Nie Jest Pokój Cytaty

Nie Jest Pokój Cytaty: Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza ge­nerac­ja, skrwa­wiona w woj­nach, na pew­no na pokój zasługu­je. Ale pokój, jak pra­wie wszys­tkie spra­wy te­go świata ma swoją cenę, wy­soką, ale wymierną. -Józef Beck


Nie Jest Pokój Cytaty: Nie ma drogi do pokoju, to pokój jest drogą. -Martin Luther King


Nie Jest Pokój Cytaty: Pokój jest niepodzielny. Wojna również. -Harold Wilson


pokój-jest-niepodzielny-wojna-również
Nie Jest Pokój Cytaty: Pokój jest lepszy od najbardziej sprawiedliwej wojny. -Anonim


pokój-jest-lepszy-od-najbardziej-sprawiedliwej-wojny
Nie Jest Pokój Cytaty: Łatwiej jest głosić pokój, niż go zachować. -Andre Maurois


Łatwiej-jest-głosić-pokój-ż-go-zachować
Nie Jest Pokój Cytaty: Pokój jest wytchnieniem między dwoma kataklizmami. -Anonim


pokój-jest-wytchnieniem-między-dwoma-kataklizmami
Nie Jest Pokój Cytaty: Życie jest ciągłą walką, a pokój jest tylko owocem zwycięstwa. -Joseph Conrad


Życie-jest-ągłą-walką-a-pokój-jest-tylko-owocem-zwycięstwa
Nie Jest Pokój Cytaty: Życie jest ciągle walką, a pokój jest tylko owocem zwycięstwa. -Joseph Conrad


Życie-jest-ągle-walką-a-pokój-jest-tylko-owocem-zwycięstwa
Nie Jest Pokój Cytaty: Us­pokój się, us­pokój się te­raz, kiedy już wiesz, o co w życiu chodzi, kiedy już wiesz, że o nic. -Marta Fox


us­pokój-ę-us­pokój ę-te­raz-kiedy-już-wiesz-o co w życiu-chodzi-kiedy-już-wiesz-że o nic
Nie Jest Pokój Cytaty: Łat­wiej jest głosić pokój, niż go zachować. -Andre Maurois


Łat­wiej-jest głosić-pokój-ż-go zachować
Nie Jest Pokój Cytaty: Jeśli pokój jest rzeczą dobrą, to ma swoją cenę. -El Zayat


jeśli-pokój-jest-rzeczą-dobrą-to-swoją-cenę
Nie Jest Pokój Cytaty: Lepszy jest pewny pokój niż spodziewane zwycięstwo. -Tytus Liwiusz


lepszy-jest-pewny-pokój-ż-spodziewane-zwycięstwo
Nie Jest Pokój Cytaty: Lep­szy jest pew­ny pokój niż spodziewa­ne zwycięstwo. -Tytus Liwiusz


lep­szy-jest pew­ny-pokój-ż-spodziewa­ne-zwycięstwo
Nie Jest Pokój Cytaty: Pokój nawet niesprawiedliwy jest pożyteczniejszy niż najsprawiedliwsza wojna. -Cyceron


pokój-nawet-niesprawiedliwy-jest-pożyteczniejszy-ż-najsprawiedliwsza-wojna
Nie Jest Pokój Cytaty: Pokój jest jak chleb, który - połamany i podzielony - pomnaża się. -Augustyn z Hippony


pokój-jest-jak-chleb-który-połamany-i-podzielony-pomnaża-ę
Nie Jest Pokój Cytaty: W miłości to nie jest nieszczęście - raz wojna, raz pokój. -Horacy


w-miłoś-to-nie-jest-nieszczęście-raz-wojna-raz-pokój
Nie Jest Pokój Cytaty: W miłości to nie jest nieszczęściem: raz wojna, raz pokój. -Horacy


w-miłoś-to-nie-jest-nieszczęściem-raz-wojna-raz-pokój
Nie Jest Pokój Cytaty: Tak jak zasadą rządu despotycznego jest łęk, tak celem jego spokój; ale to nie jest pokój, to cisza owych miast, w których mury już wkracza nieprzyjaciel. -Montesquieu


tak-jak-zasadą-rzą-despotycznego-jest-łęk-tak-celem-jego-spokój-ale-to-nie-jest-pokój-to-cisza-owych-miast-w-których-mury-już-wkracza