Nie Dodając Nic Do Tego Cytaty

Nie Dodając Nic Do Tego Cytaty: Wzbogacić się można, nie dodając nic do tego, co się ma, ale ujmując dużo z tego, czego się potrzebuje. -Epikur


wzbogacić-ę-można-nie-dodając-nic-do-tego-co-ę-ale-ujmując-żo-z-tego-czego-ę-potrzebuje
Nie Dodając Nic Do Tego Cytaty: Nie mówi­my do siebie nie dla­tego, że nie ma­my nic do po­wie­dze­nia, ale dla­tego, że nie mu­simy nic mówić – bo tak by­wa między dwoj­giem ludzi, którzy są dla siebie pier­wszym wspomnieniem. -H » Khaled Hosseini » Chłopiec z latawcem


Nie Dodając Nic Do Tego Cytaty: wo­le mieć nic od czegoś ta­kie nic, nie wrzu­ca w ogień nie dos­kwiera gdy mroźno na dworze ta­kie nic nie tęskni ani nie wzdycha nic to nic to nie fizyka ani nie chemia nie splot języków zwodzeń nie en­dorfi­ny w mózgu nic to nic, bez większe­go roz­rachun­ku nic nie krzyczy nic nie chodzi dziś wkurwione nic to dob­ra stro­na baśni w niczym nic ci nie pomoże i nic z niczym nic nie może  -sunrises


Nie Dodając Nic Do Tego Cytaty: Nie ma nic tak od­ległego, by było po­za naszym za­sięgiem, ani nic tak uk­ry­tego, by nie dało się odkryć. -René Descartes (Kartezjusz)


nie- nic-tak-od­ległego-by było-po­za-naszym-za­ęgiem-ani-nic-tak-uk­ry­tego-by nie dało ę-odkryć
Nie Dodając Nic Do Tego Cytaty: W miłości nie ma nic ogólnego lub pospolitego, wszystko w niej jest szczególne, właściwe dla tego, kto ją czuje, dla tego, kto ją wzbudza, nieporównywalne, nieskończone. -Maurice Blondel


w-miłoś-nie-nic-ogólnego-lub-pospolitego-wszystko-w-niej-jest-szczególne-właściwe-dla-tego-kto-ją-czuje-dla-tego-kto-ją-wzbudza
Nie Dodając Nic Do Tego Cytaty: Pokora jest łatwiejsza dla tego, który w życiu coś zrobił, niż dla tego, który nie zrobił nic. -Oskar Graf


pokora-jest-łatwiejsza-dla-tego-który-w-życiu-coś-zrobił-ż-dla-tego-który-nie-zrobił-nic
Nie Dodając Nic Do Tego Cytaty: „Wielkim zaś zyskiem jest pobożność wraz z poprzestaniem na tym, co wystarczy. Nic bowiem nie przynieśliśmy na ten świat; nic też nie możemy z niego wynieść. Mając natomiast żywność i odzienie i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni.


Nie Dodając Nic Do Tego Cytaty: Biednym nic z tego nie przyjdzie, że bogaci też zbiednieją. -Stefan Kisielewski


biednym-nic-z-tego-nie-przyjdzie-że-bogaci-też-zbiednieją
Nie Dodając Nic Do Tego Cytaty: Nie należy złościć się na rzeczy, bo one nic sobie z tego nie robią. -Charles Maurice Talleyrand - Perigord


Nie Dodając Nic Do Tego Cytaty: Nic nie jest stałe na tym świecie, ale książki zbliżają się do tego ideału. -Jonathan Carroll


nic-nie-jest-stałe-na-tym-świecie-ale-książki-zbliżają-ę-do-tego-ideału
Nie Dodając Nic Do Tego Cytaty: Kto zdobywszy pocałunek nie sięgnął po nic więcej, z pewnością jest niegodny i tego, co otrzymał. -Owidiusz


kto-zdobywszy-pocałunek-nie-ęgnął-po-nic-więcej-z-pewnośą-jest-niegodny-i-tego-co-otrzymał
Nie Dodając Nic Do Tego Cytaty: Błogosławiony człowiek, który nie mając nic do powiedzenia, powstrzymuje się od udowodnienia tego faktu. -George Eliot


błogosławiony-człowiek-który-nie-mając-nic-do-powiedzenia-powstrzymuje-ę-od-udowodnienia-tego-faktu
Nie Dodając Nic Do Tego Cytaty: Kto nie zstępuje we własne głębie, do tego głębi nic także nie przenika. -Eliza Orzeszkowa


kto-nie-zstępuje-we-własne-głębie-do-tego-głębi-nic-także-nie-przenika
Nie Dodając Nic Do Tego Cytaty: Mędrzec, to ktoś, kto nie mając nic do powiedzenia, nie próbuje udowadniać tego. -Anonim


mędrzec-to-ktoś-kto-nie-mając-nic-do-powiedzenia-nie-próbuje-udowadniać-tego
Nie Dodając Nic Do Tego Cytaty: Błogosławiony ten, co nie mając nic do powiedzenia, nie obleka tego faktu w słowa. -Julian Tuwim


błogosławiony-ten-co-nie-mając-nic-do-powiedzenia-nie-obleka-tego-faktu-w-słowa
Nie Dodając Nic Do Tego Cytaty: Nie ma nic niemożliwego dla człowieka, jeśli nie musi tego sam zrobić. -Marcel Achard


nie-nic-niemożliwego-dla-człowieka-śli-nie-musi-tego-sam-zrobić
Nie Dodając Nic Do Tego Cytaty: Nikt nie śledzi tak bacznie postępowania innych ludzi jak ten, komu nic do tego. -Wiktor Hugo


nikt-nie-śledzi-tak-bacznie-postępowania-innych-ludzi-jak-ten-komu-nic-do-tego
Nie Dodając Nic Do Tego Cytaty: Od­dajmy siebie w całości nie ja­ko równo­war­tość, ale po pros­tu dla­tego, że nie ma­my nic więcej. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


od­dajmy-siebie-w całoś-nie ja­ko-równo­war­tość-ale-po pros­-dla­tego-że nie ­my-nic-więcej