Nie Sądzi Czynów Cytaty

Nie Sądzi Czynów Cytaty: Mężczyz­na zaw­sze mówi, że nie sądzi, a po­tem oka­zuje się, że i ow­szem sądzi, cho­ciaż w zu­pełnie in­nej sprawie. -Katarzyna Grochola


mężczyz­na-zaw­sze-mówi-że nie sądzi-a po­tem-oka­zuje-ę-że i ow­szem-sądzi-cho­ciaż-w zu­pełnie-in­nej-sprawie
Nie Sądzi Czynów Cytaty: Wiadomo, że kto pewnych czynów nie potępia moralnie, skłonny jest tak kształtować pojęcie moralności, by dyrektywy zabraniające tych czynów wyłączyć z jej zakresu. -Maria Ossowska


wiadomo-że-kto-pewnych-czynów-nie-potępia-moralnie-skłonny-jest-tak-kształtować-pojęcie-moralnoś-by-dyrektywy-zabraniają-tych-czynów
Nie Sądzi Czynów Cytaty: Pytać pisarza, co sądzi o krytykach, to jak pytać latarnię uliczną, co sądzi o pieskach. -Christoper Hampton


pytać-pisarza-co-sądzi-o-krytykach-to-jak-pytać-latarnię-uliczną-co-sądzi-o-pieskach
Nie Sądzi Czynów Cytaty: Świat nie sądzi czynów ludzkich wedle ich dobroci, ale wedle ich piękności; nie wedle tego, czy są sprawiedliwe, ale czy wielkie; nie wedle ich rozsądku, ale wedle ich nadzwyczajności. -Montesquieu


Świat-nie-sądzi-czynów-ludzkich-wedle-ich-dobroci-ale-wedle-ich-pięknoś-nie-wedle-tego-czy-są-sprawiedliwe-ale-czy-wielkie-nie-wedle-ich
Nie Sądzi Czynów Cytaty: Bo miłość sądzi sercem, nie oczyma. -William Shakespeare


Nie Sądzi Czynów Cytaty: Ludzi nie sądzi się na podstawie ich krewnych. -Anonim


ludzi-nie-sądzi-ę-na-podstawie-ich-krewnych
Nie Sądzi Czynów Cytaty: Słowa nie powinny być większe od czynów. -Henryk Sienkiewicz


słowa-nie-powinny-być-większe-od-czynów
Nie Sądzi Czynów Cytaty: Powinienem sądzić ją według czynów, a nie słów. -Antoine De Saint - Exupery


Nie Sądzi Czynów Cytaty: W czasie wojny nikt nie sądzi, że żyć będzie wiecznie. -Clive Staples Lewis


w-czasie-wojny-nikt-nie-sądzi-że-żyć-będzie-wiecznie
Nie Sądzi Czynów Cytaty: Początkiem dob­rych czynów jest wyz­na­nie złych. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Nie Sądzi Czynów Cytaty: Każdy sądzi, wielu błądzi. -Bujak Bogusław


Nie Sądzi Czynów Cytaty: Młodość sądzi, starość rozgrzesza. -Sylvana Carmen


młodość-sądzi-starość-rozgrzesza
Nie Sądzi Czynów Cytaty: Młodość sądzi - starość rozgrzesza. -Carmen Sylva


młodość-sądzi-starość-rozgrzesza
Nie Sądzi Czynów Cytaty: Kobiety wierzą, że mężczyźni nie są tak głupi, jak się na ogół sądzi - są głupsi. -Paul Toulet


kobiety-wierzą-że-mężczyź-nie-są-tak-głupi-jak-ę-na-ogół-sądzi-są-głupsi
Nie Sądzi Czynów Cytaty: Mężczyzna głową czuje, myśli, sądzi; Kobieta sercem, więc nie dziw, że błądzi. -George Gordon Byron


mężczyzna-głową-czuje-myśli-sądzi-kobieta-sercem-więc-nie-dziw-że-błądzi
Nie Sądzi Czynów Cytaty: Koniec dowodzi czynów. -Owidiusz


koniec-dowodzi-czynów
Nie Sądzi Czynów Cytaty: Młodość sądzi, sta­rość rozgrzesza. -Sylva Carmen


młodość-sądzi-sta­rość-rozgrzesza
Nie Sądzi Czynów Cytaty: Kobieta kocha naprzód, a sądzi potem. -Klementyna Hoffmanowa