Nie Według Tego Kim Cytaty

Nie Według Tego Kim Cytaty: Ludzi ocenia się nie według tego kim są, ale na kogo wyglądają. -Money


ludzi-ocenia-ę-nie-według-tego-kim-są-ale-na-kogo-wyglądają
Nie Według Tego Kim Cytaty: Nie należy ludzi sądzić według ich przekonań, lecz według tego, co przekonania te z nich czynią. -Georg Christoph Lichtenberg


nie-należy-ludzi-sądzić-według-ich-przekonań-lecz-według-tego-co-przekonania-te-z-nich-czynią
Nie Według Tego Kim Cytaty: Sprawiedliwość wymaga, żebyśmy naszych bliźnich sądzili według tego, co robią lub mówią, a nie według ukrytych intencji, które im przypisujemy. -Pierre Bayle


sprawiedliwość-wymaga-żebyśmy-naszych-bliźnich-sądzili-według-tego-co-robią-lub-mówią-a-nie-według-ukrytych-intencji-które-im
Nie Według Tego Kim Cytaty: Według lekarzy jedynym sposobem utrzymania zdrowia jest jedzenie tego, na co się nie ma chęci, picie tego, czego się nie lubi i robienie tego, czego by się wolało nie robić. -Mark Twain


według-lekarzy-jedynym-sposobem-utrzymania-zdrowia-jest-jedzenie-tego-na-co-ę-nie-chę-picie-tego-czego-ę-nie-lubi-i-robienie-tego-czego-by-ę
Nie Według Tego Kim Cytaty: Największą umiejętnością życia - i najrzadszą - jest uznanie tego, kim jesteśmy, robienie tego, co umiemy, i tylko tego - i znalezienie w tym szczęścia. -Jacques Leclercq


największą-umiejętnośą-życia-i-najrzadszą-jest-uznanie-tego-kim-jesteśmy-robienie-tego-co-umiemy-i-tylko-tego-i-znalezienie-w-tym
Nie Według Tego Kim Cytaty: Zbyt wielu ludzi przecenia to, kim nie jest i nie docenia tego, kim jest -Malcolm Forbes


zbyt-wielu-ludzi-przecenia-to-kim-nie-jest-i-nie-docenia-tego-kim-jest
Nie Według Tego Kim Cytaty: Jeśli to, kim jestem, zależy od tego, co mam, to kim będę, jeśli stracę wszystko? -Anonim


jeśli-to-kim-jestem-zależy-od-tego-co-mam-to-kim-będę-śli-stracę-wszystko
Nie Według Tego Kim Cytaty: Gdy kobieta odmawia miłości, a proponuje ci przyjaźń, nie bierz tego za odmowę; znaczy to, że chce postępować według kolejności. -Molier


gdy-kobieta-odmawia-miłoś-a-proponuje-przyjaźń-nie-bierz-tego-za-odmowę-znaczy-to-że-chce-postępować-według-kolejnoś
Nie Według Tego Kim Cytaty: Każdy według swych zdolności, każdemu według jego potrzeb. -Karol Marks


każdy-według-swych-zdolnoś-każdemu-według-jego-potrzeb
Nie Według Tego Kim Cytaty: Sądź innych według dokonanych czynów, siebie według dobrych zamiarów. To wygodne. -Janina Ipohorska


sądź-innych-według-dokonanych-czynów-siebie-według-dobrych-zamiarów-to-wygodne
Nie Według Tego Kim Cytaty: Kto dziś tego, jutro innego zdania, niczym więcej nie jest tylko aktorem, który rolę według potrzeby odmienia. -Klementyna Hoffmanowa


kto-dziś-tego-jutro-innego-zdania-niczym-więcej-nie-jest-tylko-aktorem-który-rolę-według-potrzeby-odmienia
Nie Według Tego Kim Cytaty: Szansa spotkania interesujących ludzi mniej zależy od tego, gdzie się bywa, a bardziej od tego, kim się jest. -Anonim


szansa-spotkania-interesujących-ludzi-mniej-zależy-od-tego-gdzie-ę-bywa-a-bardziej-od-tego-kim-ę-jest
Nie Według Tego Kim Cytaty: In­tegral­ność in­te­lek­tual­na to zdol­ność widze­nia świata ta­kim, ja­kim on jest, a nie ta­kim, ja­kim chce­cie, żeby był. -Peter Drucker


in­tegral­ność-in­te­lek­tual­na-to zdol­ność-widze­nia-świata-­kim-ja­kim-on jest-a nie ­kim-ja­kim-chce­cie-żeby-był
Nie Według Tego Kim Cytaty: Ho­mosek­sualizm to wa­da ge­netyczna. Ho­mosek­sualiści w większości nie mają wpływu na to , kim się czują. No..A Je­zus Chrys­tus ka­zał im się naw­ra­cać, po­nieważ według niego, żaden ho­mosek­sualis­ta nie może wejść do nieba. Paradoks?  -Mateusz Piecki Schizoidalny


Nie Według Tego Kim Cytaty: Tylko Bóg wie, kim jest, i świadomość tego nie zabija Go. -Fiodor Dostojewski


tylko-bóg-wie-kim-jest-i-świadomość-tego-nie-zabija-go
Nie Według Tego Kim Cytaty: Jeśli nie możesz być z tym kogo kochasz, kochaj tego, z kim jesteś. -Anonim


jeśli-nie-możesz-być-z-tym-kogo-kochasz-kochaj-tego-z-kim-jesteś
Nie Według Tego Kim Cytaty: Według ustaw najwyższych człowiek człowiekowi nigdy obojętny nie bywa: zawsze ten tego, a ten owego może zniecierpliwić lub pocieszyć, zgorszyć lub nauczyć, zabawić lub znudzić. -Narcyza Żmichowska


według-ustaw-najwyższych-człowiek-człowiekowi-nigdy-obojętny-nie-bywa-zawsze-ten-tego-a-ten-owego-może-zniecierpliwić-lub-pocieszyć-zgorszyć
Nie Według Tego Kim Cytaty: - Cze­go naj­bar­dziej nie lu­bisz w życiu? - Bezsilności. - Dlacze­go? - za­pytała zaintrygowana. - Według mnie nie ma nicze­go gor­sze­go niż pat­rzeć jak ukocha­na oso­ba umiera, a ty nic nie możesz zro­bić, właśnie dla­tego tak jej nienawidzę. -Marilla