Nie Opiera Się Na Rozumnej Cytaty

Nie Opiera Się Na Rozumnej Cytaty: Artysta powinien gardzić sądem, który nie opiera się na rozumnej obserwacji zjawisk. Powinien obawiać się nastroju literackiego... -Paul Cezanne


artysta-powinien-gardzić-sądem-który-nie-opiera-ę-na-rozumnej-obserwacji-zjawisk-powinien-obawiać-ę-nastroju-literackiego
Nie Opiera Się Na Rozumnej Cytaty: W umyśle nowoczesnego człowieka zrodziło się nowe pytanie, pytanie, czy warto żyć. Nie można dać na nie rozumnej odpowiedzi, bo pytanie jest nierozumne. -Erich Fromm


w-umyś-nowoczesnego-człowieka-zrodziło-ę-nowe-pytanie-pytanie-czy-warto-żyć-nie-można-dać-na-nie-rozumnej-odpowiedzi-bo-pytanie-jest
Nie Opiera Się Na Rozumnej Cytaty: Rozwój sztuki opiera się na wyjątkach, a nie na zasadach. -Jan Cybis


rozwój-sztuki-opiera-ę-na-wyjątkach-a-nie-na-zasadach
Nie Opiera Się Na Rozumnej Cytaty: Mężczyzna tak dalece nie znosi jednostajności, że nie przywiąże się mocno ani do pięknej, ani do rozumnej, ani do dobrej, tylko do takiej, która jest co dzień inna. -Aleksander Świętochowski


mężczyzna-tak-dalece-nie-znosi-jednostajnoś-że-nie-przywiąże-ę-mocno-ani-do-pięknej-ani-do-rozumnej-ani-do-dobrej-tylko-do-takiej-która-jest
Nie Opiera Się Na Rozumnej Cytaty: Wiedza nie opiera się wyłącznie na prawdzie, także na błędach. -Carl Gustav Jung


wiedza-nie-opiera-ę-wyłącznie-na-prawdzie-także-na-błędach
Nie Opiera Się Na Rozumnej Cytaty: Prawda opiera się wszelkiemu słowu. -Pierre Klossowski


Nie Opiera Się Na Rozumnej Cytaty: Prawdziwa miłość opiera się na nadziei. -Tomas Garrique Masaryk


Nie Opiera Się Na Rozumnej Cytaty: być jak ten kamień co opiera się wpływom ot niepodległym  -Cykam


być-jak ten-kamień-co-opiera ę-wpływom-ot-niepodległym 
Nie Opiera Się Na Rozumnej Cytaty: Wydaje mi się, że każde społeczeństwo opiera się na śmierci człowieka. -Oliver Wendell Holmes


wydaje-mi-ę-że-każde-społeczeństwo-opiera-ę-na-śmierci-człowieka
Nie Opiera Się Na Rozumnej Cytaty: Miłość jest to wzajemna zależność, która opiera się na wzajemnej niezależności. -John Ching - Hsiung Wu


miłość-jest-to-wzajemna-zależność-która-opiera-ę-na-wzajemnej-niezależnoś
Nie Opiera Się Na Rozumnej Cytaty: Żadna z ludzkich spraw nie jest tak niestała i przemijająca, jak rozgłos potęgi, która nie na własnej opiera się sile. -Tacyt


Żadna-z-ludzkich-spraw-nie-jest-tak-niestała-i-przemijająca-jak-rozgłos-potęgi-która-nie-na-własnej-opiera-ę-sile
Nie Opiera Się Na Rozumnej Cytaty: Są złośliwości kobiece, którym tylko z największym trudem opiera się ambicja wyjątkowych mężczyzn. -Adolf Jończyk


są-złośliwoś-kobiece-którym-tylko-z-największym-trudem-opiera-ę-ambicja-wyjątkowych-mężczyzn
Nie Opiera Się Na Rozumnej Cytaty: Autorytet kierownika nie opiera się wyłącznie na jego kwalifi­kacjach zawodowych i wiadomościach fachowych, lecz również na umiejętnościach kulturalnego zachowania się i pozyskania sza­cunku u ludzi. -Józef Penc


Nie Opiera Się Na Rozumnej Cytaty: Każda gospodarka opiera się na systemie kredytowym, to znaczy na błędnym mniemaniu, że inny spłaci zaciągnięty dług. -Kurt Tucholsky


każda-gospodarka-opiera-ę-na-systemie-kredytowym-to-znaczy-na-błędnym-mniemaniu-że-inny-spłaci-zaciągnięty-dług
Nie Opiera Się Na Rozumnej Cytaty: Najlepszy przyjaciel dostanie prawdopodobnie najlepszą małżonkę, ponieważ dobre małżeństwo opiera się na talencie do przyjaźni. -Friedrich Nietzsche


najlepszy-przyjaciel-dostanie-prawdopodobnie-najlepszą-łżonkę-ponieważ-dobre-łżeństwo-opiera-ę-na-talencie-do-przyjaź
Nie Opiera Się Na Rozumnej Cytaty: Pow­szechnie wiado­mo, że ka­mień pot­ra­fi myśleć. Na tym fak­cie opiera się cała elektronika. -P » Terry Pratchett » Równoumagicznienie


Nie Opiera Się Na Rozumnej Cytaty: Cały postęp opiera się na wrodzonej potrzebie wszystkich części każdego organizmu, by żyć ponad stan. -Samuel Butler


cały-postęp-opiera-ę-na-wrodzonej-potrzebie-wszystkich-częś-każdego-organizmu-by-żyć-ponad-stan
Nie Opiera Się Na Rozumnej Cytaty: Każdą chwilę życia, pomyślną jak i niepomyślną, uczynić czymś jak najlepszym - oto sztuka życia i właściwy przywilej rozumnej istoty. -Georg Christoph Lichtenberg


każdą-chwilę-życia-pomyślną-jak-i-niepomyślną-uczynić-czymś-jak-najlepszym-oto-sztuka-życia-i-właściwy-przywilej-rozumnej-istoty