Nie Stać Cytaty

Nie Stać Cytaty: Gdy nie stać nas na miłość, stać nas zawsze na zazdrość. -Maria Dąbrowska


gdy-nie-stać-nas-na-miłość-stać-nas-zawsze-na-zazdrość
Nie Stać Cytaty: Wszys­tko co się stało, stać się mu­siało; i tyl­ko to się sta­nie, co się stać musi. -Karol Kurpiński


wszys­tko-co ę-stało-stać ę-mu­siało-i tyl­ko-to ę-sta­nie-co ę-stać-musi
Nie Stać Cytaty: Wszystko co się stało, stać się musiało; i tylko to się stanie co się stać musi. -Karol Kazimierz Kurpiński


Nie Stać Cytaty: Chce­cie wy­leczyć się ze Zła? Zróbcie to! Leczcie się ze Zła przez je­go doświad­cza­nie. Tyl­ko człowiek zły może stać się dob­ry. Dob­ry nie ma po­la ma­new­ru. Może stać się tyl­ko Zły. -Andrzej Ziemiański


Nie Stać Cytaty: Nie stać go było na pi­wo, to so­bie nawarzył. -Meron


nie-stać-go było-na pi­wo-to so­bie-nawarzył
Nie Stać Cytaty: Pod wpływem do­tyku palców znikam by stać się tyl­ko Czuciem... Gdy słyszę głos w rozkoszy za­mieram by stać się Ciszą, która go odbije... I masz mnie choć wca­le mnie przy To­bie nie ma... w nieby­cie objęć twych ramion umieram... by przez tę chwilę być wszys­tkim dla Ciebie będąc niczym... w świecie czwo­rokątnym łoża opo­wiadam miękkiej pościeli o miłości po­między dziś, a jutro, gdy odej­dziesz i blis­kość się skończy  -Uśmiechnięta Anielica


Nie Stać Cytaty: Nie stać nas nawet, by długo być nieszczęśliwymi. -Francois Chateaubriand


nie-stać-nas-nawet-by-długo-być-nieszczęśliwymi
Nie Stać Cytaty: Nie stać nas na­wet, by długo być nieszczęśliwymi. -Francois Rene de Chateaubriand


Nie Stać Cytaty: Nie łykaj trucizny tylko dlatego, że stać cię na odtrutkę. -Anonim


nie-łykaj-trucizny-tylko-dlatego-że-stać-ę-na-odtrutkę
Nie Stać Cytaty: Nie bądź marionetką jeśli cię stać na pociąganie sznurkami. -Antoni Regulski


nie-bądź-marionetką-śli-ę-stać-na-pociąganie-sznurkami
Nie Stać Cytaty: i nikt z nas nie wie co się jut­ro może stać  -samothnick


i nikt-z nas-nie wie-co ę-jut­ro-może-stać 
Nie Stać Cytaty: Na­dużywa­nie siły - pros­ta dro­ga do końco­wej stac­ji bezsilność. -Grafit


na­żywa­nie-ły- pros­-dro­ga-do końco­wej-stac­ji-bezsilność
Nie Stać Cytaty: Kłamstwo nie może stać się prawdą przez to, że wzrośnie w potęgę. -Rabindranath Tagore


kłamstwo-nie-może-stać-ę-prawdą-przez-to-że-wzrośnie-w-potęgę
Nie Stać Cytaty: Aby samemu stać się lepszym nie musisz czekać na lepszy świat. -Phil Bosmans


aby-samemu-stać-ę-lepszym-nie-musisz-czekać-na-lepszy-świat
Nie Stać Cytaty: Nigdy nie jest za późno, by stać się tym, kim chcemy być. -George Eliot


nigdy-nie-jest-za-późno-by-stać-ę-tym-kim-chcemy-być
Nie Stać Cytaty: Kłam­stwo nie może stać się prawdą przez to, że wzrośnie w potęgę. -Rabindranath Tagore


kłam­stwo-nie może-stać ę-prawdą-przez-to-że wzrośnie-w potęgę
Nie Stać Cytaty: Przeszłość może stać się obłędem, który niszczy, nie daje żyć. -Anna Kowalska


przeszłość-może-stać-ę-obłędem-który-niszczy-nie-daje-żyć
Nie Stać Cytaty: Kto nigdy nie był dzieckiem, nie może stać się dorosłym. -Charles Chaplin


kto-nigdy-nie-był-dzieckiem-nie-może-stać-ę-dorosłym