt nie wynaturza jej wrodzonej formy, nie krępuje natchnionego gestu. -Maria Grossek - Korycka


Nie Czyń Cytaty: Nie czyń te­go, co to­bie niemiłe. -Isokrates


nie-czyń-te­go-co to­bie-niemiłe
Nie Czyń Cytaty: Nie mów, ale czyń. -Bujak Bogusław


Nie Czyń Cytaty: Nie czyń nic po­nad miarę. -Sofokles


nie-czyń-nic-po­nad-miarę
Nie Czyń Cytaty: Prawdziwy czyn nie czyni wrzawy. -Albert Schweitzer


Nie Czyń Cytaty: Nie ma nic straszniej­sze­go niż czyn­na ignorancja. -Johann Wolfgang Goethe


Nie Czyń Cytaty: Życie nie­czyn­ne jest to śmierć przed zgonem. -Johann Wolfgang Goethe


Życie-nie­czyn­ne-jest to śmierć-przed-zgonem
Nie Czyń Cytaty: Nie każda bez­czyn­ność rodzi myśliciela. -Piotr Szreniawski


nie-każda-bez­czyn­ność-rodzi-myśliciela
Nie Czyń Cytaty: Nie do wiary jak często trudno jest obrócić czyn w myśl. -Karl Kraus


nie-do-wiary-jak-często-trudno-jest-obróć-czyn-w-myśl
Nie Czyń Cytaty: Nie do wiary jak często trud­no jest obrócić czyn w myśl. -Karl Kraus


nie-do wiary-jak często-trud­no-jest obróć-czyn-w myśl
Nie Czyń Cytaty: Ja­ka myśl, ta­ki czyn. -Demostenes


Nie Czyń Cytaty: Miłość jest czyn­ni­kiem wy­bit­nie kul­tu­rotwórczym. Szczególnie nieszczęśliwa. -Gold Fishy


miłość-jest czyn­­kiem-wy­bit­nie-kul­­rotwórczym-szczególnie nieszczęśliwa
Nie Czyń Cytaty: Boże, zrób ze mnie uczciwego człowieka, nie czyń jednak uczciwej kobiety. -Ninon De Lenclos


boże-zrób-ze-mnie-uczciwego-człowieka-nie-czyń-jednak-uczciwej-kobiety
Nie Czyń Cytaty: Słowa za­mienić w czyn ... -MarzycielS


Nie Czyń Cytaty: Na początku był czyn!  -Johann Wolfgang Goethe