Nie Wystarczy Mówić Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Nie Wystarczy Mówić Cytaty: Nie wystarczy mówić do rzeczy, trzeba mówić do ludzi. -Stanisław Jerzy Lec
nie-wystarczy-mówić-do-rzeczy-trzeba-mówić-do-ludzi
Nie Wystarczy Mówić Cytaty: Po co kłamać, skoro wystarczy mówić prawdę, żeby nam nie wierzono. -Henri Rene Albert Guy De Maupassant
Nie Wystarczy Mówić Cytaty: Aby być dobrym, nie wystarczy przemilczeć pewnych prawd. Trzeba jeszcze mówić pewne kłamstwa. -Wiktor Hugo
aby-być-dobrym-nie-wystarczy-przemilczeć-pewnych-prawd-trzeba-jeszcze-mówić-pewne-kłamstwa
Nie Wystarczy Mówić Cytaty: Można mówić: kocham cię Można mówić: uwiel­biam cię Można mówić: czuję się przy to­bie bezpieczny Można mówić mi­liony tekstów Słowa. Gdy ich nie przek­ształcisz w czy­ny nie będą nicze­go warte. Bo kochać to nie tyl­ko mówić. Prze­de wszys­tkim ciężko pra­cować. Efek­ty uj­rzysz na łożu śmierci  -MarzycielS
Nie Wystarczy Mówić Cytaty: Mówić mało i źle jest nieszczęściem prostaków; mówić wie i źle jest zuchwalstwem głupców; mówić wiele i dobrze jest szczęściem dowcipnych; mówić mało i dobrze jest roztropność mądrych. -Karol Kazimierz Kurpiński
Nie Wystarczy Mówić Cytaty: Lepiej nie mówić nic, niż mówić to bez miłości. -Ulta Ranke-Heinemann
Nie Wystarczy Mówić Cytaty: Le­piej nie mówić nic, niż mówić o niczym. -Tadeusz Kotarbiński
Nie Wystarczy Mówić Cytaty: Kto mówi językiem niezrozumiałym dla nikogo poza nim, nie mówi w ogóle. Mówić, to mówić do kogoś. -Hans Georg Gadamer
kto-mówi-językiem-niezrozumiałym-dla-nikogo-poza-nim-nie-mówi-w-ogó-mówić-to-mówić-do-kogoś
Nie Wystarczy Mówić Cytaty: Wielu mężczyzn może mówić prawdziwie - ale mówić porządnie, roztropnie i bystrze potrafi tylko niewielu. -Michel de Montaigne
wielu-mężczyzn-może-mówić-prawdziwie-ale-mówić-porządnie-roztropnie-i-bystrze-potrafi-tylko-niewielu
Nie Wystarczy Mówić Cytaty: Mówić - to mało, trzeba mówić do rzeczy. -William Shakespeare
Nie Wystarczy Mówić Cytaty: Pycha małych polega na tym, aby o sobie nie mówić nigdy; pycha wielkich - mówić wciąż o sobie. -Wolter
pycha-łych-polega-na-tym-aby-o-sobie-nie-mówić-nigdy-pycha-wielkich-mówić-wciąż-o-sobie
Nie Wystarczy Mówić Cytaty: Jeśli nie możemy zmienić te­go, co nam za­pisa­ne, nie możemy mówić o is­tnieniu wol­nej wo­li. Ta­kiego wy­boru nie miał ani Ju­dasz Is­ka­riota ani Piotr. Jeśli więc możemy sa­mi do­kony­wać wy­bory, po co więc mówić, że ktoś nad na­mi ma w ogóle ja­kieś pla­ny co do nasze­go istnienia?  -Mateusz Piecki Schizoidalny
Nie Wystarczy Mówić Cytaty: Pięknie o miłości może mówić ten, dla kogo jest już ona wspomnieniem, przekonywująco może o niej mówić ten, w kim rozbudziła ona zmysłowość, a ten, komu poraziła serce, powinien o niej milczeć. -M. Agiejew
pięknie-o-miłoś-może-mówić-ten-dla-kogo-jest-już-ona-wspomnieniem-przekonywująco-może-o-niej-mówić-ten-w-kim-rozbudziła-ona-zmysłowość
Nie Wystarczy Mówić Cytaty: Łatwo jest mówić, gdy ma się coś do powiedzenia, ale trudno jest mieć coś do powiedzenia, gdy trzeba mówić. -Tadeusz Kotarbiński
Łatwo-jest-mówić-gdy-ę-coś-do-powiedzenia-ale-trudno-jest-mieć-coś-do-powiedzenia-gdy-trzeba-mówić
Nie Wystarczy Mówić Cytaty: By zachować posiadaną tajemnicę, nie wystarczy samo milczenie. -Paul Claudel
