Nie Mieli Wad Cytaty

Nie Mieli Wad Cytaty: Gdybyśmy sami nie mieli wad, nie sprawiałoby nam takiej przyjemności stwierdzanie ich u innych. -Francois de la Rochefoucauld


gdybyśmy-sami-nie-mieli-wad-nie-sprawiałoby-nam-takiej-przyjemnoś-stwierdzanie-ich-u-innych
Nie Mieli Wad Cytaty: Jakże byłoby to możliwe, żebyśmy zawsze tylko my mieli słuszność, a inni nigdy nie mieli racji? -Anonim


jakże-byłoby-to-możliwe-żebyśmy-zawsze-tylko-my-mieli-słuszność-a-inni-nigdy-nie-mieli-racji
Nie Mieli Wad Cytaty: Nie mieli po­mysłu na sta­rość, tak jak wcześniej nie mieli po­mysłów na życie. -Wojciech Kuczok


nie-mieli-po­mysłu-na sta­rość-tak-jak wcześniej-nie mieli-po­mysłów-na życie
Nie Mieli Wad Cytaty: Mieli do wyboru wojnę lub hańbę, wybrali hańbę, a wojnę będą mieli także. Wybrali hańbę, a wojnę będą mieli i tak - wypowiedziane po powrocie premiera Chamberlaina z Monachium. -Arthur Neville Chamberlain


Nie Mieli Wad Cytaty: Kiedy przy­byli do nas mis­jo­narze, Af­ry­kanie mieli ziemię, a przy­bysze Bib­lię. Uczy­li nas, że pod­czas mod­litwy po­win­niśmy mieć oczy zam­knięte. Kiedy je ot­worzy­liśmy, mis­jo­narze mieli ziemię, a my Biblię. -Jomo Kenyatta


Nie Mieli Wad Cytaty: Jed­na z wielu wad, to udziela­nie rad. -Bujak Bogusław


jed­na-z wielu-wad-to udziela­nie-rad
Nie Mieli Wad Cytaty: Nikt nie rodzi się bez wad. -Horacy


nikt-nie rodzi ę-bez-wad
Nie Mieli Wad Cytaty: Kto kogo miłuje wad jego nie czuje. -Jan Ernesti


kto-kogo-miłuje-wad-jego-nie-czuje
Nie Mieli Wad Cytaty: Miłości nie udo­wad­nia się słowami. -Mikołaj Gogol


Nie Mieli Wad Cytaty: Człowiek nie znosi w innych przede wszystkim wad własnych. -Henryk Sienkiewicz


człowiek-nie-znosi-w-innych-przede-wszystkim-wad-własnych
Nie Mieli Wad Cytaty: Mężczyzna nie znosi u innych przede wszystkim wad własnych. -Henryk Sienkiewicz


mężczyzna-nie-znosi-u-innych-przede-wszystkim-wad-własnych
Nie Mieli Wad Cytaty: Póki do­pisu­je ci szczęście, nikt nie dos­trze­ga twoich wad. -Ali Ibn Abi Talib


póki-do­pisu­- szczęście-nikt-nie ­trze­ga-twoich-wad
Nie Mieli Wad Cytaty: Nie widzą prawdy ludzie zdeformowani pryz­ma­tem swych wad  -Chemik -a


nie-widzą-prawdy-ludzie-zdeformowani-pryz­­tem-swych-wad 
Nie Mieli Wad Cytaty: Człowiek nie zno­si w in­nych prze­de wszys­tkim wad własnych. -Henryk Sienkiewicz


człowiek-nie zno­-w in­nych-prze­de-wszys­tkim-wad-własnych
Nie Mieli Wad Cytaty: Mężczyz­na nie zno­si u in­nych prze­de wszys­tkim wad własnych. -Henryk Sienkiewicz


mężczyz­na-nie zno­-u in­nych-prze­de-wszys­tkim-wad-własnych
Nie Mieli Wad Cytaty: Nie dos­trze­ga wad Miłość bezwarunkowa Za­lety na tron Krys­ty­na Sz. 04.06.2014r  -krysta


nie-­trze­ga-wad-miłość-bezwarunkowa-za­lety-na tron-krys­ty­na-sz-04062014r 
Nie Mieli Wad Cytaty: Kobieta to coctail zalet i wad. -Kobra De Maurycy


Nie Mieli Wad Cytaty: Nigdy nie ufaj podwładnemu, który nie znajduje wad u swojego przełożonego. -Anonim


nigdy-nie-ufaj-podwładnemu-który-nie-znajduje-wad-u-swojego-przełożonego