Nie Do­wie­rzaj Mężczyźnie Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Nie Do­wie­rzaj Mężczyźnie Cytaty: Nie do­wie­rzaj mężczyźnie, który mil­czy, i psu, który nie szczeka. -S » José Saramago » Historia oblężenia Lizbony
Nie Do­wie­rzaj Mężczyźnie Cytaty: We­seląc się dziś, nie do­wie­rzaj przyszłości. -Horacy
we­seląc ę-dziś-nie do­wie­rzaj-przyszłoś
Nie Do­wie­rzaj Mężczyźnie Cytaty: Nie mów mężczyźnie, że łysieje: on to już wie. -H. Jackson Brown
nie-mów-mężczyźnie-że-łysieje-on-to-już-wie
Nie Do­wie­rzaj Mężczyźnie Cytaty: Bądź dla in­nych słonecznym ze­garem - od­mie­rzaj dla nich tyl­ko słoneczne godziny. -Małgorzata Stolarska
bądź-dla-in­nych-słonecznym-ze­garem- od­mie­rzaj-dla-nich-tyl­ko-słoneczne-godziny
Nie Do­wie­rzaj Mężczyźnie Cytaty: Kobiety nie przebaczają mężczyźnie błędów, które same popełniły. -Henryk Sienkiewicz
kobiety-nie-przebaczają-mężczyźnie-błędów-które-same-popełły
Nie Do­wie­rzaj Mężczyźnie Cytaty: W mężczyźnie nie ma nic bar­dziej se­xy niż je­go umiejętność słuchania. -Janusz Leon Wiśniewski
w mężczyźnie-nie  nic-bar­dziej-se­xy-ż-­go-umiejętność-słuchania
Nie Do­wie­rzaj Mężczyźnie Cytaty: Młoda osoba nie może uczciwemu mężczyźnie zabronić jej szanować. -Pierre Augustin Beaumarchais
młoda-osoba-nie-może-uczciwemu-mężczyźnie-zabronić-jej-szanować
Nie Do­wie­rzaj Mężczyźnie Cytaty: Biada mężczyźnie, który mógł spać z kobieta, a nie uczynił tego. -Nikos Kazantzakis
biada-mężczyźnie-który-mógł-spać-z-kobieta-a-nie-uczynił-tego
Nie Do­wie­rzaj Mężczyźnie Cytaty: Nic tak nie mści się na mężczyźnie, jak jego wiara w prawdomówność kobiety. -Seweryn Eugeniusz Barbag
nic-tak-nie-mś-ę-na-mężczyźnie-jak-jego-wiara-w-prawdomówność-kobiety
Nie Do­wie­rzaj Mężczyźnie Cytaty: Mężczyźnie nie może stać się nic złego, gdy wokół niego są kobiety. -Herodot
mężczyźnie-nie-może-stać-ę-nic-złego-gdy-wokół-niego-są-kobiety
Nie Do­wie­rzaj Mężczyźnie Cytaty: Żadna kobieta, która kocha, nie oprze się mężczyźnie, którego wielkoduszność przywodzi do śmieszności i do ruiny. -Henry Miller
Żadna-kobieta-która-kocha-nie-oprze-ę-mężczyźnie-którego-wielkoduszność-przywodzi-do-śmiesznoś-i-do-ruiny
Nie Do­wie­rzaj Mężczyźnie Cytaty: Mężczyźnie trzeba przemawiać do rozumu, kobiecie do serca. -Anonim
mężczyźnie-trzeba-przemawiać-do-rozumu-kobiecie-do-serca
Nie Do­wie­rzaj Mężczyźnie Cytaty: Ko­bieta prędzej prze­baczy mężczyźnie złe trak­to­wanie niż posądze­nie, że chciała go złapać na męża. -Lucy Maud Montgomery
ko­bieta-prędzej-prze­baczy-mężczyźnie-złe-trak­to­wanie-ż-posądze­nie-że chciała-go złapać-na męża
Nie Do­wie­rzaj Mężczyźnie Cytaty: Ko­bieta, która już nie kocha, za­pomi­na o wszys­tkim, co było - na­wet o tym, co dała z siebie mężczyźnie. -Jean de La Bruyére
ko­bieta-która-już-nie kocha-za­pomi­na-o wszys­tkim-co było- na­wet-o tym-co dała-z siebie-mężczyźnie
Nie Do­wie­rzaj Mężczyźnie Cytaty: Szczęście daje mężczyźnie kobieta, ale zadowolenie - kobiety. -Magdalena Samozwaniec
szczęście-daje-mężczyźnie-kobieta-ale-zadowolenie-kobiety
Nie Do­wie­rzaj Mężczyźnie Cytaty: Biada mężczyźnie, jeżli zechce być otwartym w miłości. -George Sand
biada-mężczyźnie-żli-zechce-być-otwartym-w-miłoś
Nie Do­wie­rzaj Mężczyźnie Cytaty: Płytkość rozumu wynagradza mężczyźnie kobieta innymi głębokościami. -Józef Maciejewski
płytkość-rozumu-wynagradza-mężczyźnie-kobieta-innymi-głębokościami
Nie Do­wie­rzaj Mężczyźnie Cytaty: Im kobieta lżejsza, tym bardziej ciąży na budżecie mężczyźnie. -Marcel Achard
im-kobieta-lżejsza-tym-bardziej-ąży-na-budżecie-mężczyźnie
Nie Do­wie­rzaj Mężczyźnie Cytaty: Najtrudniejsze zadanie życia kobiety to dowieść mężczyźnie, że ma poważne zamiary. -Helena Rowland
