Nie Straszna Cytaty

Nie Straszna Cytaty: Śmierć sama w sobie nie jest straszna, lecz tylko mniemanie, ze jest straszna, jest straszne. -Epiktet z Hierapolis


Śmierć-sama-w-sobie-nie-jest-straszna-lecz-tylko-mniemanie-ze-jest-straszna-jest-straszne
Nie Straszna Cytaty: Dos­ko­nałość jest straszna, nie ma potomstwa. -Sylvia Plath


dos­ko­nałość-jest straszna-nie  potomstwa
Nie Straszna Cytaty: Kto po morzu pływa, temu kałuża nie straszna. -Anonim


kto-po-morzu-pływa-temu-kałuża-nie-straszna
Nie Straszna Cytaty: Jaka to straszna rzecz życie. -Borys Pasternak


Nie Straszna Cytaty: Chaos jest straszną parodią bazującą na równości wszystkich! W chaosie nie posiada się własnego oblicza! -Gertrud von Le Fort


chaos-jest-straszną-parodią-bazującą-na-równoś-wszystkich-w-chaosie-nie-posiada-ę-własnego-oblicza
Nie Straszna Cytaty: Straszna to rzecz związek mężczyzny, który już nie kocha, i kobiety, która wciąż chce być kochana. -Benjamin Constant


straszna-to-rzecz-związek-mężczyzny-który-już-nie-kocha-i-kobiety-która-wciąż-chce-być-kochana
Nie Straszna Cytaty: Speszo­ny diabeł stał i czuł, jak straszna jest dobroć. -John Milton


speszo­ny-diabeł-stał-i czuł-jak straszna-jest dobroć
Nie Straszna Cytaty: Straszną jest rzeczą, kiedy dusza szybciej zmęczy się niż ciało. -Anonim


straszną-jest-rzeczą-kiedy-dusza-szybciej-zmęczy-ę-ż-ciało
Nie Straszna Cytaty: Straszną jest rzeczą, kiedy dusza szybciej zmęczy się życiem niż ciało. -Marek Aureliusz


straszną-jest-rzeczą-kiedy-dusza-szybciej-zmęczy-ę-życiem-ż-ciało
Nie Straszna Cytaty: Straszna ta miłość dro­gi Trys­tianie porówny­wal­na z ty­siącem szty­letów w ser­ce wbitych. -Lynx71


straszna- miłość-dro­gi-trys­tianie-porówny­wal­na-z ty­ącem-szty­letów-w ser­-wbitych
Nie Straszna Cytaty: Nieśmiertelność byłaby okrutną niegodziwością i straszną pułapką dla tych, co chcą uciec przed cierpieniem - gdyby była świadomością. -Władysław Stanisław Reymont


nieśmiertelność-byłaby-okrutną-niegodziwośą-i-straszną-pułapką-dla-tych-co-chcą-uciec-przed-cierpieniem-gdyby-była-świadomośą
Nie Straszna Cytaty: Kto się w opiekę poda Panu swemu A całym prawie sercem ufa Jemu, Śmiele rzec może:


kto-ę-w-opiekę-poda-panu-swemu-a-całym-prawie-sercem-ufa-jemu-Śmiele-rzec-może-mam-obrońcę-boga-nie-będzie-u-mnie-straszna-żadna-trwoga
Nie Straszna Cytaty: Sa­mot­ność to ta­ka straszna trwo­ga, ogar­nia mnie, prze­nika mnie. -Ryszard Riedel


sa­­ność-to ­ka-straszna-trwo­ga-ogar­nia-mnie-prze­nika-mnie
Nie Straszna Cytaty: Śmierć jest lek­ka. Tyl­ko chwi­la przed zgo­nem jest straszna. -Jalu Kurek


Śmierć-jest lek­ka-tyl­ko chwi­-przed-zgo­nem-jest straszna
Nie Straszna Cytaty: Oczy wy­konały niebez­pie­czny ma­newr. Zam­ru­gały i uk­ryły się pod po­wieka­mi. Jak­by ciążyła na nich straszna tajemnica. -Barbara Kosmowska


oczy-wy­konały-niebez­pie­czny-­newr-zam­ru­gały i uk­ryły ę-pod-po­wieka­mi-jak­by ążyła-na nich-straszna-tajemnica
Nie Straszna Cytaty: Cierpienie jest rzeczywistością straszną i czymś nieznośnym jest taki optymizm, który zło definiuje a priori jako mniejsze dobro. -Henri Bergson


cierpienie-jest-rzeczywistośą-straszną-i-czymś-nieznośnym-jest-taki-optymizm-który-zło-definiuje-a-priori-jako-mniejsze-dobro
Nie Straszna Cytaty: Myśl o śmierci jest smutna dla słabych, straszna dla złych, ale słodka dla cnotliwych i nieszczęśliwych. -Klementyna Hoffmanowa


myśl-o-śmierci-jest-smutna-dla-słabych-straszna-dla-złych-ale-słodka-dla-cnotliwych-i-nieszczęśliwych
Nie Straszna Cytaty: Żył raz Ju­lek w mieście An­cient Rome i miał straszną chudzinę za żonę. Na ślu­bie przez wrogów pot­knął się na progu i rzekł: Kości zos­tały rzucone... -Radziem


Żył-raz-ju­lek-w mieście-an­cient-rome-i-miał-straszną-chudzinę-za żonę-na-ślu­bie-przez-wrogów-pot­knął ę-na progu-i-rzekł