Nie Należą Do Cytaty

Nie Należą Do Cytaty: Przyjaciele nie należą do was. To wy należycie do przyjaciół. -Agata Christie


przyjaciele-nie-należą-do-was-to-wy-należycie-do-przyjaciół
Nie Należą Do Cytaty: Przyjaciele nie należą do was, to wy należycie do przyjaciół. -Agata Christie


przyjaciele-nie-należą-do-was-to-wy-należycie-do-przyjaciół
Nie Należą Do Cytaty: Zapominacie, że owoce należą do wszystkich, a ziemia - nie należy do nikogo. -Jean Jacques Rousseau


zapominacie-że-owoce-należą-do-wszystkich-a-ziemia-nie-należy-do-nikogo
Nie Należą Do Cytaty: Słowa przy­należą do cza­su, mil­cze­nie do wieczności. -Thomas Carlyle


słowa-przy­należą-do cza­su-mil­cze­nie-do wiecznoś
Nie Należą Do Cytaty: Młode uczucia są najwłaściwsze młodemu wiekowi, ale nie wyłącznie mu należą. -Józef Ignacy Kraszewski


młode-uczucia-są-najwłaściwsze-młodemu-wiekowi-ale-nie-wyłącznie-mu-należą
Nie Należą Do Cytaty: Do nas należą tylko godziny. A godzina szczęścia znaczy wiele. -Theodor Fontane


do-nas-należą-tylko-godziny-a-godzina-szczęścia-znaczy-wiele
Nie Należą Do Cytaty: Podobno przedsiębiorcy pogrzebowi należą do najbardziej oddanych miłośników sztuki lekarskiej. -Anonim


podobno-przedsiębiorcy-pogrzebowi-należą-do-najbardziej-oddanych-miłośników-sztuki-lekarskiej
Nie Należą Do Cytaty: Młode uczu­cia są najwłaściw­sze młode­mu wieko­wi, ale nie wyłącznie mu należą. -Józef Ignacy Kraszewski


młode-uczu­cia-są najwłaściw­sze-młode­mu-wieko­wi-ale-nie wyłącznie-mu należą
Nie Należą Do Cytaty: Biurokraci należą prawdopodobnie do narodowych zabytków i dlatego tak trudno jest ich zniszczyć. -Andre Malraux


biurokraci-należą-prawdopodobnie-do-narodowych-zabytków-i-dlatego-tak-trudno-jest-ich-zniszczyć
Nie Należą Do Cytaty: Są prawdy, których nie wystarczy dowieść, ale które trzeba dać uczuć; do tych należą prawdy moralne. -Montesquieu


są-prawdy-których-nie-wystarczy-dowieść-ale-które-trzeba-dać-uczuć-do-tych-należą-prawdy-moralne
Nie Należą Do Cytaty: Wielkim cieszylibyśmy się pokojem, gdybyśmy przestali zajmować się cudzymi słowami i sprawami, które do nas nie należą. -Tomasz Kempis


wielkim-cieszylibyśmy-ę-pokojem-gdybyśmy-przestali-zajmować-ę-cudzymi-słowami-i-sprawami-które-do-nas-nie-należą
Nie Należą Do Cytaty: Do najszkodliwszych skąpców w społeczeństwie należą ludzie mądrzy mający nałóg milczenia. Do najnieznośniejszych rozrzutników - głupcy nieustannie mówiący. -Stefan Witwicki


do-najszkodliwszych-skąpców-w-społeczeństwie-należą-ludzie-mądrzy-mający-nałóg-milczenia-do-najnieznośniejszych-rozrzutników-głupcy
Nie Należą Do Cytaty: Życie poświęcone wielkiej miłości właściwie nie ma nic wspólnego z posiadaniem i pragnieniem posiadania, które należą raczej do dziedziny takich pojęć, jak oszczędność, przywłaszczanie i chciwość. -Robert Musil


Nie Należą Do Cytaty: Do epoki należą określone cnoty jak również określone wady, które pozostają ze sobą w związku. -Johann Wolfgang Goethe


do-epoki-należą-określone-cnoty-jak-również-określone-wady-które-pozostają-ze-sobą-w-związku
Nie Należą Do Cytaty: Istnieją trzy rodzaje egoistów: egoiści, którzy sami żyją i pozwalają żyć innym, egoiści, którzy sami żyją, a nie dają żyć innym, i na koniec egoiści, którzy ani sami nie żyją, ani nie pozwalają żyć innym. Kobiety, po większej części, należą do tego trzeciego rodzaju. -Iwan Turgieniew


Nie Należą Do Cytaty: Nie cze­kaj na miłość. Nie wypatruj. Nie tęsknij. Nie trać na to cza­su. Ją wzdycha­nie nie obchodzi. Wiedz, że Miłość ma i swo­je prawa a przychodzi wtedy gdy się ta­ki kaprys nie w Tobie lecz w niej narodzi. -maria_anna


Nie Należą Do Cytaty: wo­le mieć nic od czegoś ta­kie nic, nie wrzu­ca w ogień nie dos­kwiera gdy mroźno na dworze ta­kie nic nie tęskni ani nie wzdycha nic to nic to nie fizyka ani nie chemia nie splot języków zwodzeń nie en­dorfi­ny w mózgu nic to nic, bez większe­go roz­rachun­ku nic nie krzyczy nic nie chodzi dziś wkurwione nic to dob­ra stro­na baśni w niczym nic ci nie pomoże i nic z niczym nic nie może  -sunrises


Nie Należą Do Cytaty: Wca­le nie płaczę. Nie to nie łza kręci się w oku... Nie, nie płaczę! Tyl­ko w tym życiu - żyć nie potrafię. Ma­mo, ja nie płaczę! Przyrze­kam, że to tyl­ko pap­roch w oku. M a m o !  Nie płacz!  -whiterose