Nie Daje Cierpienia Cytaty

Nie Daje Cierpienia Cytaty: Wbrew ogólnej opinii, miłość nie daje cierpienia. Cierpienie daje instynkt posiadania, który jest przeciwieństwem miłości. -Antoine De Saint - Exupery


wbrew-ogólnej-opinii-miłość-nie-daje-cierpienia-cierpienie-daje-instynkt-posiadania-który-jest-przeciwieństwem-miłoś
Nie Daje Cierpienia Cytaty: Cierpienia moralne przerastają cierpienia fizyczne o całą przepaść, jaka istnieje między duszą i ciałem. -Honore de Balzac


cierpienia-moralne-przerastają-cierpienia-fizyczne-o-całą-przepaść-jaka-istnieje-między-duszą-i-ciałem
Nie Daje Cierpienia Cytaty: Życie bez cierpienia nie jest życiem. Łatwiej nawet żyć bez szczęścia niż bez cierpienia. -Luise Rinser


Życie-bez-cierpienia-nie-jest-życiem-Łatwiej-nawet-żyć-bez-szczęścia-ż-bez-cierpienia
Nie Daje Cierpienia Cytaty: A miłość daje to czego nie daje więcej niż myślisz bo cała jest stamtąd a śmierć to ciekawostka że trzeba iść dalej. -Jan Twardowski


a-miłość-daje-to-czego-nie-daje-więcej-ż-myślisz-bo-cała-jest-stamtąd-a-śmierć-to-ciekawostka-że-trzeba-iść-dalej
Nie Daje Cierpienia Cytaty: Daje dobrze i dużo, kto wraz z podarkiem daje uśmiech. -Anonim


daje-dobrze-i-żo-kto-wraz-z-podarkiem-daje-uśmiech
Nie Daje Cierpienia Cytaty: Gdy daję Ci wszystko,to daję Ci siebie. Tyle samo pragnę otrzymać od Ciebie. -Anonim


gdy-daję-ci-wszystkoto-daję-ci-siebie-tyle-samo-pragnę-otrzymać-od-ciebie
Nie Daje Cierpienia Cytaty: Zalotność kobiety daje niekiedy więcej korzyści, niż miłość jej daje rozkoszy. -Honore de Balzac


zalotność-kobiety-daje-niekiedy-więcej-korzyś-ż-miłość-jej-daje-rozkoszy
Nie Daje Cierpienia Cytaty: Psychiat­ra to fa­cet, który za­daje ci wiele kosztow­nych py­tań, ja­kie two­ja żona za­daje ci za darmo. -Samuel Beckett


psychiat­ra-to fa­cet-który-za­daje- wiele-kosztow­nych-py­ń-ja­kie-two­ja-żona-za­daje- za darmo
Nie Daje Cierpienia Cytaty: Dwa razy daje, kto prędko daje. -Publiusz Syrus


Nie Daje Cierpienia Cytaty: myślę wlokę się po kon­tach i nie daję ra­dy ura­tuj mnie ra­tuj proszę pot­rze­buję cię cze­mu nie ruszasz mi na po­moc no po­wiedz ... ra­tuj .. jes­tem sa­ma nie daję ra­dy pomóż ...... -łożysko śmierci


Nie Daje Cierpienia Cytaty: For­tu­na sprze­daje to, co sądzi­my, że daje. -Jean La Fontaine


for­­na-sprze­daje-to-co sądzi­my-że daje
Nie Daje Cierpienia Cytaty: Wspólnota daje nam ciepło, byt osobny daje nam światło. -Karol Jung


wspólnota-daje-nam-ciepło-byt-osobny-daje-nam-światło
Nie Daje Cierpienia Cytaty: Bez bólu i cierpienia nie istniejemy. -Sofokles


bez-bólu-i-cierpienia-nie-istniejemy
Nie Daje Cierpienia Cytaty: Cierpienia nigdy nie są za wielkie a i radość za mała. -Edyta Stein


cierpienia-nigdy-nie-są-za-wielkie-a-i-radość-za-ła
Nie Daje Cierpienia Cytaty: Nie ma radośniejszej rzeczy jak pokonanie cierpienia. -Mikołaj Ostrowski


nie-radośniejszej-rzeczy-jak-pokonanie-cierpienia
Nie Daje Cierpienia Cytaty: Po­ra zacząć od no­wa, spo­koj­nie. Bez niepot­rzeb­nych myśli. Z jed­nym py­taniem. Czy wrócę kiedyś tam, gdzie wszys­tko wy­daje się piękniej­sze? I w tej sa­mej chwi­li, w której so­bie to py­tanie za­daje, już znam odpowiedź. -Federico Moccia


Nie Daje Cierpienia Cytaty: Bóg nie skreśla cierpienia, ale pomaga je dźwigać. -Georg Moser


bóg-nie-skreś-cierpienia-ale-pomaga-dźwigać
Nie Daje Cierpienia Cytaty: Odkrywać nowe światy? A po co? By w nie wnosić stare cierpienia? -Henryk Elzenberg


odkrywać-nowe-światy-a-po-co-by-w-nie-wnosić-stare-cierpienia