Nie Jest Pokój Cytaty

Nie Jest Pokój Cytaty: Pokój jest przyszłym dobrem, przyszłym szczęściem: nie chciałbym Boga, gdyby Bóg nie był pokojem. -Adam Mickiewicz


pokój-jest-przyszłym-dobrem-przyszłym-szczęściem-nie-chciałbym-boga-gdyby-bóg-nie-był-pokojem
Nie Jest Pokój Cytaty: Prosta Droga Owocem ciszy jest modlitwa, Owocem modlitwy jest wiara, Owocem wiary jest miłość, Owocem miłości jest służba! Owocem służby jest pokój! -Matka Teresa z Kalkuty


prosta-droga-owocem-ciszy-jest-modlitwa-owocem-modlitwy-jest-wiara-owocem-wiary-jest-miłość-owocem-miłoś-jest-służba-owocem-służby-jest
Nie Jest Pokój Cytaty: Owocem ciszy jest modlitwa. Owocem modlitwy jest wiara. Owocem wiary jest miłość. Owocem miłości jest służba. Owocem służby jest pokój. -Matka Teresa z Kalkuty


owocem-ciszy-jest-modlitwa-owocem-modlitwy-jest-wiara-owocem-wiary-jest-miłość-owocem-miłoś-jest-służba-owocem-służby-jest-pokój
Nie Jest Pokój Cytaty: Każda nowa wojna jest straszliwsza od poprzedniej. Ale nic straszliwszego niż pokój powtórzony na fałszywych podstawach. -Anna Jokai


każda-nowa-wojna-jest-straszliwsza-od-poprzedniej-ale-nic-straszliwszego-ż-pokój-powtórzony-na-fałszywych-podstawach
Nie Jest Pokój Cytaty: Nie idź z namiętnościami, a znajdziesz pokój. -Tomasz Kempis


nie-idź-z-namiętnościami-a-znajdziesz-pokój
Nie Jest Pokój Cytaty: W miłości to nie jest nie­szczęście - raz woj­na, raz pokój. -Horacy


w miłoś-to nie jest nie­szczęście- raz-woj­na-raz-pokój
Nie Jest Pokój Cytaty: Po­bożność nie jest ce­lem w ale je­dynie środ­kiem osiągnięcia naj­wyższej kul­tu­ry przez naj­czys­tszy pokój ducha. -Johann Wolfgang Goethe


po­bożność-nie jest ­lem-w ale-­dynie-środ­kiem-osiągnięcia-naj­wyższej-kul­­ry-przez-naj­czys­tszy-pokój-ducha
Nie Jest Pokój Cytaty: My, re­pub­li­kanie, nie wie­rzy­my w to, że życie jest tak dro­gie, a pokój tak słod­ki, iż mogą być ku­pione za cenę łańcuchów niewoli. -Ronald Reagan


my-re­pub­li­kanie-nie wie­rzy­my-w to-że życie-jest tak-dro­gie-a pokój-tak-słod­ki-iż mogą-być-ku­pione-za cenę-łańcuchów
Nie Jest Pokój Cytaty: Pokój bez książek jest jak ciało bez duszy. -Cyceron


pokój-bez-książek-jest jak ciało-bez-duszy
Nie Jest Pokój Cytaty: Pokój bez książek jest jak ciało bez duszy. -Anonim


pokój-bez-książek-jest-jak-ciało-bez-duszy
Nie Jest Pokój Cytaty: Pokój to nie jest coś, czego pragniemy, lecz coś, co czynimy, co stwarzamy, coś, czym jesteśmy, i coś, co wokół rozdajemy. -Anonim


pokój-to-nie-jest-coś-czego-pragniemy-lecz-coś-co-czynimy-co-stwarzamy-coś-czym-jesteśmy-i-coś-co-wokół-rozdajemy
Nie Jest Pokój Cytaty: Sama broń nie wystarcza, by utrzymać w świecie pokój. Najważniejsi są ludzie. -John Fitzgerald Kennedy


sama-broń-nie-wystarcza-by-utrzymać-w-świecie-pokój-najważniejsi-są-ludzie
Nie Jest Pokój Cytaty: Jaki możesz dać pokój innym, skoro sam go nie posiadasz? -Anonim


jaki-możesz-dać-pokój-innym-skoro-sam-go-nie-posiadasz
Nie Jest Pokój Cytaty: Pokój na­wet nies­pra­wied­li­wy jest pożyteczniej­szy niż naj­spra­wied­liw­sza wojna. -Cyceron


pokój-na­wet-nies­pra­wied­li­wy-jest pożyteczniej­szy-ż-naj­spra­wied­liw­sza-wojna
Nie Jest Pokój Cytaty: Gdy kraj obrócą w pus­ty­nię, twier­dzą, że przy­nieśli pokój. -Tacyt


gdy-kraj-obrócą-w pus­ty­ę-twier­dzą-że przy­nieśli-pokój
Nie Jest Pokój Cytaty: Go­reją pięknem Po­marańczo­we róże Zielo­ny pokój  -fyrfle


go­reją-pięknem-po­marańczo­we-róże-zielo­ny-pokój 
Nie Jest Pokój Cytaty: Niech człowiek do os­tatniego tchu błaga o pokój. -Talmud


niech-człowiek-do os­tatniego-tchu-błaga-o pokój
Nie Jest Pokój Cytaty: Na drzewie milczenia wisi jego owoc: pokój. -Artur Schopenhauer