najtrudniejsze-zadanie-życia-kobiety-to-dowieść-mężczyźnie-że-poważne-zamiary
Nie Do­wie­rzaj Mężczyźnie Cytaty: Mężczyźnie naprawdę pochlebia to, że twoim zdaniem jest on wart pochlebstwa. -George Bernard Shaw
mężczyźnie-naprawdę-pochlebia-to-że-twoim-zdaniem-jest-on-wart-pochlebstwa
Nie Do­wie­rzaj Mężczyźnie Cytaty: Ciało jest tym najmniejszym, co kobieta może dać mężczyźnie. -Romain Rolland
ciało-jest-tym-najmniejszym-co-kobieta-może-dać-mężczyźnie
Nie Do­wie­rzaj Mężczyźnie Cytaty: Zarówno mężczyźnie jak i kobiecie zakazana miłość sprawia przyjemność. -Owidiusz
zarówno-mężczyźnie-jak-i-kobiecie-zakazana-miłość-sprawia-przyjemność
Nie Do­wie­rzaj Mężczyźnie Cytaty: Mężczyźnie hor­mo­ny nie poz­wa­lają poz­nać kobiet. - a szkoda. -Bella
mężczyźnie-hor­mo­ny-nie poz­wa­lają-poz­nać-kobiet-a szkoda
Nie Do­wie­rzaj Mężczyźnie Cytaty: Im ko­bieta lżej­sza, tym bar­dziej ciąży na budżecie mężczyźnie. -Marcel Achard
im ko­bieta-lżej­sza-tym-bar­dziej-ąży-na budżecie-mężczyźnie
Nie Do­wie­rzaj Mężczyźnie Cytaty: Trwałe uczucia są obce mężczyźnie, trwały jest tylko jego egoizm. -Romain Hereux
trwałe-uczucia-są-obce-mężczyźnie-trwały-jest-tylko-jego-egoizm
Nie Do­wie­rzaj Mężczyźnie Cytaty: Miłość mężczyźnie nie jest życiem całym - Dla kobiet miłość - jedyne istnienie. -Anonim
miłość-mężczyźnie-nie-jest-życiem-całym-dla-kobiet-miłość-jedyne-istnienie
Nie Do­wie­rzaj Mężczyźnie Cytaty: Kobieta może przebaczyć mężczyźnie krzywdę jaką jej wyrządził, nigdy jednak nie przebaczy ofiar jakie dla niego ponosi. -William Somerset Mangham
kobieta-może-przebaczyć-mężczyźnie-krzywdę-jaką-jej-wyrządził-nigdy-jednak-nie-przebaczy-ofiar-jakie-dla-niego-ponosi
Nie Do­wie­rzaj Mężczyźnie Cytaty: Kobieta może przebaczyć mężczyźnie krzywdę, jaką jej wyrządził, nigdy jednak nie przebaczy ofiar, jakie dla niej ponosi. -William Somerset Maugham
kobieta-może-przebaczyć-mężczyźnie-krzywdę-jaką-jej-wyrządził-nigdy-jednak-nie-przebaczy-ofiar-jakie-dla-niej-ponosi
Nie Do­wie­rzaj Mężczyźnie Cytaty: Ciało jest tym naj­mniej­szym, co ko­bieta może dać mężczyźnie. -Romain Rolland
ciało-jest tym-naj­mniej­szym-co ko­bieta-może-dać-mężczyźnie
Nie Do­wie­rzaj Mężczyźnie Cytaty: Gubimy w kobiecie człowieka, namawiając ją, by robiła wszystko, żeby przypodobać się mężczyźnie. -Krystyna Kofta
gubimy-w-kobiecie-człowieka-namawiając-ją-by-robiła-wszystko-żeby-przypodobać-ę-mężczyźnie
Nie Do­wie­rzaj Mężczyźnie Cytaty: Największe świństwo, jakie możesz zrobić mężczyźnie, który zabrał ci żonę, to mu ją zostawić. -Sacha Guitry
największe-świństwo-jakie-możesz-zrobić-mężczyźnie-który-zabrał-żonę-to-mu-ją-zostawić
Nie Do­wie­rzaj Mężczyźnie Cytaty: Co jest godne pogardy w mężczyźnie - dowodzi w kobiecie sprytu i bujności siły życiowej. -Gabriela Zapolska
co-jest-godne-pogardy-w-mężczyźnie-dowodzi-w-kobiecie-sprytu-i-bujnoś-ły-życiowej
Nie Do­wie­rzaj Mężczyźnie Cytaty: Zbyt ciasny sweter zapiera dech mężczyźnie, zwłaszcza jeśli nosi go kobieta. -Reinhold Stecher
zbyt-ciasny-sweter-zapiera-dech-mężczyźnie-zwłaszcza-śli-nosi-go-kobieta
Nie Do­wie­rzaj Mężczyźnie Cytaty: A jednak istnieje małżeństwo, które sprawia mężczyźnie niekłamaną radość - zaślubiny jego córki... -Marcel Achard
a-jednak-istnieje-łżeństwo-które-sprawia-mężczyźnie-niekłamaną-radość-zaślubiny-jego-córki
Nie Do­wie­rzaj Mężczyźnie Cytaty: Mężczyźnie powinno się dawać jałmużnę potajemnie, aby go nie zawstydzić, kobiecie zaś otwarcie, aby nie rzucać na nią podejrzeń. -Talmud
mężczyźnie-powinno-ę-dawać-jałmużnę-potajemnie-aby-go-nie-zawstydzić-kobiecie-zaś-otwarcie-aby-nie-rzucać-na-ą-podejrzeń