Nie Płaci się Za za­miary Cytaty

Nie Płaci się Za za­miary Cytaty: Nie płaci się za za­miary, lecz za pracę, którą wykonano. -Mencjusz


nie-płaci ę-za za­miary-lecz-za pracę-którą-wykonano
Nie Płaci się Za za­miary Cytaty: Te­go świata, jed­ne­go i te­go sa­mego świata wszechrzeczy, nie stworzył ni żaden z bogów, ani żaden z ludzi, lecz był on, jest i będzie wie­cznie żyjącym og­niem za­palającym się według miary i według miary gasnącym. -Heraklit z Efezu


Nie Płaci się Za za­miary Cytaty: Od zbrodni nie płaci się podatku. -Stanisław Jerzy Lec


Nie Płaci się Za za­miary Cytaty: Kradzież nie istnieje, za wszystko się płaci. -Napoleon Bonaparte


Nie Płaci się Za za­miary Cytaty: Starajcie się odważnie dążyć do pełnej miary społeczeństwa. Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali! -Jan Paweł II


starajcie-ę-odważnie-dążyć-do-pełnej-miary-społeczeństwa-wymagajcie-od-siebie-choćby-inni-od-was-nie-wymagali
Nie Płaci się Za za­miary Cytaty: Pokora to cnota, za którą nigdy nie płaci się za drogo. -Paul Claudel


pokora-to-cnota-za-którą-nigdy-nie-płaci-ę-za-drogo
Nie Płaci się Za za­miary Cytaty: Na tym polega wartość życia, że płaci się za nie nawet życiem. -Karel Capek


na-tym-polega-wartość-życia-że-płaci-ę-za-nie-nawet-życiem
Nie Płaci się Za za­miary Cytaty: Naj­drożej płaci się za to,cze­go się nie robi. -Urszula Zybura


naj­drożej-płaci ę-za tocze­go ę-nie robi
Nie Płaci się Za za­miary Cytaty: Najdrożej płaci się za to, czego się nie robi. -Urszula Zybura


najdrożej-płaci-ę-za-to-czego-ę-nie-robi
Nie Płaci się Za za­miary Cytaty: Za złudzenia płaci się rzeczywistością. -Anonim


za-złudzenia-płaci-ę-rzeczywistośą
Nie Płaci się Za za­miary Cytaty: Na tym po­lega war­tość życia, że płaci się za nie na­wet życiem. -Karel Capek


na tym-po­lega-war­tość-życia-że płaci ę-za nie na­wet-życiem
Nie Płaci się Za za­miary Cytaty: Piękno jest tak dalece subiektywnym pierwiastkiem, iż nie możemy znaleźć na nie takiej miary, na którą byśmy się wszyscy zgodzili. -Stanisław


piękno-jest-tak-dalece-subiektywnym-pierwiastkiem-iż-nie-możemy-znaleźć-na-nie-takiej-miary-na-którą-byśmy-ę-wszyscy-zgodzili
Nie Płaci się Za za­miary Cytaty: Za złudze­nia płaci się rzeczywistością. -Leszek Kumor


za złudze­nia-płaci ę-rzeczywistośą
Nie Płaci się Za za­miary Cytaty: Za szczęście zwyk­le się płaci, ale bez te­go ha­raczu nie war­to w ogóle żyć. -Babrara Kosmowska


za szczęście-zwyk­ ę-płaci-ale-bez-te­go-ha­raczu-nie war­to-w ogó-żyć
Nie Płaci się Za za­miary Cytaty: Miara, jaką taksują się nawzajem kobiety jest niewspółmiernie bardziej bezlitosna od miary mężczyzn. -Esther Vilar


miara-jaką-taksują-ę-nawzajem-kobiety-jest-niewspółmiernie-bardziej-bezlitosna-od-miary-mężczyzn
Nie Płaci się Za za­miary Cytaty: Słono się płaci za cu­kier, który żeśmy podkradli. -Xmen


słono ę-płaci-za cu­kier-który-żeśmy-podkradli
Nie Płaci się Za za­miary Cytaty: Za wszystko płaci się pieniędzmi, za miłość - tylko miłością. -Felix Lope De Vega Carpio


Nie Płaci się Za za­miary Cytaty: Mierz siły na za­miary, lecz nie reali­zuj za­miarów na siłę. -Janusz Gaudyn


mierz-ły-na za­miary-lecz-nie reali­zuj-za­miarów-na łę