Nie Mówić Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Nie Mówić Cytaty: Można mówić: kocham cię Można mówić: uwiel­biam cię Można mówić: czuję się przy to­bie bezpieczny Można mówić mi­liony tekstów Słowa. Gdy ich nie przek­ształcisz w czy­ny nie będą nicze­go warte. Bo kochać to nie tyl­ko mówić. Prze­de wszys­tkim ciężko pra­cować. Efek­ty uj­rzysz na łożu śmierci  -MarzycielS
Nie Mówić Cytaty: Mówić mało i źle jest nieszczęściem prostaków; mówić wie i źle jest zuchwalstwem głupców; mówić wiele i dobrze jest szczęściem dowcipnych; mówić mało i dobrze jest roztropność mądrych. -Karol Kazimierz Kurpiński
Nie Mówić Cytaty: Lepiej nie mówić nic, niż mówić to bez miłości. -Ulta Ranke-Heinemann
Nie Mówić Cytaty: Le­piej nie mówić nic, niż mówić o niczym. -Tadeusz Kotarbiński
Nie Mówić Cytaty: Nie wystarczy mówić do rzeczy, trzeba mówić do ludzi. -Stanisław Jerzy Lec
nie-wystarczy-mówić-do-rzeczy-trzeba-mówić-do-ludzi
Nie Mówić Cytaty: Kto mówi językiem niezrozumiałym dla nikogo poza nim, nie mówi w ogóle. Mówić, to mówić do kogoś. -Hans Georg Gadamer
kto-mówi-językiem-niezrozumiałym-dla-nikogo-poza-nim-nie-mówi-w-ogó-mówić-to-mówić-do-kogoś
Nie Mówić Cytaty: Wielu mężczyzn może mówić prawdziwie - ale mówić porządnie, roztropnie i bystrze potrafi tylko niewielu. -Michel de Montaigne
wielu-mężczyzn-może-mówić-prawdziwie-ale-mówić-porządnie-roztropnie-i-bystrze-potrafi-tylko-niewielu
Nie Mówić Cytaty: Mówić - to mało, trzeba mówić do rzeczy. -William Shakespeare
Nie Mówić Cytaty: Pycha małych polega na tym, aby o sobie nie mówić nigdy; pycha wielkich - mówić wciąż o sobie. -Wolter
pycha-łych-polega-na-tym-aby-o-sobie-nie-mówić-nigdy-pycha-wielkich-mówić-wciąż-o-sobie
Nie Mówić Cytaty: Jeśli nie możemy zmienić te­go, co nam za­pisa­ne, nie możemy mówić o is­tnieniu wol­nej wo­li. Ta­kiego wy­boru nie miał ani Ju­dasz Is­ka­riota ani Piotr. Jeśli więc możemy sa­mi do­kony­wać wy­bory, po co więc mówić, że ktoś nad na­mi ma w ogóle ja­kieś pla­ny co do nasze­go istnienia?  -Mateusz Piecki Schizoidalny
Nie Mówić Cytaty: Pięknie o miłości może mówić ten, dla kogo jest już ona wspomnieniem, przekonywująco może o niej mówić ten, w kim rozbudziła ona zmysłowość, a ten, komu poraziła serce, powinien o niej milczeć. -M. Agiejew
pięknie-o-miłoś-może-mówić-ten-dla-kogo-jest-już-ona-wspomnieniem-przekonywująco-może-o-niej-mówić-ten-w-kim-rozbudziła-ona-zmysłowość
Nie Mówić Cytaty: Łatwo jest mówić, gdy ma się coś do powiedzenia, ale trudno jest mieć coś do powiedzenia, gdy trzeba mówić. -Tadeusz Kotarbiński
Łatwo-jest-mówić-gdy-ę-coś-do-powiedzenia-ale-trudno-jest-mieć-coś-do-powiedzenia-gdy-trzeba-mówić
Nie Mówić Cytaty: Nie mówić źle o umarłych. -Chilon ze Sparty
Nie Mówić Cytaty: Nie mów mu, że kłamie, bo zacznie mówić prawdę. -Joanna Wilińska
nie-mów-mu-że-kłamie-bo-zacznie-mówić-prawdę
