Nie Smuć żadnych Myśli Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Nie Smuć żadnych Myśli Cytaty: Myślenie to rzecz niezdrowa, zaś prawdziwą mądrością - nie smuć żadnych myśli. -Anatol France
myślenie-to-rzecz-niezdrowa-zaś-prawdziwą-mądrośą-nie-smuć-żadnych-myśli
Nie Smuć żadnych Myśli Cytaty: Kiedy żegnasz przyjaciela, nie smuć się, ponieważ jego nieobecność pozwoli ci dostrzec to, co najbardziej w nim kochasz. -Khalil Gibran
kiedy-żegnasz-przyjaciela-nie-smuć-ę-ponieważ-jego-nieobecność-pozwoli-dostrzec-to-co-najbardziej-w-nim-kochasz
Nie Smuć żadnych Myśli Cytaty: Wyznam panu, że czuję pociąg do tych istot, całych z jednej bryły. Jeśli się dużo rozmyślało o człowieku - z zawodu lub powołania - odczuwa się niekiedy nostalgię za prymitywami. Nie ma w nich żadnych utajonych myśli. -Albert Camus
Nie Smuć żadnych Myśli Cytaty: Myśli zdradzają na­job­rzyd­li­wiej. Myśli mają nad na­mi władzę. Myśli kradną nasze naj­skryt­sze zakątki umysłu. Myśli tworzą to, co chcieli­byśmy zro­bić, ale nie wypada. -memberr
myśli-zdradzają-na­job­rzyd­li­wiej-myśli mają-nad-na­mi-władzę-myśli kradną-nasze-naj­skryt­sze-zakątki-umysłu-myśli tworzą
Nie Smuć żadnych Myśli Cytaty: Kto domaga się uznania, nie ma żadnych osiągnięć. -Tao - Te - King
Nie Smuć żadnych Myśli Cytaty: Lekarz nie ma żadnych danych, aby zostać ministrem. -Zygmunt Freud
lekarz-nie-żadnych-danych-aby-zostać-ministrem
Nie Smuć żadnych Myśli Cytaty: Nie należy nigdy z żadnych powodów obracać się plecami do życia. -Eleonora Roosevelt
nie-należy-nigdy-z-żadnych-powodów-obracać-ę-plecami-do-życia
Nie Smuć żadnych Myśli Cytaty: Najłat­wiej przyj­mują no­we obycza­je ci, którzy nie mają żadnych. -Karol Bunsch
najłat­wiej-przyj­mują-no­we-obycza­-którzy-nie mają-żadnych
Nie Smuć żadnych Myśli Cytaty: Ostatecznie starsi panowie są lepsi od żadnych. -Margaret Mitchell
ostatecznie-starsi-panowie-są-lepsi-od-żadnych
Nie Smuć żadnych Myśli Cytaty: Człowiek głupi jest bliskim krewnym zwierzęcia, bo równie jak ono nie ma żadnych wątpliwości. -Aleksander Świętochowski
człowiek-głupi-jest-bliskim-krewnym-zwierzęcia-bo-równie-jak-ono-nie-żadnych-wątpliwoś
Nie Smuć żadnych Myśli Cytaty: Spostrzegamy i wytykamy bliźniemu tylko te błędy, z których sami nie możemy wyciągnąć żadnych korzyści. -Giovanni Guareschi
spostrzegamy-i-wytykamy-bliźniemu-tylko-te-błędy-z-których-sami-nie-możemy-wyciągnąć-żadnych-korzyś
Nie Smuć żadnych Myśli Cytaty: Mężczyzna głupi jest bliskim krewniakiem zwierzęcia, bo równie jak ono nie ma żadnych wątpliwości. -Aleksander Świętochowski
mężczyzna-głupi-jest-bliskim-krewniakiem-zwierzęcia-bo-równie-jak-ono-nie-żadnych-wątpliwoś
Nie Smuć żadnych Myśli Cytaty: Większość mężczyzn i kobiet zmuszona jest do odgrywania ról, do których nie mają żadnych kwalifikacji. -Oscar Wilde
