Nie Ma gor­szych Cytaty

Nie Ma gor­szych Cytaty: Naj­gor­szym nie jest się zestarzeć, Naj­gor­szym jest za­pom­nieć, że było się młodym. -Drahma


naj­gor­szym-nie jest ę-zestarzeć-naj­gor­szym-jest za­pom­nieć-że było ę-młodym
Nie Ma gor­szych Cytaty: Gor­sze od po­siada­nia wszys­tkiego naj­gor­sze­go jest mieć po­siada­nie wszys­tkiego naj­lep­sze­go i ut­ratę tego. -Mateusz Piecki Schizoidalny


gor­sze-od po­siada­nia-wszys­tkiego-naj­gor­sze­go-jest mieć-po­siada­nie-wszys­tkiego-naj­lep­sze­go-i ut­ratę-tego
Nie Ma gor­szych Cytaty: Naj­cenniej­szych rzeczy w życiu nie na­bywa się za pieniądze. -Albert Einstein


naj­cenniej­szych-rzeczy-w życiu-nie na­bywa ę-za pieniądze
Nie Ma gor­szych Cytaty: Prze­byta droga Niech nie będzie przeszkodą Do dal­szych kroków  -Taiyono Kudarashi


prze­byta-droga-niech-nie będzie-przeszkodą-do-dal­szych-kroków 
Nie Ma gor­szych Cytaty: Nie na­leży do tych naj­przys­tojniej­szych, ale je­go oczy


nie-na­ży-do tych-naj­przys­tojniej­szych-ale-­go-oczy-zabijają
Nie Ma gor­szych Cytaty: Mit o tym, że 


mit-o tym-że wygląd ę-nie liczy-w dzi­siej­szych-cza­sach-spoczy­wa-już-w kostnicy
Nie Ma gor­szych Cytaty: Cza­sem biedu­jemy wyłącznie dla­tego, że świat nie pa­suje do naszych naj­skryt­szych marzeń. -Artur Golden


cza­sem-biedu­jemy-wyłącznie-dla­tego-że świat-nie pa­suje-do naszych-naj­skryt­szych-marzeń
Nie Ma gor­szych Cytaty: Nie znaj­du­jesz się w Top10 naj­ważniej­szych dla mnie osób. Jes­teś znacznie wyżej. -NightHuntress


nie-znaj­­jesz ę-w top10-naj­ważniej­szych-dla-mnie-osób-jes­teś znacznie-wyżej
Nie Ma gor­szych Cytaty: Każden głupi ma wszędzie głup­szych dla swej chwały. -Nicholas Boileau-Desperaux


Nie Ma gor­szych Cytaty: Gość nie w porę gor­szy od Tatarzyna. -Henryk Sienkiewicz


gość-nie w porę-gor­szy-od tatarzyna
Nie Ma gor­szych Cytaty: Bo­gaci ro­bią co chcą z niewol­ni­kami, w dzi­siej­szych czasach...dłużnikami  -D.K


bo­gaci-ro­bią-co chcą-z niewol­­kami-w dzi­siej­szych-czasachdłużnikami 
Nie Ma gor­szych Cytaty: Nie ma nic gor­sze­go niż ak­tywna głupota. -Johann Wolfgang Goethe


Nie Ma gor­szych Cytaty: Blis­kość jest w dzi­siej­szych cza­sach tak rzad­ka, że aż magiczna. -Janusz Leon Wiśniewski


blis­kość-jest w dzi­siej­szych-cza­sach-tak-rzad­ka-że aż magiczna
Nie Ma gor­szych Cytaty: Być mną - te­go nie życzę naj­gor­sze­mu wrogowi. -Krio


być-mną- te­go-nie życzę-naj­gor­sze­mu-wrogowi
Nie Ma gor­szych Cytaty: Nie ma gor­sze­go zła od pięknych słów, które kłamią. -Ajschylos


nie- gor­sze­go-zła-od pięknych-słów-które-kłamią
Nie Ma gor­szych Cytaty: Naj­gor­sza bieda, gdy nic się nie da. -Bujak Bogusław


Nie Ma gor­szych Cytaty: Naj­gor­szym złem jest nie mieć nikogo. -Anka Kowalska


naj­gor­szym-złem-jest nie mieć-nikogo
Nie Ma gor­szych Cytaty: In­te­ligen­cja jest tą przyp­rawą, która z naj­pospo­lit­szych rzeczy ro­bi cuda. -Maria Dąbrowska


in­te­ligen­cja-jest tą przyp­rawą-która-z naj­pospo­lit­szych-rzeczy-ro­bi-cuda