Nie Mówić Cytaty: Miłość to znaczy, że nig­dy nie trze­ba mówić
miłość-to znaczy-że nig­dy-nie trze­ba-mówić-przepraszam
Nie Mówić Cytaty: Najpewniejszym z milczeń nie jest milczeć, ale mówić. -Soren Aabye Kierkegaard
najpewniejszym-z-milczeń-nie-jest-milczeć-ale-mówić
Nie Mówić Cytaty: Miłość znaczy, że nig­dy nie mu­sisz mówić, że żałujesz. -PoznajPrawdę
miłość-znaczy-że nig­dy-nie mu­sisz-mówić-że żałujesz
Nie Mówić Cytaty: Lepiej nic nie mówić, niż głupio milczeć. -Anonim
lepiej-nic-nie-mówić-ż-głupio-milczeć
Nie Mówić Cytaty: A! mówić by o tym wiele; / Ale ja nie lubię plotek. -Mikołaj Biernacki
Nie Mówić Cytaty: Miłość - to znaczy, że nigdy nie trzeba mówić przepraszam. -Erich Segal
miłość-to-znaczy-że-nigdy-nie-trzeba-mówić-przepraszam
Nie Mówić Cytaty: O czym nie można mówić, o tym trzeba milczeć. -Ludwig Wittgenstein
o-czym-nie-można-mówić-o-tym-trzeba-milczeć
Nie Mówić Cytaty: Głupstwa można mówić, byle nie uroczystym tonem. -Anonim
głupstwa-można-mówić-byle-nie-uroczystym-tonem
Nie Mówić Cytaty: Po­lity­kowi nig­dy nie wol­no mówić
Nie Mówić Cytaty: Miłość to znaczy, że nigdy nie trzeba mówić
miłość-to-znaczy-że-nigdy-nie-trzeba-mówić-przepraszam
Nie Mówić Cytaty: Spróbuj powiedzieć to nim uwierzysz, że nie warto mówić kocham. -Katarzyna Nosowska
spróbuj-powiedzieć-to-nim-uwierzysz-że-nie-warto-mówić-kocham
Nie Mówić Cytaty: Daremny trud: Po co krowie mówić
daremny-trud-po-co-krowie-mówić-na-zdrowie-i-tak-nie-odpowie
Nie Mówić Cytaty: Mówić trzeba prosto, a myśleć w sposób skomplikowany - nie na odwrót. -Josef Franz Strauss
mówić-trzeba-prosto-a-myść-w-sposób-skomplikowany-nie-na-odwrót
Nie Mówić Cytaty: Głup­stwa można mówić, by­le nie uroczys­tym tonem. -Julian Tuwim
głup­stwa-można-mówić-by­-nie uroczys­tym-tonem
Nie Mówić Cytaty: cza­sem nie mu­sisz nic mówić - przy­tul i ucałuj. -blanejszyna
cza­sem-nie mu­sisz-nic-mówić- przy­tul-i ucałuj
Nie Mówić Cytaty: Wielką siłą głupców jest to, że nie boją się mówić głupstw. -George Bernard Shaw
wielką-łą-głupców-jest-to-że-nie-boją-ę-mówić-głupstw
Nie Mówić Cytaty: O miłym przedmiocie nigdy nam się nie uprzykrzy słuchać i mówić. -Novalis
o-miłym-przedmiocie-nigdy-nam-ę-nie-uprzykrzy-słuchać-i-mówić
Nie Mówić Cytaty: Ludzie starzy zwyk­li mówić, że sta­rość Pa­nu Bo­gu się nie udała. -Antoni Kępiński
ludzie-starzy-zwyk­li-mówić-że sta­rość-pa­nu-bo­gu ę-nie udała
Nie Mówić Cytaty: Po co kłamać, skoro wystarczy mówić prawdę, żeby nam nie wierzono. -Henri Rene Albert Guy De Maupassant
Nie Mówić Cytaty: Niechaj ci, co zwykli mówić prawdę, nie liczą na niczyje poparcie na tym świecie. -Montesquieu
niechaj-co-zwykli-mówić-prawdę-nie-liczą-na-niczyje-poparcie-na-tym-świecie
Nie Mówić Cytaty: Nigdy nie należy mówić o śmierci! Drażni się tym zły los. -Margaret Mitchell
nigdy-nie-należy-mówić-o-śmierci-draż-ę-tym-zły-los