Nie Możemy Cytaty

Nie Możemy Cytaty: Nie wszys­tko możemy wszyscy. -Wergiliusz


nie-wszys­tko-możemy-wszyscy
Nie Możemy Cytaty: Nie słowami, lecz bronią zwyciężyć możemy. -Homer


nie-słowami-lecz-bronią-zwyciężyć-możemy
Nie Możemy Cytaty: Kochać możemy tylko to czego nie posiadamy w całości. -Anonim


kochać-możemy-tylko-to-czego-nie-posiadamy-w-całoś
Nie Możemy Cytaty: Nikogo nie możemy zmusić, żeby nas kochał. -Alain Ayache


nikogo-nie-możemy-zmusić-żeby-nas-kochał
Nie Możemy Cytaty: Rozumiemy wszystko, dlatego nie możemy niczego zrozumieć. -Stanisław Jerzy Lec


rozumiemy-wszystko-dlatego-nie-możemy-niczego-zrozumieć
Nie Możemy Cytaty: Aż do dnia śmierci nie możemy być pewni swojej odwagi. -Jean Anouilh


aż-do-dnia-śmierci-nie-możemy-być-pewni-swojej-odwagi
Nie Możemy Cytaty: Nie możemy powiększyć zasobów ziemi; zwiększamy więc jej odpady. -Stefan Pacek


nie-możemy-powiększyć-zasobów-ziemi-zwiększamy-więc-jej-odpady
Nie Możemy Cytaty: Jes­teśmy jak dzień i noc, nie możemy is­tnieć razem. -Nicholas Sparks


jes­teśmy-jak dzień-i noc-nie możemy-is­tnieć-razem
Nie Możemy Cytaty: Pamięć jest jedynym rajem, z którego nie możemy być wypędzeni. -Anonim


pamięć-jest-jedynym-rajem-z-którego-nie-możemy-być-wypędzeni
Nie Możemy Cytaty: Nie możemy z nasze­go życia wyr­wać ani jed­nej stronicy. -Aurore Dudevant (George Sand)


Nie Możemy Cytaty: My nie tyle potrzebujemy pomocy przyjaciół, co wiary, że taką pomoc możemy uyskać. -Samos


my-nie-tyle-potrzebujemy-pomocy-przyjaciół-co-wiary-że-taką-pomoc-możemy-uyskać
Nie Możemy Cytaty: Cie­szmy się tym co ma­my dziś. Bo jut­ro możemy nie mieć nic. -KICIA1


cie­szmy ę-tym-co ­my-dziś-bo-jut­ro-możemy-nie mieć-nic
Nie Możemy Cytaty: Naj­bar­dziej em­pi­ryczne w życiu jest to cze­go nie możemy dotknąć. -Kedar


naj­bar­dziej-em­pi­ryczne-w życiu-jest to cze­go-nie możemy-dotknąć
Nie Możemy Cytaty: Nie wszys­cy możemy być fi­lozo­fami, bo któż by świ­nie pasał?  -Stefan Żeromski


nie-wszys­cy-możemy-być-fi­lozo­fami-bo któż-by świ­nie-pasał 
Nie Możemy Cytaty: Nie wiemy jeszcze nic o życiu, więc jak możemy wiedzieć coś o śmierci? -Konfucjusz


nie-wiemy-jeszcze-nic-o-życiu-więc-jak-możemy-wiedzieć-coś-o-śmierci
Nie Możemy Cytaty: `Wiesz dlacze­go nie możemy być razem? Bo różni­ce między na­mi są większe niż miłość.. -bluecaffe


`wiesz-dlacze­go-nie możemy-być-razem-bo róż­-między-na­mi-są większe-ż-miłość
Nie Możemy Cytaty: Jeśli nie starczy nam sił, aby milczeć, możemy mówić tylko o sobie. -Anatol France


jeśli-nie-starczy-nam-ł-aby-milczeć-możemy-mówić-tylko-o-sobie
Nie Możemy Cytaty: Może z czasem zobaczymy rzeczy, których jak dotąd, nie możemy sobie wyobrazić. -Galileusz


może-z-czasem-zobaczymy-rzeczy-których-jak-dotąd-nie-możemy-sobie-wyobrazić