Nie Wystarczy Mówić Do Rzeczy Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Nie Wystarczy Mówić Do Rzeczy Cytaty: Nie wystarczy mówić do rzeczy, trzeba mówić do ludzi. -Stanisław Jerzy Lec
nie-wystarczy-mówić-do-rzeczy-trzeba-mówić-do-ludzi
Nie Wystarczy Mówić Do Rzeczy Cytaty: Po co kłamać, skoro wystarczy mówić prawdę, żeby nam nie wierzono. -Henri Rene Albert Guy De Maupassant
Nie Wystarczy Mówić Do Rzeczy Cytaty: Mówić - to mało, trzeba mówić do rzeczy. -William Shakespeare
Nie Wystarczy Mówić Do Rzeczy Cytaty: Aby być dobrym, nie wystarczy przemilczeć pewnych prawd. Trzeba jeszcze mówić pewne kłamstwa. -Wiktor Hugo
aby-być-dobrym-nie-wystarczy-przemilczeć-pewnych-prawd-trzeba-jeszcze-mówić-pewne-kłamstwa
Nie Wystarczy Mówić Do Rzeczy Cytaty: Można mówić: kocham cię Można mówić: uwiel­biam cię Można mówić: czuję się przy to­bie bezpieczny Można mówić mi­liony tekstów Słowa. Gdy ich nie przek­ształcisz w czy­ny nie będą nicze­go warte. Bo kochać to nie tyl­ko mówić. Prze­de wszys­tkim ciężko pra­cować. Efek­ty uj­rzysz na łożu śmierci  -MarzycielS
Nie Wystarczy Mówić Do Rzeczy Cytaty: Wystarczy tylko podejść z sercem do jakiejś rzeczy, a szczęście już samo się dołączy. -Johannes Trojan
wystarczy-tylko-podejść-z-sercem-do-jakiejś-rzeczy-a-szczęście-już-samo-ę-dołączy
Nie Wystarczy Mówić Do Rzeczy Cytaty: Nie można się ustrzec, aby nie mówić także do rzeczy martwych. -Pola Gojawiczyńska
nie-można-ę-ustrzec-aby-nie-mówić-także-do-rzeczy-martwych
Nie Wystarczy Mówić Do Rzeczy Cytaty: Nie wszystko da się wyrazić słowami, niektórych rzeczy lepiej wcale nie mówić! -Fiodor Dostojewski
nie-wszystko-da-ę-wyrazić-słowami-niektórych-rzeczy-lepiej-wcale-nie-mówić
Nie Wystarczy Mówić Do Rzeczy Cytaty: Czasem wystarczy przyprowadzić do ładu i lśniącej czystości powszednie rzeczy dokoła, aby dźwignąć się z rozterki, pokonać rozpacz i zwątpienie. -Maria Dąbrowska
czasem-wystarczy-przyprowadzić-do-ładu-i-lśącej-czystoś-powszednie-rzeczy-dokoła-aby-dźwignąć-ę-z-rozterki-pokonać-rozpacz-i-zwątpienie
Nie Wystarczy Mówić Do Rzeczy Cytaty: Pod­sta­wowym obo­wiązkiem in­te­lek­tualis­ty jest myśleć i mówić prawdę. (…) Myśleć to znaczy zas­ta­nawiać się nad tym, kim jes­teśmy i ja­ka jest otaczająca rzeczy­wis­tość. Oz­nacza to siłą rzeczy od­po­wie­dzial­ność za słowo. -Zbigniew Herbert
Nie Wystarczy Mówić Do Rzeczy Cytaty: Gdy­by ludzie mówi­li tyl­ko mądre rzeczy, wielu za­pom­niałoby mówić. -Karol Bunsch
gdy­by-ludzie-mówi­li-tyl­ko-mądre-rzeczy-wielu-za­pom­niałoby-mówić