by-zachować-posiadaną-tajemnicę-nie-wystarczy-samo-milczenie
Nie Wystarczy Mówić Cytaty: Umiem w dwunastu językach powiedzieć
umiem-w-dwunastu-językach-powiedzieć-nie-to-kobiecie-wystarczy
Nie Wystarczy Mówić Cytaty: Umiem w dwunastu językach powiedzieć: nie, kobiecie to wystarczy. -Zofia Loren
umiem-w-dwunastu-językach-powiedzieć-nie-kobiecie-to-wystarczy
Nie Wystarczy Mówić Cytaty: Nie wystarczy śmiało myśleć, trzeba to głośno wykrzyczeć. -Anonim
nie-wystarczy-śmiało-myść-trzeba-to-głośno-wykrzyczeć
Nie Wystarczy Mówić Cytaty: Nie wystarczy dużo wiedzieć, żeby być mądrym. -Heraklit z Efezu
nie-wystarczy-żo-wiedzieć-żeby-być-mądrym
Nie Wystarczy Mówić Cytaty: Nie wystarczy dużo wiedzieć, ażeby być mądrym. -Heraklit z Efezu
nie-wystarczy-żo-wiedzieć-ażeby-być-mądrym
Nie Wystarczy Mówić Cytaty: Nie ma teorii - wystarczy zrozumieć, że przyjemność jest regułą. -Klaudiusz Debussy
nie-teorii-wystarczy-zrozumieć-że-przyjemność-jest-regułą
Nie Wystarczy Mówić Cytaty: Nienawiść nie potrzebuje instrukcji, wystarczy ją tylko sprowokować. -Katherine Anne Porte
nienawiść-nie-potrzebuje-instrukcji-wystarczy-ją-tylko-sprowokować
Nie Wystarczy Mówić Cytaty: Sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć ją stosować. -Johann Wolfgang Goethe
sama-wiedza-nie-wystarczy-trzeba-jeszcze-umieć-ją-stosować
Nie Wystarczy Mówić Cytaty: Nie wystarczy zdobywać mądrości, trzeba jeszcze z niej korzystać. -Cyceron
nie-wystarczy-zdobywać-mądroś-trzeba-jeszcze-z-niej-korzystać
Nie Wystarczy Mówić Cytaty: W filmie nie wystarczy grać, trzeba jeszcze mieć talent. -Vittorio De Sica
w-filmie-nie-wystarczy-grać-trzeba-jeszcze-mieć-talent
Nie Wystarczy Mówić Cytaty: Nie wystarczy w Boga wierzyć. Trzeba jeszcze Bogu zawierzyć. -Stefan Wyszyński kard
nie-wystarczy-w-boga-wierzyć-trzeba-jeszcze-bogu-zawierzyć
Nie Wystarczy Mówić Cytaty: Nie wystarczy powiedzieć
nie-wystarczy-powiedzieć-kocham-ę-aby-kochać-całe-życie
Nie Wystarczy Mówić Cytaty: Nie wystarczy mieć sprawny umysł, trzeba go jeszcze dobrze używać. -Kartezjusz
nie-wystarczy-mieć-sprawny-umysł-trzeba-go-jeszcze-dobrze-używać
Nie Wystarczy Mówić Cytaty: Aby zło zatriumfowało, wystarczy, by dobry człowiek niczego nie robił. -Edmund Burke
aby-zło-zatriumfowało-wystarczy-by-dobry-człowiek-niczego-nie-robił
Nie Wystarczy Mówić Cytaty: Nie próbuj posługiwać się autorytetem tam, gdzie wystarczy rozsądek. -William Shakespeare
nie-próbuj-posługiwać-ę-autorytetem-tam-gdzie-wystarczy-rozsądek
Nie Wystarczy Mówić Cytaty: Nie wystarczy tylko posiadać dobry umysł. Najważniejsze jest, by go dobrze używać. -Kartezjusz
nie-wystarczy-tylko-posiadać-dobry-umysł-najważniejsze-jest-by-go-dobrze-używać
Nie Wystarczy Mówić Cytaty: Umiem w dwu­nas­tu języ­kach po­wie­dzieć „nie”; to ko­biecie wystarczy. -Sophia Loren (Sofia Scicolone)
Nie Wystarczy Mówić Cytaty: Wiem, co to samotność i to mi wystarczy. -Konstantinos Tsatsos
Nie Wystarczy Mówić Cytaty: Można mieć zupełną rację, nie mając zupełnie racji. Wystarczy uzasadnić bezzasadność. -Stefan Pacek
można-mieć-zupełną-rację-nie-mając-zupełnie-racji-wystarczy-uzasadnić-bezzasadność
Nie Wystarczy Mówić Cytaty: Wystarczy tylko przyzwyczaić się do pracy i już bez niej nie można żyć. -Ludwik Pasteur
wystarczy-tylko-przyzwyczaić-ę-do-pracy-i-już-bez-niej-nie-można-żyć