większość-mężczyzn-i-kobiet-zmuszona-jest-do-odgrywania-ról-do-których-nie-mają-żadnych-kwalifikacji
Nie Smuć żadnych Myśli Cytaty: Człowiek genialny nie popełnia żadnych omyłek. Jego błędy są dobrowolne i stają się wrotami odkryć. -James Joyce
człowiek-genialny-nie-popełnia-żadnych-omyłek-jego-błędy-są-dobrowolne-i-stają-ę-wrotami-odkryć
Nie Smuć żadnych Myśli Cytaty: Nawet gdyby nie było żadnych innych dowodów, sam kciuk przekonałby mnie o istnieniu Boga. -Isaac Newton
nawet-gdyby-nie-było-żadnych-innych-dowodów-sam-kciuk-przekonałby-mnie-o-istnieniu-boga
Nie Smuć żadnych Myśli Cytaty: Wszystkie nasze wysiłki, cierpienia i przyjemności przepadną na zawsze w pustce, nie pozostwiając po sobie żadnych śladów. -Kolakowski
wszystkie-nasze-wysiłki-cierpienia-i-przyjemnoś-przepadną-na-zawsze-w-pustce-nie-pozostwiając-po-sobie-żadnych-śladów
Nie Smuć żadnych Myśli Cytaty: Sen o zjednoczonej Europie nie ma żadnych widoków na realizację; z twardych jajek nie robi się omletu. -Charles de Gaulle
sen-o-zjednoczonej-europie-nie-żadnych-widoków-na-realizację-z-twardych-jajek-nie-robi-ę-omletu
Nie Smuć żadnych Myśli Cytaty: Sukces nie spada z nieba. Nie ma w nim żadnych tajemnic. Nie zalicza się go do cudów. -Jim Rohn
sukces-nie-spada-z-nieba-nie-w-nim-żadnych-tajemnic-nie-zalicza-ę-go-do-cudów
Nie Smuć żadnych Myśli Cytaty: Myśli za­gubione w zwykłej codzienności. Tworzy­my je na no­wo, szu­kamy w nich mądrości. A po co nam ta mądrość i ta jej powaga? Z głupo­ty to cho­ciaż pośmiać się wypada. I tak myśli­my so­bie na różne sposoby... Nasze MYŚLI - to nasze NASTROJE I nie ma na nie metody. -Niusza
Nie Smuć żadnych Myśli Cytaty: Myśli, które przychodzą gromadą, to motłoch. Dobre myśli pojawiają się w małym gronie. Genialne myśli przychodzą same. -Marie Von Ebner - Eschenbach
myśli-które-przychodzą-gromadą-to-łoch-dobre-myśli-pojawiają-ę-w-łym-gronie-genialne-myśli-przychodzą-same
Nie Smuć żadnych Myśli Cytaty: I rzekł człek do Wszechświata:
i-rzekł-człek-do-wszechświata-panie-ja-istnieję-jednakże-odparł-wszechświat-ten-fakt-nie-wkłada-na-mnie-żadnych-zobowiązań
Nie Smuć żadnych Myśli Cytaty: Przeźroczysta bluzka? Śmieszne. Nie jest mi zupełnie potrzebna. Nie potrzebuję niczego udowadniać. Robię wrażenie na mężczyznach nie uciekając się do żadnych sztuczek. -Elizabeth Taylor
przeźroczysta-bluzka-Śmieszne-nie-jest-mi-zupełnie-potrzebna-nie-potrzebuję-niczego-udowadniać-robię-wrażenie-na-mężczyznach-nie
Nie Smuć żadnych Myśli Cytaty: Tyle próśb zawsze ma ukochana, Porzucona próśb żadnych nie miewa... -Anna Achmatowa
tyle-próśb-zawsze-ukochana-porzucona-próśb-żadnych-nie-miewa
Nie Smuć żadnych Myśli Cytaty: Gdyby wynik wojny można było przewidzieć, żadnych by nie było. -Hermann Bondi
