Nie Ma Chęci Cytaty

Nie Ma Chęci Cytaty: Chęci zys­ku nie sposób nasycić. -Pittakos


chę-zys­ku-nie sposób-nasycić
Nie Ma Chęci Cytaty: Po ko­lej­nej słabej oce­nie, stra­ciłam chęci i motywacje. -AnDree


po ko­lej­nej-słabej-oce­nie-stra­łam-chę-i motywacje
Nie Ma Chęci Cytaty: Nies­te­ty, brak chęci do życia nie wys­tar­cza, by mieć ochotę na śmierć. -H » Michel Houellebecq » Platforma


Nie Ma Chęci Cytaty: Dla dobrej woli nie ma zapory, intensywnej chęci nic się nie oprze. -Bruno Schulz


dla-dobrej-woli-nie-zapory-intensywnej-chę-nic-ę-nie-oprze
Nie Ma Chęci Cytaty: Piekło jest pełne dobrych zamiarów i chęci. -George Herbert


piekło-jest-pełne-dobrych-zamiarów-i-chę
Nie Ma Chęci Cytaty: Nig­dy nie związuj się z kimś z przy­musu to świad­czy o twoim tchórzos­twie i chęci krzyw­dy oboj­ga ludzi . -odmienna37.!


nig­dy-nie związuj ę-z kimś-z przy­musu-to świad­czy-o twoim-tchórzos­twie-i chę-krzyw­dy-oboj­ga-ludzi
Nie Ma Chęci Cytaty: Żadna kobieta nie wychodzi za mąż z chęci zysku; wszystkie mają dosyć sprytu, by poślubiając milionera, zakochać się w nim. -Cesare Pavese


Żadna-kobieta-nie-wychodzi-za-mąż-z-chę-zysku-wszystkie-mają-dosyć-sprytu-by-poślubiając-milionera-zakochać-ę-w-nim
Nie Ma Chęci Cytaty: Ludzie są przewrotni nie tyle z powodu bogactwa, ile w powodu chęci posiadania go. -Louis de Bonald


ludzie-są-przewrotni-nie-tyle-z-powodu-bogactwa-ile-w-powodu-chę-posiadania-go
Nie Ma Chęci Cytaty: Plany to tylko dobre chęci, chyba że natychmiast przekształcają się w ciężką pracę -Peter Drucker


plany-to-tylko-dobre-chę-chyba-że-natychmiast-przekształcają-ę-w-ężką-pracę
Nie Ma Chęci Cytaty: Plany to tylko dobre chęci, chyba że natychmiast przekształcają się w ciężką pracę. -Peter F. Drucker


plany-to-tylko-dobre-chę-chyba-że-natychmiast-przekształcają-ę-w-ężką-pracę
Nie Ma Chęci Cytaty: Jedna kropla miłości jest więcej warta niż ocean dobrych chęci i rozumu. -Blaise Pascal


jedna-kropla-miłoś-jest-więcej-warta-ż-ocean-dobrych-chę-i-rozumu
Nie Ma Chęci Cytaty: Miłość oznacza być zupełnie blisko siebie, jednak bez chęci zawładnięcia drugim. -Phil Bosmans


miłość-oznacza-być-zupełnie-blisko-siebie-jednak-bez-chę-zawładnięcia-drugim
Nie Ma Chęci Cytaty: Pla­ny to tyl­ko dob­re chęci, chy­ba że na­tychmiast przek­ształcają się w ciężką pracę. -Peter Drucker


pla­ny-to tyl­ko-dob­re-chę-chy­ba-że na­tychmiast-przek­ształcają ę-w ężką-pracę
Nie Ma Chęci Cytaty: Żad­na ko­bieta nie wychodzi za mąż z chęci zys­ku, wszys­tkie mają do­syć spry­tu, by poślu­biając mi­lione­ra, za­kochać się w nim. -Cesare Pavese


Żad­na-ko­bieta-nie wychodzi-za mąż-z chę-zys­ku-wszys­tkie-mają-do­syć-spry­-by poślu­biając-mi­lione­ra-za­kochać ę-w nim
Nie Ma Chęci Cytaty: Sama wiedza nie wystarczy, trzeba ją jeszcze stosować... Chęci nie wystarczą, trzeba działać. -Bruce Lee


sama-wiedza-nie-wystarczy-trzeba-ją-jeszcze-stosować-chę-nie-wystarczą-trzeba-działać
Nie Ma Chęci Cytaty: Dob­re chęci to niek­westiono­wana za­leta, niekiedy jed­nak także źródło kłopotów... -C » Maxime Chattam » W ciemnościach strachu


Nie Ma Chęci Cytaty: nakręce­nie by­wa różne choć tej chęci pełen worek le­piej cza­sem kręcić - worem niż nałykać się ochoty głaszcząc czy­jeś cho­re cnoty   -wdech


nakrę­nie-by­wa-różne-choć-tej chę-peł-worek-­piej-cza­sem-kręć- worem-ż-nałykać ę-ochoty-głaszcząc-czy­ś-cho­re-cnoty- 
Nie Ma Chęci Cytaty: Wrogowie nie rodzą się z powodu naszej chęci ich posiadania, ale z ich własnego niezłomnego pragnienia posiadania nas. -José Saramago


wrogowie-nie-rodzą-ę-z-powodu-naszej-chę-ich-posiadania-ale-z-ich-własnego-niezłomnego-pragnienia-posiadania-nas