Nie chłop  Cytaty

Nie chłop  Cytaty: Chłop żywemu nie przepuści. -Kazimierz Grześkowiak


Nie chłop  Cytaty: Swój chłop to ta­ki, który nig­dy nie po­pełni draństw, ja­kie mu się przypisuje. -Karl Kraus


swój-chłop-to ­ki-który-nig­dy-nie po­peł-draństw-ja­kie-mu ę-przypisuje
Nie chłop  Cytaty: Chłop potęgą jest i basta. -Stanisław Wyspiański


Nie chłop  Cytaty: Swój chłop to taki, który nigdy nie popełni draństw, jakie mu się przypisuje. -Karl Kraus


swój-chłop-to-taki-który-nigdy-nie-popeł-draństw-jakie-mu-ę-przypisuje
Nie chłop  Cytaty: A one marzyły o chłop­cach, którzy pójdą z ni­mi na huśtawkę,rozhuśtają je wy­soko i nie poz­wolą im spaść. -królik xd


a one-marzyły-o chłop­cach-którzy-pójdą-z ­mi-na huśtawkęrozhuśtają- wy­soko-i nie poz­wolą-im spaść
Nie chłop  Cytaty: Jak Bóg zag­rzmi, to chłop do pacierza. -Samuel Adalberg


jak-bóg-zag­rzmi-to chłop-do pacierza
Nie chłop  Cytaty: W oczach naszych chłop urasta do potęgi króla Piasta! -Stanisław Wyspiański


Nie chłop  Cytaty: Dziew­częta wcześniej czują, niźli chłop­cy myślą. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


Nie chłop  Cytaty: Kosztow­na ma pra­wo być biżute­ria, odzież, kap­ry­sy, ale, na li­tość boską, prze­cież nie chłop!  -Joanna Chmielewska


kosztow­na- pra­wo-być-biżute­ria-odzież-kap­ry­sy-ale-na li­tość-boską-prze­cież-nie chłop 
Nie chłop  Cytaty: W Kut­nie pan­na rozbuchana, przy­siadła chłop­cu na kolana. Ona to seks-bomba, On zaś wiel­ka trąba, szyb­ko doszło do rozstania. -Irracja


w kut­nie-pan­na-rozbuchana-przy­siadła-chłop­cu-na kolana-ona-to seks-bomba-on-zaś-wiel­ka-trąba-szyb­ko-doszło-do rozstania
Nie chłop  Cytaty: Żyd chrzczony, chłop nobilitowany, wilk chowany - rzadko natury swojej zapamiętywają. -Jan Żabczyc


Żyd-chrzczony-chłop-nobilitowany-wilk-chowany-rzadko-natury-swojej-zapamiętywają
Nie chłop  Cytaty: Kiedy byłem małym chłop­cem, płakałem, że nie mam butów na sto­pach. Przes­tałem płakać, kiedy zo­baczyłem dziec­ko, które płacze, bo nie ma stóp. -Bob Marley


kiedy-byłem-łym-chłop­cem-płakałem-że nie mam-butów-na sto­pach-przes­łem płakać-kiedy-zo­baczyłem-dziec­ko-które-płacze
Nie chłop  Cytaty: Rodzi­ce go bili, bo by­li bez serca i z chłop­ca wyrósł bez­względny morderca. -Moon G


rodzi­-go bili-bo-by­li-bez-serca-i-z chłop­ca-wyrósł-bez­względny-morderca
Nie chłop  Cytaty: Chłop bez kapelusza jest jak koń bez podkowy. -Tadeusz Nowak


chłop-bez-kapelusza-jest-jak-koń-bez-podkowy
Nie chłop  Cytaty: Chłop jak sięga, to przysięga.� Jak dostaje, to przestaje. -Władysław Stanisław Reymont


Nie chłop  Cytaty: Chłop jak sięga, to przysięga, jak dostaje, to przestaje. -Władysław Stanisław Reymont


Nie chłop  Cytaty: Przyk­ro mi widząc tą ra­dość małego chłop­ca, który bieg­nie do ma­my ze zer­wa­nym kwiatkiem. Gdy nag­le po­tyka się.. ten mały cud miłości, która tak właśnie uczy sma­ku łez. -Smurf007


Nie chłop  Cytaty: Z psiap­siółą szep­cze, ga­da, chichot słychać nieraz; O którym chłop­cu, młoda, o którym myślisz teraz?  -SirNobody


z psiap­ółą-szep­cze-ga­da-chichot-słychać-nieraz-o-którym chłop­cu-młoda-o którym myślisz-teraz