Nie Kłóci Się Bynajmniej Cytaty

Nie Kłóci Się Bynajmniej Cytaty: Pewna doza żartobliwości nie kłóci się bynajmniej z rozważaniem spraw nieżartobliwych. -Tadeusz Kotarbiński


pewna-doza-żartobliwoś-nie-kłó-ę-bynajmniej-z-rozważaniem-spraw-nieżartobliwych
Nie Kłóci Się Bynajmniej Cytaty: Zdarza się, że podobnie jak przestaje się osądzać księcia wedle jego ułomności i cnót, tak samo książę osądza swych poddanych wedle przymiotów nic nie mających do rzeczy; wówczas bynajmniej nie dla zasług otrzymuje się stanowiska i bynajmniej nie z powodu nieudolności się je traci; dzieje się tak wskutek korzyści płynących z należenia do określonej partii lub wskutek złej doli, która z należenia do innej wynika. -Montesquieu


Nie Kłóci Się Bynajmniej Cytaty: Ko­bietę stu­diuje się 3 ty­god­nie, kocha - 3 miesiące, kłóci się z nią 3 la­ta, zno­si 30; a dzieci ro­bią to sa­mo od nowa. -Hipolit Taine


ko­bietę-stu­diuje ę-3 ty­god­nie-kocha- 3 miesią-kłó ę-z ą-3 ­-zno­-30-a dzieci-ro­bią-to ­mo-od nowa
Nie Kłóci Się Bynajmniej Cytaty: Chłód zmysłów nie przeszkadza bynajmniej rozpalać się głowie. -Claude Prosper Jolyot Crebillion


Nie Kłóci Się Bynajmniej Cytaty: Strzec tradycji - nie znaczy to bynajmniej ograniczać się tradycją. -Włodzimierz Lenin


strzec-tradycji-nie-znaczy-to-bynajmniej-ograniczać-ę-tradycją
Nie Kłóci Się Bynajmniej Cytaty: Uśmiechaj się, bądź uprzejmy, gdy twój przeciwnik się z tobą kłóci. Tak nam nakazuje Ewangelia, to dopiero doprowadzi faceta do szału. -Janina Ipohorska


uśmiechaj-ę-bądź-uprzejmy-gdy-twój-przeciwnik-ę-z-tobą-kłó-tak-nam-nakazuje-ewangelia-to-dopiero-doprowadzi-faceta-do-szału
Nie Kłóci Się Bynajmniej Cytaty: Ob­serwu­jemy się czte­ry ty­god­nie, kocha­my się czte­ry miesiące, kłóci­my się czte­ry la­ta, to­leru­jemy się czter­dzieści lat, a dzieci zaczy­nają od początku. -Hipolit Taine


ob­serwu­jemy ę-czte­ry-ty­god­nie-kocha­my ę-czte­ry-miesią-kłó­my ę-czte­ry-­-to­leru­jemy ę-czter­dzieś-lat-a dzieci
Nie Kłóci Się Bynajmniej Cytaty: zacho­wuje­cie się jak dzieci, a jes­teście po­dob­no do­rośli... kłóci­cie się o każdą za­bawkę, o każdą fo­remkę w pias­kowni­cy życia  -efa198711


zacho­wuje­cie ę-jak dzieci-a jes­teście-po­dob­no-do­rośli-kłó­cie ę-o każdą-za­bawkę-o każdą-fo­remkę
Nie Kłóci Się Bynajmniej Cytaty: Najwięksi dygnitarze nie są bynajmniej ludźmi najmądrzejszymi. -Elżbieta I


najwięksi-dygnitarze-nie-są-bynajmniej-ludźmi-najmądrzejszymi
Nie Kłóci Się Bynajmniej Cytaty: Desakralizacja świata nie zagroziła bynajmniej statusowi świętych krów. -Zbigniew Waydyk


desakralizacja-świata-nie-zagroziła-bynajmniej-statusowi-świętych-krów
Nie Kłóci Się Bynajmniej Cytaty: Pisarz jest pisarzem, ponieważ pisze, a bynajmniej nie dlatego, że ma legitymację. -Michaił Bułhakow


pisarz-jest-pisarzem-ponieważ-pisze-a-bynajmniej-nie-dlatego-że-legitymację
Nie Kłóci Się Bynajmniej Cytaty: To, że Bóg ukochał człowieka, bynajmniej nie przeszkadza ludziom myśleć i radośnie działać. -Dietrich Bonhoeffer


to-że-bóg-ukochał-człowieka-bynajmniej-nie-przeszkadza-ludziom-myść-i-radośnie-działać
Nie Kłóci Się Bynajmniej Cytaty: Kobiecość nie jest bynajmniej obroną kobiety naprawdę fascynującej, a raczej prowokacją do napaści. -Oscar Wilde


kobiecość-nie-jest-bynajmniej-obroną-kobiety-naprawdę-fascynującej-a-raczej-prowokacją-do-napaś
Nie Kłóci Się Bynajmniej Cytaty: Nie kończąca się liczba rzeczy, które ustawodawca nakazuje lub których zabrania, unieszczęśliwia ludy i bynajmniej nie czyni ich rozumniejszymi. Mało jest rzeczy dobrych, mało złych i niezliczona mnogość obojętnych. -Montesquieu


Nie Kłóci Się Bynajmniej Cytaty: Wolny lud to bynajmniej nie ten, który ma taką lub inną formę rządu, lecz ten, który cieszy się formą rządu ustanowioną przez prawo. -Montesquieu


wolny-lud-to-bynajmniej-nie-ten-który-taką-lub-inną-formę-rzą-lecz-ten-który-cieszy-ę-formą-rzą-ustanowioną-przez-prawo
Nie Kłóci Się Bynajmniej Cytaty: Wielkie nagrody skłaniają nas do korzystania z nich, bynajmniej zaś nie do spełniania życzeń tego, kto nas wynagradza. -Montesquieu


wielkie-nagrody-skłaniają-nas-do-korzystania-z-nich-bynajmniej-zaś-nie-do-spełniania-życzeń-tego-kto-nas-wynagradza
Nie Kłóci Się Bynajmniej Cytaty: Jest w tym coś przeciwnego naturze; bynajmniej nie pożądanie pcha podlotka w ramiona starego brzydala, a gdzie nie ma swobody i wzajemności, tam została pogwałcona świętość natury. -George Sand


jest-w-tym-coś-przeciwnego-naturze-bynajmniej-nie-pożądanie-pcha-podlotka-w-ramiona-starego-brzydala-a-gdzie-nie-swobody-i-wzajemnoś-tam-została
Nie Kłóci Się Bynajmniej Cytaty: Ten, kto kocha ciało i łaknie jego piękna jak soczystego owocu, przynagla sam siebie, ażeby co prędzej zaspokoić swój głód, i duszy umiłowanego nie ceni bynajmniej. -Platon


ten-kto-kocha-ciało-i-łaknie-jego-piękna-jak-soczystego-owocu-przynagla-sam-siebie-ażeby-co-prędzej-zaspokoić-swój-głód-i-duszy-umiłowanego