Nie Można Obarczyć Bliźniego Cytaty

Nie Można Obarczyć Bliźniego Cytaty: Jakie to chwilami straszne, że nie można obarczyć bliźniego własnymi obsesjami i zmorami, że trzeba je nosić samemu. -Jeanne Moreau


jakie-to-chwilami-straszne-że-nie-można-obarczyć-bliźniego-własnymi-obsesjami-i-zmorami-że-trzeba-nosić-samemu
Nie Można Obarczyć Bliźniego Cytaty: Jeżeli człowiek śmieje się z własnej porażki, to znaczy, że znalazł już kogoś, kogo można obarczyć winą za nią. -Robert Bloch


jeżeli-człowiek-śmieje-ę-z-własnej-porażki-to-znaczy-że-znalazł-już-kogoś-kogo-można-obarczyć-winą-za-ą
Nie Można Obarczyć Bliźniego Cytaty: Również i miłość bliźniego ma swoje granice, inaczej stałaby się udręką bliźniego. -Helmut Walters


również-i-miłość-bliźniego-swoje-granice-inaczej-stałaby-ę-udręką-bliźniego
Nie Można Obarczyć Bliźniego Cytaty: Miłość do bliźniego można zdradzić w dwóch przy­pad­kach: niena­widząc go lub nap­rawdę się w nim zakochując. -aforystokrata


miłość-do bliźniego-można-zdradzić-w dwóch-przy­pad­kach-niena­widząc-go lub-nap­rawdę ę-w nim-zakochując
Nie Można Obarczyć Bliźniego Cytaty: I. Wpierw os­karżaj o zło te­go, który nie umie się bro­nić lub ma mniej­sze możli­wości obrony II. Twój ból jest zaw­sze większy niż bliźniego III. Każdy, kto myśli inaczej niż ty to twój wróg, bo two­ja rac­ja jest je­dyną słuszną IV. Potępiaj sku­tek, a nie przyczynę zła V. Wa­dy bliźniego mnóż przez swo­je krzyw­dy wszel­kie, a zasługi dziel między siebie  -szpiek


Nie Można Obarczyć Bliźniego Cytaty: Nie pożądaj żony bliźniego swego na daremno. -Anonim


nie-pożądaj-żony-bliźniego-swego-na-daremno
Nie Można Obarczyć Bliźniego Cytaty: Nie pożądaj żony bliźniego swe­go nadaremno. -Julian Tuwim


nie-pożądaj-żony-bliźniego-swe­go-nadaremno
Nie Można Obarczyć Bliźniego Cytaty: Kochać trze­ba bliźniego, ale mu pobłażać się nie godzi. -Józef Ignacy Kraszewski


kochać-trze­ba-bliźniego-ale-mu pobłażać ę-nie godzi
Nie Można Obarczyć Bliźniego Cytaty: Jeśli dysponujesz czasem dla bliźniego, nigdy nie spoglądaj na zegarek. -Phil Bosmans


jeśli-dysponujesz-czasem-dla-bliźniego-nigdy-nie-spoglądaj-na-zegarek
Nie Można Obarczyć Bliźniego Cytaty: Zrób coś miłego dla bliźniego. . . i nie mów o tym nikomu. -Richard Carlson


zrób-coś-miłego-dla-bliźniego-i-nie-mów-o-tym-nikomu
Nie Można Obarczyć Bliźniego Cytaty:


kochaj-swojego-bliźniego-jak-siebie-samego-ale-nie-bardziej
Nie Można Obarczyć Bliźniego Cytaty: Nic nie daje większej odwagi lękliwemu niż lęk bliźniego. -Umberto Eco


nic-nie-daje-większej-odwagi-lękliwemu-ż-lęk-bliźniego
Nie Można Obarczyć Bliźniego Cytaty: Sprawiedliwość nie jest niczym innym jak miłością bliźniego ludzi mądrych. -Gottfried Wilhelm Leibniz


sprawiedliwość-nie-jest-niczym-innym-jak-miłośą-bliźniego-ludzi-mądrych
Nie Można Obarczyć Bliźniego Cytaty: Można mieć okresy, w których modlitwa kuleje, ale nie można utrzymać wiary na stałe nie modląc się, tak jak nie można żyć nie oddychając. -Romano Guardini


można-mieć-okresy-w-których-modlitwa-kuleje-ale-nie-można-utrzymać-wiary-na-stałe-nie-modląc-ę-tak-jak-nie-można-żyć-nie-oddychając
Nie Można Obarczyć Bliźniego Cytaty: Miłość bliźniego byłaby o wiele łatwiejsza, gdyby bliźni nie był tak blisko. -Norman Mailer


miłość-bliźniego-byłaby-o-wiele-łatwiejsza-gdyby-bliź-nie-był-tak-blisko
Nie Można Obarczyć Bliźniego Cytaty: Nie staraj się wyszuliwać błędów bliżniego wprzód, nim poznasz jego zalety. -Karol Kazimierz Kurpiński


nie-staraj-ę-wyszuliwać-błędów-bliżniego-wprzód-nim-poznasz-jego-zalety
Nie Można Obarczyć Bliźniego Cytaty: Pier­wsze przy­kaza­nie: nie nudź bliźniego swego. -Jerzy Broszkiewicz


pier­wsze-przy­kaza­nie-nie nudź-bliźniego-swego
Nie Można Obarczyć Bliźniego Cytaty: Jeżeli nie ma miłości bliźniego, to nawet ekstazy nic nie pomogą. -Urszula Ledóchowska


jeżeli-nie-miłoś-bliźniego-to-nawet-ekstazy-nic-nie-pomogą