gdyby-wynik-wojny-można-było-przewidzieć-żadnych-by-nie-było
Nie Smuć żadnych Myśli Cytaty: Prawdziwa miłość to miłość do kogoś, od kogo nie oczekuje się żadnych korzyści. -Pearl Buck
prawdziwa-miłość-to-miłość-do-kogoś-od-kogo-nie-oczekuje-ę-żadnych-korzyś
Nie Smuć żadnych Myśli Cytaty: Malowanie jest jedyną umiejętnością, którą posiadam, nie posiadam żadnych innych. -Frida Kahlo
malowanie-jest-jedyną-umiejętnośą-którą-posiadam-nie-posiadam-żadnych-innych
Nie Smuć żadnych Myśli Cytaty: W miłości nie ma żadnych reguł. Im bardziej kochamy, tym bardziej zbliżamy się od duchowego poznania. -Paulo Coelho
w-miłoś-nie-żadnych-reguł-im-bardziej-kochamy-tym-bardziej-zbliżamy-ę-od-duchowego-poznania
Nie Smuć żadnych Myśli Cytaty: Krytyczna postawa wobec bliźnich nie tylko nie rozwiązuje żadnych problemów, ale wręcz przyczynia się do wzrostu wzajemnej nieufności i animozji w świecie. -Richard Carlson
krytyczna-postawa-wobec-bliźnich-nie-tylko-nie-rozwiązuje-żadnych-problemów-ale-wręcz-przyczynia-ę-do-wzrostu-wzajemnej-nieufnoś-i-animozji-w
Nie Smuć żadnych Myśli Cytaty: Istnieje prawdopodobnie jeden tylko sposób, aby zapobiec przedwczesnemu rozgłaszaniu naszych decyzji, a mianowicie: nie podejmować żadnych decyzji. -John Fitzgerald Kennedy
istnieje-prawdopodobnie-jeden-tylko-sposób-aby-zapobiec-przedwczesnemu-rozgłaszaniu-naszych-decyzji-a-mianowicie-nie-podejmować-żadnych-decyzji
Nie Smuć żadnych Myśli Cytaty: Człowiek szlachetny nie zna trosk ni lęku. O cóż się bowiem może troszczyć i czego ma się lękać, skoro w sobie żadnych ułomności nie znalazł? -Konfucjusz
człowiek-szlachetny-nie-zna-trosk-lęku-o-cóż-ę-bowiem-może-troszczyć-i-czego-ę-lękać-skoro-w-sobie-żadnych-ułomnoś-nie-znalazł
Nie Smuć żadnych Myśli Cytaty: Widzi­cie. Nie stwarzam no­wych myśli. Używam cudzych myśli i układam je na no­wo. Ale Sa­ra, ona wy­myśla two­ry, których nig­dy przed­tem nie było. -Linus Benedict Torvalds
widzi­cie-nie stwarzam-no­wych-myśli-używam cudzych-myśli-i układam- na no­wo-ale sa­ra-ona-wy­myś-two­ry-których-nig­dy
Nie Smuć żadnych Myśli Cytaty: Miłość nie stawia żadnych
miłość-nie-stawia-żadnych-warunków-wstępnych-żadnego-powinieneś-być-taki-a-taki-kochamy-osobę-dla-niej-samej-a-więc-także-wraz-z-jej
Nie Smuć żadnych Myśli Cytaty: Odeszłaś...Czyż nie??? Mo­je ser­ce mówi
Nie Smuć żadnych Myśli Cytaty: Ser­cem czu­je człowiek, który myśli umysłem, a brzuchem - ten, kto myśli sercem. -Aga250909
ser­cem-czu­-człowiek-który-myśli-umysłem-a brzuchem- ten-kto-myśli-sercem
Nie Smuć żadnych Myśli Cytaty: Jasność myśli jest wieczną zaletą każdego dzieła. Wszelkie myśli ciemno-błyskotliwe są jak one bajki dziecinne, które coś nadzwyczajnego opowiadają, a w istocie nic w sobie nie mają. -Karol Kazimierz Kurpiński