Nie Mieli Cytaty

Nie Mieli Cytaty: Jakże byłoby to możliwe, żebyśmy zawsze tylko my mieli słuszność, a inni nigdy nie mieli racji? -Anonim


jakże-byłoby-to-możliwe-żebyśmy-zawsze-tylko-my-mieli-słuszność-a-inni-nigdy-nie-mieli-racji
Nie Mieli Cytaty: Nie mieli po­mysłu na sta­rość, tak jak wcześniej nie mieli po­mysłów na życie. -Wojciech Kuczok


nie-mieli-po­mysłu-na sta­rość-tak-jak wcześniej-nie mieli-po­mysłów-na życie
Nie Mieli Cytaty: Mieli do wyboru wojnę lub hańbę, wybrali hańbę, a wojnę będą mieli także. Wybrali hańbę, a wojnę będą mieli i tak - wypowiedziane po powrocie premiera Chamberlaina z Monachium. -Arthur Neville Chamberlain


Nie Mieli Cytaty: Kiedy przy­byli do nas mis­jo­narze, Af­ry­kanie mieli ziemię, a przy­bysze Bib­lię. Uczy­li nas, że pod­czas mod­litwy po­win­niśmy mieć oczy zam­knięte. Kiedy je ot­worzy­liśmy, mis­jo­narze mieli ziemię, a my Biblię. -Jomo Kenyatta


Nie Mieli Cytaty: Wszyscy ludzie byliby sobie równi, gdyby nie mieli potrzeb. -Wolter


wszyscy-ludzie-byliby-sobie-równi-gdyby-nie-mieli-potrzeb
Nie Mieli Cytaty: Wszys­cy ludzie by­liby so­bie równi, gdy­by nie mieli potrzeb. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


Nie Mieli Cytaty: Gdyby bohaterowie mieli czas do umysłu, nie byłoby żadnego bohaterstwa. -Peter Ustinov


gdyby-bohaterowie-mieli-czas-do-umysłu-nie-byłoby-żadnego-bohaterstwa
Nie Mieli Cytaty: często się mijali ta­ki mieli okres do nicze­go więcej ra­zem nie doszli. -bystry.76


często ę-mijali-­ki-mieli-okres-do-nicze­go-więcej-ra­zem-nie doszli
Nie Mieli Cytaty: Ci, którzy twier­dzą, że wszys­tko ma sens, nig­dy nie mieli ka­taru siennego. -Andrzej Mleczko


ci-którzy-twier­dzą-że wszys­tko- sens-nig­dy-nie mieli-ka­taru-siennego
Nie Mieli Cytaty: Po to gromadzimy, abyśmy mieli co rozdawać. -Stefan Wyszyński kard


Nie Mieli Cytaty: Chcąc wielkie dokonać rzeczy, trzeba tak żyć, jakbyśmy nigdy nie mieli umierać. -Luc De Vauvenargues


chcąc-wielkie-dokonać-rzeczy-trzeba-tak-żyć-jakbyśmy-nigdy-nie-mieli-umierać
Nie Mieli Cytaty: Nieskończenie wielu mężczyzn ma wygląd myślicieli, chociaż nigdy nie mieli ani jednej myśli. -Fryderyk Chrystian Hebbel


nieskończenie-wielu-mężczyzn-wygląd-myślicieli-chociaż-nigdy-nie-mieli-ani-jednej-myśli
Nie Mieli Cytaty: W życiu nie ma takiej chwili, abyśmy nie mieli wszystkiego, co potrzebne, by czuć się szczęśliwymi -Anthony de Mello


w-życiu-nie-takiej-chwili-abyśmy-nie-mieli-wszystkiego-co-potrzebne-by-czuć-ę-szczęśliwymi
Nie Mieli Cytaty: Po to gro­madzi­my, abyśmy mieli co rozdawać. -Stefan Wyszyński


po to gro­madzi­my-abyśmy-mieli-co rozdawać
Nie Mieli Cytaty: Gdybyśmy sami nie mieli wad, nie sprawiałoby nam takiej przyjemności stwierdzanie ich u innych. -Francois de la Rochefoucauld


gdybyśmy-sami-nie-mieli-wad-nie-sprawiałoby-nam-takiej-przyjemnoś-stwierdzanie-ich-u-innych
Nie Mieli Cytaty: Sięgajcie po gwiazdy. Może ich nie zdobędziecie, ale nie będziecie też mieli rak ubabranych błotem. -H. Jackson Brown


sięgajcie-po-gwiazdy-może-ich-nie-zdobędziecie-ale-nie-będziecie-też-mieli-rak-ubabranych-błotem
Nie Mieli Cytaty: W nadchodzącym roku suknie kobiece zapowiadają się tak piękne, że mężczyźni nie będą mieli ochoty, by one je zdejmowały. -Coco Chanel


w-nadchodzącym-roku-suknie-kobiece-zapowiadają-ę-tak-piękne-że-mężczyź-nie-będą-mieli-ochoty-by-one-zdejmowały
Nie Mieli Cytaty: Czar­ni zaw­sze będą bra­ni za złodzieji bo nig­dy nic w życiu nie mieli... W porówna­niu do białych  -Duch_Sumienia


czar­-zaw­sze-będą-bra­-za złodzieji-bo-nig­dy-nic-w życiu-nie mieli-w-porówna­niu-do białych