Nie Płaci się Cytaty

Nie Płaci się Cytaty: Od zbrodni nie płaci się podatku. -Stanisław Jerzy Lec


Nie Płaci się Cytaty: Kradzież nie istnieje, za wszystko się płaci. -Napoleon Bonaparte


Nie Płaci się Cytaty: Pokora to cnota, za którą nigdy nie płaci się za drogo. -Paul Claudel


pokora-to-cnota-za-którą-nigdy-nie-płaci-ę-za-drogo
Nie Płaci się Cytaty: Nie płaci się za za­miary, lecz za pracę, którą wykonano. -Mencjusz


nie-płaci ę-za za­miary-lecz-za pracę-którą-wykonano
Nie Płaci się Cytaty: Na tym polega wartość życia, że płaci się za nie nawet życiem. -Karel Capek


na-tym-polega-wartość-życia-że-płaci-ę-za-nie-nawet-życiem
Nie Płaci się Cytaty: Naj­drożej płaci się za to,cze­go się nie robi. -Urszula Zybura


naj­drożej-płaci ę-za tocze­go ę-nie robi
Nie Płaci się Cytaty: Najdrożej płaci się za to, czego się nie robi. -Urszula Zybura


najdrożej-płaci-ę-za-to-czego-ę-nie-robi
Nie Płaci się Cytaty: Za złudzenia płaci się rzeczywistością. -Anonim


za-złudzenia-płaci-ę-rzeczywistośą
Nie Płaci się Cytaty: Na tym po­lega war­tość życia, że płaci się za nie na­wet życiem. -Karel Capek


na tym-po­lega-war­tość-życia-że płaci ę-za nie na­wet-życiem
Nie Płaci się Cytaty: Za złudze­nia płaci się rzeczywistością. -Leszek Kumor


za złudze­nia-płaci ę-rzeczywistośą
Nie Płaci się Cytaty: Za szczęście zwyk­le się płaci, ale bez te­go ha­raczu nie war­to w ogóle żyć. -Babrara Kosmowska


za szczęście-zwyk­ ę-płaci-ale-bez-te­go-ha­raczu-nie war­to-w ogó-żyć
Nie Płaci się Cytaty: Za wszystko płaci się pieniędzmi, za miłość - tylko miłością. -Felix Lope De Vega Carpio


Nie Płaci się Cytaty: Słono się płaci za cu­kier, który żeśmy podkradli. -Xmen


słono ę-płaci-za cu­kier-który-żeśmy-podkradli
Nie Płaci się Cytaty: Płaci się bar­dzo wy­soką cenę za po­godną jednomyślność. -Warren Buffett


płaci ę-bar­dzo-wy­soką-cenę-za po­godną-jednomyślność
Nie Płaci się Cytaty: Wie­dza kosztu­je, ale płaci się tyl­ko za niewiedzę. -Andrzej Klawitter


wie­dza-kosztu­-ale-płaci ę-tyl­ko-za niewiedzę
Nie Płaci się Cytaty: Prawda wypowiadana w słowie - kosztuje. Tylko za plewy się nie płaci. Za pszeniczne ziarno prawdy - trzeba płacić. -Stefan Wyszyński kard


prawda-wypowiadana-w-słowie-kosztuje-tylko-za-plewy-ę-nie-płaci-za-pszeniczne-ziarno-prawdy-trzeba-płacić
Nie Płaci się Cytaty: Ufność jest dobro, za które często zbyt drogo się płaci. -Baltazar Gracian Y Morales


Nie Płaci się Cytaty: Od dziś pa­miętaj, dziew­czy­no, że za naiw­ność płaci się rozczarowaniem. -Riot


od dziś-pa­miętaj-dziew­czy­no-że za naiw­ność-płaci ę-rozczarowaniem