Nie W Porę I Rzecz Cytaty

Nie W Porę I Rzecz Cytaty: Dobro - jedynie wtedy, gdy w porę się ziści; nie w porę i rzecz dobra nie daje korzyści. -Aliszer Nawoi


dobro-jedynie-wtedy-gdy-w-porę-ę-ziś-nie-w-porę-i-rzecz-dobra-nie-daje-korzyś
Nie W Porę I Rzecz Cytaty: Życie to jeden jest różaniec, który my sami nawlekamy; codziennie jedno ziarnko do innych ziarnek dorzucamy. Czas bezlitośnie wciąż nad nami pracy pilnuje w każdej chwili, patrzy, czy dobrze nawlekamy, czyśmy żadnego nie zgubili. I choć ziarenka są niespore, choć się z robotą nie spieszymy, różaniec nawleczemy w porę i w porę krzyżem zakończymy. -Izabela Wiśniewska


Nie W Porę I Rzecz Cytaty: Gość nie w porę gor­szy od Tatarzyna. -Henryk Sienkiewicz


gość-nie w porę-gor­szy-od tatarzyna
Nie W Porę I Rzecz Cytaty: Miłość krótka zaboli jak odcisk nie w porę. -Jan Twardowski


miłość-krótka-zaboli-jak-odcisk-nie-w-porę
Nie W Porę I Rzecz Cytaty: Wdzięczność jest zawsze mile widziana i rzadko bywa nie w porę. -Elżbieta I


wdzięczność-jest-zawsze-mile-widziana-i-rzadko-bywa-nie-w-porę
Nie W Porę I Rzecz Cytaty: Miło poszaleć w porę. -Horacy


miło-poszaleć-w-porę
Nie W Porę I Rzecz Cytaty: Miło posza­leć w porę. -Horacy


miło-posza­ć-w porę
Nie W Porę I Rzecz Cytaty: Każda miłość przychodzi w porę. -Zofia Bystrzycka


Nie W Porę I Rzecz Cytaty: Śmierć, podatki i rodzenie dzieci! Żadna z tych rzeczy nie przychodzi nigdy w porę! -Margaret Mitchell


Śmierć-podatki-i-rodzenie-dzieci-Żadna-z-tych-rzeczy-nie-przychodzi-nigdy-w-porę
Nie W Porę I Rzecz Cytaty: By­wa, że jed­na bar­dzo ważna rzecz ma wpływ za­led­wie na gar­stkę ludzi. Ale by­wa też, że mało is­totna rzecz wpływa na całą ich rzeszę. -Cecelia Ahern


by­wa-że jed­na-bar­dzo-ważna-rzecz- wpływ-za­led­wie-na gar­stkę-ludzi-ale by­wa-też-że ło-is­totna-rzecz-wpływa-na całą-ich
Nie W Porę I Rzecz Cytaty: Ro­zum la­da kto ma, lecz go za­myka, by z cięci­wy nie wy­padł nie w porę. -Alighieri Dante


ro­zum-­da-kto-lecz-go za­myka-by z ę­wy-nie wy­padł-nie w porę
Nie W Porę I Rzecz Cytaty: Rozum lada kto ma, lecz go zamyka, by z cięciwy nie wypadł nie w porę. -Alighieri Dante


rozum-lada-kto-lecz-go-zamyka-by-z-ęciwy-nie-wypadł-nie-w-porę
Nie W Porę I Rzecz Cytaty: Rzecz prawdziwa to rzecz niepowątpiewalna. -Kartezjusz


rzecz-prawdziwa-to-rzecz-niepowątpiewalna
Nie W Porę I Rzecz Cytaty: Nie w porę może przyjść czkaw­ka, ok­res, śmierć lub sąsiad­ka. Ale nie miłość. -Janusz Leon Wiśniewski


nie-w porę-może-przyjść-czkaw­ka-ok­res-śmierć-lub-sąsiad­ka-ale nie miłość
Nie W Porę I Rzecz Cytaty: Zos­ta­nie śle­pa jak kot, które­mu na­tura nie po­mogła w porę ot­worzyć oczu. -Krystyna Siesicka


zos­­nie-ś­pa-jak kot-które­mu-na­tura-nie po­mogła-w porę-ot­worzyć-oczu
Nie W Porę I Rzecz Cytaty: Nie wys­tar­czy pójść we właści­wym kierun­ku. Trze­ba jeszcze zro­bić to w porę. -Paweł Jasienica


nie-wys­tar­czy-pójść-we właś­wym-kierun­ku-trze­ba jeszcze-zro­bić-to w porę
Nie W Porę I Rzecz Cytaty: Pieniądz nigdy nie przychodzi nie w porę. -Francis Drake


pieniądz-nigdy-nie-przychodzi-nie-w-porę
Nie W Porę I Rzecz Cytaty: Nieproszony gość musi umieć przynajmniej wyjść w porę. -Stanisława Fleszarowa - Muskat