Nie Sądzi Cytaty

Nie Sądzi Cytaty: Mężczyz­na zaw­sze mówi, że nie sądzi, a po­tem oka­zuje się, że i ow­szem sądzi, cho­ciaż w zu­pełnie in­nej sprawie. -Katarzyna Grochola


mężczyz­na-zaw­sze-mówi-że nie sądzi-a po­tem-oka­zuje-ę-że i ow­szem-sądzi-cho­ciaż-w zu­pełnie-in­nej-sprawie
Nie Sądzi Cytaty: Pytać pisarza, co sądzi o krytykach, to jak pytać latarnię uliczną, co sądzi o pieskach. -Christoper Hampton


pytać-pisarza-co-sądzi-o-krytykach-to-jak-pytać-latarnię-uliczną-co-sądzi-o-pieskach
Nie Sądzi Cytaty: Bo miłość sądzi sercem, nie oczyma. -William Shakespeare


Nie Sądzi Cytaty: Ludzi nie sądzi się na podstawie ich krewnych. -Anonim


ludzi-nie-sądzi-ę-na-podstawie-ich-krewnych
Nie Sądzi Cytaty: W czasie wojny nikt nie sądzi, że żyć będzie wiecznie. -Clive Staples Lewis


w-czasie-wojny-nikt-nie-sądzi-że-żyć-będzie-wiecznie
Nie Sądzi Cytaty: Każdy sądzi, wielu błądzi. -Bujak Bogusław


Nie Sądzi Cytaty: Młodość sądzi, starość rozgrzesza. -Sylvana Carmen


młodość-sądzi-starość-rozgrzesza
Nie Sądzi Cytaty: Młodość sądzi - starość rozgrzesza. -Carmen Sylva


młodość-sądzi-starość-rozgrzesza
Nie Sądzi Cytaty: Mężczyzna głową czuje, myśli, sądzi; Kobieta sercem, więc nie dziw, że błądzi. -George Gordon Byron


mężczyzna-głową-czuje-myśli-sądzi-kobieta-sercem-więc-nie-dziw-że-błądzi
Nie Sądzi Cytaty: Kobiety wierzą, że mężczyźni nie są tak głupi, jak się na ogół sądzi - są głupsi. -Paul Toulet


kobiety-wierzą-że-mężczyź-nie-są-tak-głupi-jak-ę-na-ogół-sądzi-są-głupsi
Nie Sądzi Cytaty: Młodość sądzi, sta­rość rozgrzesza. -Sylva Carmen


młodość-sądzi-sta­rość-rozgrzesza
Nie Sądzi Cytaty: Kobieta kocha naprzód, a sądzi potem. -Klementyna Hoffmanowa


Nie Sądzi Cytaty: Wegetarianin sadzi się na rośliny. Ach, co za zwierzę. -Kapitan


wegetarianin-sadzi ę-na rośliny-ach-co za zwierzę
Nie Sądzi Cytaty: Kto sądzi głup­ca, sam się osądza. -Talmud


kto-sądzi-głup­ca-sam ę-osądza
Nie Sądzi Cytaty: Sąd tak sądzi jak się wyśpi. -filutka


sąd-tak-sądzi-jak ę-wyśpi
Nie Sądzi Cytaty: Kto sądzi, że w miłości, trzeba przez cały dzień trzymać się za ręce, nie wie, co to jest miłość. -Phil Bosmans


kto-sądzi-że-w-miłoś-trzeba-przez-cały-dzień-trzymać-ę-za-rę-nie-wie-co-to-jest-miłość
Nie Sądzi Cytaty: Optymista sądzi, że to najlepszy z możliwych światów, pesymista to wie. -Robert Oppenheimer


optymista-sądzi-że-to-najlepszy-z-możliwych-światów-pesymista-to-wie
Nie Sądzi Cytaty: Dlacze­go ko­nie­cznie nie możesz mieć rac­ji tyl­ko dla­tego, że kil­ka mi­lionów ludzi sądzi, że jej nie masz. -Frank Zappa


dlacze­go-ko­nie­cznie-nie możesz-mieć-rac­ji-tyl­ko-dla­tego-że kil­ka-mi­lionów-ludzi-sądzi-że jej-nie masz