Nie W Porę Cytaty

Nie W Porę Cytaty: Dobro - jedynie wtedy, gdy w porę się ziści; nie w porę i rzecz dobra nie daje korzyści. -Aliszer Nawoi


dobro-jedynie-wtedy-gdy-w-porę-ę-ziś-nie-w-porę-i-rzecz-dobra-nie-daje-korzyś
Nie W Porę Cytaty: Życie to jeden jest różaniec, który my sami nawlekamy; codziennie jedno ziarnko do innych ziarnek dorzucamy. Czas bezlitośnie wciąż nad nami pracy pilnuje w każdej chwili, patrzy, czy dobrze nawlekamy, czyśmy żadnego nie zgubili. I choć ziarenka są niespore, choć się z robotą nie spieszymy, różaniec nawleczemy w porę i w porę krzyżem zakończymy. -Izabela Wiśniewska


Nie W Porę Cytaty: Gość nie w porę gor­szy od Tatarzyna. -Henryk Sienkiewicz


gość-nie w porę-gor­szy-od tatarzyna
Nie W Porę Cytaty: Miłość krótka zaboli jak odcisk nie w porę. -Jan Twardowski


miłość-krótka-zaboli-jak-odcisk-nie-w-porę
Nie W Porę Cytaty: Wdzięczność jest zawsze mile widziana i rzadko bywa nie w porę. -Elżbieta I


wdzięczność-jest-zawsze-mile-widziana-i-rzadko-bywa-nie-w-porę
Nie W Porę Cytaty: Miło poszaleć w porę. -Horacy


miło-poszaleć-w-porę
Nie W Porę Cytaty: Miło posza­leć w porę. -Horacy


miło-posza­ć-w porę
Nie W Porę Cytaty: Każda miłość przychodzi w porę. -Zofia Bystrzycka


Nie W Porę Cytaty: Śmierć, podatki i rodzenie dzieci! Żadna z tych rzeczy nie przychodzi nigdy w porę! -Margaret Mitchell


Śmierć-podatki-i-rodzenie-dzieci-Żadna-z-tych-rzeczy-nie-przychodzi-nigdy-w-porę
Nie W Porę Cytaty: Ro­zum la­da kto ma, lecz go za­myka, by z cięci­wy nie wy­padł nie w porę. -Alighieri Dante


ro­zum-­da-kto-lecz-go za­myka-by z ę­wy-nie wy­padł-nie w porę
Nie W Porę Cytaty: Rozum lada kto ma, lecz go zamyka, by z cięciwy nie wypadł nie w porę. -Alighieri Dante


rozum-lada-kto-lecz-go-zamyka-by-z-ęciwy-nie-wypadł-nie-w-porę
Nie W Porę Cytaty: Zos­ta­nie śle­pa jak kot, które­mu na­tura nie po­mogła w porę ot­worzyć oczu. -Krystyna Siesicka


zos­­nie-ś­pa-jak kot-które­mu-na­tura-nie po­mogła-w porę-ot­worzyć-oczu
Nie W Porę Cytaty: Nie w porę może przyjść czkaw­ka, ok­res, śmierć lub sąsiad­ka. Ale nie miłość. -Janusz Leon Wiśniewski


nie-w porę-może-przyjść-czkaw­ka-ok­res-śmierć-lub-sąsiad­ka-ale nie miłość
Nie W Porę Cytaty: Nie wys­tar­czy pójść we właści­wym kierun­ku. Trze­ba jeszcze zro­bić to w porę. -Paweł Jasienica


nie-wys­tar­czy-pójść-we właś­wym-kierun­ku-trze­ba jeszcze-zro­bić-to w porę
Nie W Porę Cytaty: Pieniądz nigdy nie przychodzi nie w porę. -Francis Drake


pieniądz-nigdy-nie-przychodzi-nie-w-porę
Nie W Porę Cytaty: Bywają bardzo dobre prawa wydane w złą porę. -Montesquieu


bywają-bardzo-dobre-prawa-wydane-w-złą-porę
Nie W Porę Cytaty: Nieproszony gość musi umieć przynajmniej wyjść w porę. -Stanisława Fleszarowa - Muskat


Nie W Porę Cytaty: A więc pamiętaj - w trudną porę marzeń masz być ambasadorem... -Czesław Miłosz


a-więc-pamiętaj-w-trudną-porę-marzeń-masz-być-ambasadorem