Nie Wystarczy Mówić Do Rzeczy Cytaty: Mówić mało i źle jest nieszczęściem prostaków; mówić wie i źle jest zuchwalstwem głupców; mówić wiele i dobrze jest szczęściem dowcipnych; mówić mało i dobrze jest roztropność mądrych. -Karol Kazimierz Kurpiński
Nie Wystarczy Mówić Do Rzeczy Cytaty: Lepiej nie mówić nic, niż mówić to bez miłości. -Ulta Ranke-Heinemann
Nie Wystarczy Mówić Do Rzeczy Cytaty: Le­piej nie mówić nic, niż mówić o niczym. -Tadeusz Kotarbiński
Nie Wystarczy Mówić Do Rzeczy Cytaty: Tylko nasze pojęcie czasu pozwala nam mówić o sądzie ostatecznym. W gruncie rzeczy jest to sąd doraźny. -Franz Kafka
tylko-nasze-pojęcie-czasu-pozwala-nam-mówić-o-sądzie-ostatecznym-w-gruncie-rzeczy-jest-to-sąd-doraźny
Nie Wystarczy Mówić Do Rzeczy Cytaty: Życie jest łatwiejsze, niż się wydaje, wystarczy godzić się z tym, co jest nie do przyjęcia, obywać się bez tego, co niezbędne, i znosić rzeczy nie do zniesienia. -Kathleen Norris
Życie-jest-łatwiejsze-ż-ę-wydaje-wystarczy-godzić-ę-z-tym-co-jest-nie-do-przyjęcia-obywać-ę-bez-tego-co-niezbędne-i-znosić-rzeczy-nie-do
Nie Wystarczy Mówić Do Rzeczy Cytaty: Kto mówi językiem niezrozumiałym dla nikogo poza nim, nie mówi w ogóle. Mówić, to mówić do kogoś. -Hans Georg Gadamer
kto-mówi-językiem-niezrozumiałym-dla-nikogo-poza-nim-nie-mówi-w-ogó-mówić-to-mówić-do-kogoś
Nie Wystarczy Mówić Do Rzeczy Cytaty: Wielu mężczyzn może mówić prawdziwie - ale mówić porządnie, roztropnie i bystrze potrafi tylko niewielu. -Michel de Montaigne
wielu-mężczyzn-może-mówić-prawdziwie-ale-mówić-porządnie-roztropnie-i-bystrze-potrafi-tylko-niewielu
Nie Wystarczy Mówić Do Rzeczy Cytaty: Pycha małych polega na tym, aby o sobie nie mówić nigdy; pycha wielkich - mówić wciąż o sobie. -Wolter
pycha-łych-polega-na-tym-aby-o-sobie-nie-mówić-nigdy-pycha-wielkich-mówić-wciąż-o-sobie
Nie Wystarczy Mówić Do Rzeczy Cytaty: Rzeczy, które próbują wyglądać jak rzeczy, często wyglądają bar­dziej jak rzeczy niż sa­me rzeczy. -P » Terry Pratchett » Trzy wiedźmy
rzeczy-które-próbują-wyglądać-jak rzeczy-często-wyglądają-bar­dziej-jak rzeczy-ż-­me-rzeczy
Nie Wystarczy Mówić Do Rzeczy Cytaty: At­mosfe­ra była gęsta od myśli i rzeczy do po­wie­dze­nia. Ale w ta­kich mo­men­tach mówi się tyl­ko Małe Rzeczy. Duże Rzeczy są scho­wane w środ­ku, nie wypowiedziane. -Arundhati Roy
at­mosfe­ra-była-gęsta-od myśli-i rzeczy-do po­wie­dze­nia-ale w ­kich-mo­men­tach-mówi ę-tyl­ko-małe-rzeczy-duże rzeczy
Nie Wystarczy Mówić Do Rzeczy Cytaty: Jeśli nie możemy zmienić te­go, co nam za­pisa­ne, nie możemy mówić o is­tnieniu wol­nej wo­li. Ta­kiego wy­boru nie miał ani Ju­dasz Is­ka­riota ani Piotr. Jeśli więc możemy sa­mi do­kony­wać wy­bory, po co więc mówić, że ktoś nad na­mi ma w ogóle ja­kieś pla­ny co do nasze­go istnienia?  -Mateusz Piecki Schizoidalny
