Nie Opiera Cytaty

Nie Opiera Cytaty: Rozwój sztuki opiera się na wyjątkach, a nie na zasadach. -Jan Cybis


rozwój-sztuki-opiera-ę-na-wyjątkach-a-nie-na-zasadach
Nie Opiera Cytaty: Wiedza nie opiera się wyłącznie na prawdzie, także na błędach. -Carl Gustav Jung


wiedza-nie-opiera-ę-wyłącznie-na-prawdzie-także-na-błędach
Nie Opiera Cytaty: Prawda opiera się wszelkiemu słowu. -Pierre Klossowski


Nie Opiera Cytaty: Prawdziwa miłość opiera się na nadziei. -Tomas Garrique Masaryk


Nie Opiera Cytaty: być jak ten kamień co opiera się wpływom ot niepodległym  -Cykam


być-jak ten-kamień-co-opiera ę-wpływom-ot-niepodległym 
Nie Opiera Cytaty: Miłość jest to wzajemna zależność, która opiera się na wzajemnej niezależności. -John Ching - Hsiung Wu


miłość-jest-to-wzajemna-zależność-która-opiera-ę-na-wzajemnej-niezależnoś
Nie Opiera Cytaty: Żadna z ludzkich spraw nie jest tak niestała i przemijająca, jak rozgłos potęgi, która nie na własnej opiera się sile. -Tacyt


Żadna-z-ludzkich-spraw-nie-jest-tak-niestała-i-przemijająca-jak-rozgłos-potęgi-która-nie-na-własnej-opiera-ę-sile
Nie Opiera Cytaty: Są złośliwości kobiece, którym tylko z największym trudem opiera się ambicja wyjątkowych mężczyzn. -Adolf Jończyk


są-złośliwoś-kobiece-którym-tylko-z-największym-trudem-opiera-ę-ambicja-wyjątkowych-mężczyzn
Nie Opiera Cytaty: Najlepszy przyjaciel dostanie prawdopodobnie najlepszą małżonkę, ponieważ dobre małżeństwo opiera się na talencie do przyjaźni. -Friedrich Nietzsche


najlepszy-przyjaciel-dostanie-prawdopodobnie-najlepszą-łżonkę-ponieważ-dobre-łżeństwo-opiera-ę-na-talencie-do-przyjaź
Nie Opiera Cytaty: Cały postęp opiera się na wrodzonej potrzebie wszystkich części każdego organizmu, by żyć ponad stan. -Samuel Butler


cały-postęp-opiera-ę-na-wrodzonej-potrzebie-wszystkich-częś-każdego-organizmu-by-żyć-ponad-stan
Nie Opiera Cytaty: Pow­szechnie wiado­mo, że ka­mień pot­ra­fi myśleć. Na tym fak­cie opiera się cała elektronika. -P » Terry Pratchett » Równoumagicznienie


Nie Opiera Cytaty: Każda gospodarka opiera się na systemie kredytowym, to znaczy na błędnym mniemaniu, że inny spłaci zaciągnięty dług. -Kurt Tucholsky


każda-gospodarka-opiera-ę-na-systemie-kredytowym-to-znaczy-na-błędnym-mniemaniu-że-inny-spłaci-zaciągnięty-dług
Nie Opiera Cytaty: ...każda re­ligia opiera się na fab­ry­kac­ji. Ta­ka jest is­to­ta wiary. Wiara to przyj­mo­wanie za prawdę te­go, co so­bie wyob­rażamy ja­ko prawdę, a cze­go nie możemy udowodnić. -B » Dan Brown » Kod Leonarda da Vinci


Nie Opiera Cytaty: Wydaje mi się, że każde społeczeństwo opiera się na śmierci człowieka. -Oliver Wendell Holmes


wydaje-mi-ę-że-każde-społeczeństwo-opiera-ę-na-śmierci-człowieka
Nie Opiera Cytaty: Artysta powinien gardzić sądem, który nie opiera się na rozumnej obserwacji zjawisk. Powinien obawiać się nastroju literackiego... -Paul Cezanne


artysta-powinien-gardzić-sądem-który-nie-opiera-ę-na-rozumnej-obserwacji-zjawisk-powinien-obawiać-ę-nastroju-literackiego
Nie Opiera Cytaty: Każda gos­po­dar­ka opiera się na sys­te­mie kre­dyto­wym, to znaczy na błędnym mniema­niu, że in­ny spłaci za­ciągnięty dług. -Kurt Tucholsky


każda-gos­po­dar­ka-opiera ę-na sys­te­mie-kre­dyto­wym-to znaczy-na błędnym-mniema­niu-że in­ny-spłaci-za­ągnięty-dług
Nie Opiera Cytaty: Autorytet kierownika nie opiera się wyłącznie na jego kwalifi­kacjach zawodowych i wiadomościach fachowych, lecz również na umiejętnościach kulturalnego zachowania się i pozyskania sza­cunku u ludzi. -Józef Penc


Nie Opiera Cytaty: Jeśli mężczyzna i kobieta mają do siebie zaufanie, mogą pozwolić sobie na daleko idącą wolność. Każda rozmowa opiera się na rym zaufaniu i dzięki niemu utrzymuje się we właściwym tonie. -Theodor Bovet


jeśli-mężczyzna-i-kobieta-mają-do-siebie-zaufanie-mogą-pozwolić-sobie-na-daleko-idącą-wolność-każda-rozmowa-opiera-ę-na-rym-zaufaniu-i