Nie bi­je Re­kordów Częstot­li­wości Cytaty

Nie bi­je Re­kordów Częstot­li­wości Cytaty: Praw­dzi­wa miłość jest rzad­ka jak krop­la wo­dy na pus­ty­ni i gorąca jak jej piasek. Nie bi­je re­kordów częstot­li­wości i nie uk­ry­wa zazdrości. Tho­mas Merton  -Thobeta


praw­dzi­wa-miłość-jest rzad­ka-jak krop­-wo­dy-na pus­ty­-i gorąca-jak jej-piasek-nie bi­-re­kordów-częstot­li­woś
Nie bi­je Re­kordów Częstot­li­wości Cytaty:


Nie bi­je Re­kordów Częstot­li­wości Cytaty: Gdy człowiek na początku jest pew­ny, kończy na wątpli­wości, a gdy zaczy­na od wątpli­wości, kończy na pewności. -Ramón Gómez de La Serna


gdy-człowiek-na początku-jest pew­ny-kończy-na wątpli­woś-a gdy-zaczy­na-od wątpli­woś-kończy-na pewnoś
Nie bi­je Re­kordów Częstot­li­wości Cytaty: Nie ma rzeczy bo­gat­szej w możli­wości od próżni. -Stanisław Lem


nie- rzeczy-bo­gat­szej-w możli­woś-od próż
Nie bi­je Re­kordów Częstot­li­wości Cytaty: NIE MA SPRA­WIED­LI­WOŚCI, JES­TEM TYL­KO JA. -Terry Pratchett


nie-ma spra­wied­li­woŚci-jes­tem-tyl­ko-ja
Nie bi­je Re­kordów Częstot­li­wości Cytaty: Sy­tość sprzy­ja uczci­wości, ale jej nie gwarantuje. -Władysław Loranc


sy­tość-sprzy­ja-uczci­woś-ale-jej-nie gwarantuje
Nie bi­je Re­kordów Częstot­li­wości Cytaty: Uczcie się spra­wied­li­wości i nie lek­ce­ważcie bogów. -Wergiliusz


uczcie ę-spra­wied­li­woś-i nie lek­­ważcie-bogów
Nie bi­je Re­kordów Częstot­li­wości Cytaty: Nie ma wątpli­wości, że ziemia nasza nie jest dla aniołów. -Herbert George Wells


nie- wątpli­woś-że ziemia-nasza-nie jest dla-aniołów
Nie bi­je Re­kordów Częstot­li­wości Cytaty: drażli­wości w zoo klat­ki za­mie­szkują nie  bes­tie smacznie spią  -Cykam


drażli­woś-w zoo-klat­ki-za­mie­szkują-nie -bes­tie-smacznie-spią 
Nie bi­je Re­kordów Częstot­li­wości Cytaty: Sprzy­mie­rzeńców zys­ku­je się przez zas­po­kaja­nie cieka­wości nieznajomych. -C » Maxime Chattam » W ciemnościach strachu


Nie bi­je Re­kordów Częstot­li­wości Cytaty: Niesłusznie jest myśleć, że nie ma mod­litwy, jeśli się nie ma cza­su i możli­wości odosobnienia. -św. Teresa z Ávila


niesłusznie-jest myść-że nie  mod­litwy-śli ę-nie  cza­su-i możli­woś-odosobnienia
Nie bi­je Re­kordów Częstot­li­wości Cytaty: nieHAiKU Masz wątpli­wości - Nie zrzu­caj na je­sień dnia Opuść siebie... tańcz 2012   -wdech


niehaiku-masz-wątpli­woś-nie-zrzu­caj-na ­sień-dnia-opuść-siebie-ńcz-2012- 
Nie bi­je Re­kordów Częstot­li­wości Cytaty: Jeżeli masz wątpli­wości - mów prawdę. -Mark Twain


jeżeli-masz-wątpli­woś- mów-prawdę
Nie bi­je Re­kordów Częstot­li­wości Cytaty: Nic gor­sze­go niż na­mol­ny mężczyz­na, co się do swo­jej upier­dli­wości nie przyzna. -RedRose


nic-gor­sze­go-ż-na­mol­ny-mężczyz­na-co ę-do swo­jej-upier­dli­woś-nie przyzna
Nie bi­je Re­kordów Częstot­li­wości Cytaty: I obiecuję uwie­rzyć w siebie. Zna­leźć wiarę we włas­ne możli­wości i już nig­dy się nie poddać. -Aleksandra_Czarna


i obiecuję-uwie­rzyć-w siebie-zna­źć wiarę-we włas­ne-możli­woś-i już-nig­dy ę-nie poddać
Nie bi­je Re­kordów Częstot­li­wości Cytaty: O uświado­mionej wrażli­wości: Po­kuta za przyjście na świat. -Marcin Kossek


o uświado­mionej-wrażli­woś-po­kuta-za przyjście-na świat
Nie bi­je Re­kordów Częstot­li­wości Cytaty: `Cieka­we czy ktoś ma ty­le sa­mo cier­pli­wości do Ciebie co ja ?  -bluecaffe


`cieka­we-czy-ktoś- ty­-­mo-cier­pli­woś-do ciebie-co ja  
Nie bi­je Re­kordów Częstot­li­wości Cytaty: Od­ro­bina pożądli­wości na­daje do­piero życiu rozmach. -Samuel Johnson


od­ro­bina-pożądli­woś-na­daje-do­piero-życiu-rozmach