Nie Wystarczy Mówić Do Rzeczy Cytaty: Pięknie o miłości może mówić ten, dla kogo jest już ona wspomnieniem, przekonywująco może o niej mówić ten, w kim rozbudziła ona zmysłowość, a ten, komu poraziła serce, powinien o niej milczeć. -M. Agiejew
pięknie-o-miłoś-może-mówić-ten-dla-kogo-jest-już-ona-wspomnieniem-przekonywująco-może-o-niej-mówić-ten-w-kim-rozbudziła-ona-zmysłowość
Nie Wystarczy Mówić Do Rzeczy Cytaty: Łatwo jest mówić, gdy ma się coś do powiedzenia, ale trudno jest mieć coś do powiedzenia, gdy trzeba mówić. -Tadeusz Kotarbiński
Łatwo-jest-mówić-gdy-ę-coś-do-powiedzenia-ale-trudno-jest-mieć-coś-do-powiedzenia-gdy-trzeba-mówić
Nie Wystarczy Mówić Do Rzeczy Cytaty: Umiem w dwunastu językach powiedzieć: nie, kobiecie to wystarczy. -Zofia Loren
umiem-w-dwunastu-językach-powiedzieć-nie-kobiecie-to-wystarczy
Nie Wystarczy Mówić Do Rzeczy Cytaty: By zachować posiadaną tajemnicę, nie wystarczy samo milczenie. -Paul Claudel
by-zachować-posiadaną-tajemnicę-nie-wystarczy-samo-milczenie
Nie Wystarczy Mówić Do Rzeczy Cytaty: Nie wystarczy śmiało myśleć, trzeba to głośno wykrzyczeć. -Anonim
nie-wystarczy-śmiało-myść-trzeba-to-głośno-wykrzyczeć
Nie Wystarczy Mówić Do Rzeczy Cytaty: Nienawiść nie potrzebuje instrukcji, wystarczy ją tylko sprowokować. -Katherine Anne Porte
nienawiść-nie-potrzebuje-instrukcji-wystarczy-ją-tylko-sprowokować
Nie Wystarczy Mówić Do Rzeczy Cytaty: Umiem w dwunastu językach powiedzieć
umiem-w-dwunastu-językach-powiedzieć-nie-to-kobiecie-wystarczy
Nie Wystarczy Mówić Do Rzeczy Cytaty: Nie wystarczy dużo wiedzieć, żeby być mądrym. -Heraklit z Efezu
nie-wystarczy-żo-wiedzieć-żeby-być-mądrym
Nie Wystarczy Mówić Do Rzeczy Cytaty: Nie wystarczy dużo wiedzieć, ażeby być mądrym. -Heraklit z Efezu
nie-wystarczy-żo-wiedzieć-ażeby-być-mądrym
Nie Wystarczy Mówić Do Rzeczy Cytaty: Nie ma teorii - wystarczy zrozumieć, że przyjemność jest regułą. -Klaudiusz Debussy
nie-teorii-wystarczy-zrozumieć-że-przyjemność-jest-regułą
Nie Wystarczy Mówić Do Rzeczy Cytaty: Sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć ją stosować. -Johann Wolfgang Goethe
sama-wiedza-nie-wystarczy-trzeba-jeszcze-umieć-ją-stosować
Nie Wystarczy Mówić Do Rzeczy Cytaty: Nie wystarczy w Boga wierzyć. Trzeba jeszcze Bogu zawierzyć. -Stefan Wyszyński kard
nie-wystarczy-w-boga-wierzyć-trzeba-jeszcze-bogu-zawierzyć
Nie Wystarczy Mówić Do Rzeczy Cytaty: Nie wystarczy zdobywać mądrości, trzeba jeszcze z niej korzystać. -Cyceron
nie-wystarczy-zdobywać-mądroś-trzeba-jeszcze-z-niej-korzystać