Nie chcą Cytaty

Nie chcą Cytaty: Proście, a nie będzie wam dane, Kobiety chcą być zdobywane. -Anonim


proście-a-nie-będzie-wam-dane-kobiety-chcą-być-zdobywane
Nie chcą Cytaty: Nie podcinaj gałęzi na której siedzisz, chyba że chcą cię na niej powiesić. -Stanisław Jerzy Lec


nie-podcinaj-gałęzi-na-której-siedzisz-chyba-że-chcą-ę-na-niej-powiesić
Nie chcą Cytaty: Im są piękniejsze, tym bardziej chcą być podrywane, żeby móc powiedzieć nie. -Al Goldstein


im-są-piękniejsze-tym-bardziej-chcą-być-podrywane-żeby-móc-powiedzieć-nie
Nie chcą Cytaty: Pierwszy błąd, który ludzie popełniają to fakt, że nie wiedzą, co chcą osiągnąć -Kevin Hogan


pierwszy-błąd-który-ludzie-popełniają-to-fakt-że-nie-wiedzą-co-chcą-osiągnąć
Nie chcą Cytaty: Tak często mówię to co in­ni chcą usłyszeć, że sa­ma już nie wiem co z te­go jest prawdą. -Aleksandra_Czarna


tak-często-mówię-to co in­-chcą-usłyszeć-że ­-już-nie wiem-co z te­go-jest prawdą
Nie chcą Cytaty: Żyć długo chcą wszyscy, ale starym nikt nie chce być. -Anonim


Żyć-długo-chcą-wszyscy-ale-starym-nikt-nie-chce-być
Nie chcą Cytaty: Rewolucja - przewrót, po którym chłopi nie chcą płacić podatków komu innemu. -Anonim


rewolucja-przewrót-po-którym-chłopi-nie-chcą-płacić-podatków-komu-innemu
Nie chcą Cytaty: Żyć długo chcą wszyscy, ale nikt nie chce być starym. -Johann Nestroy


Żyć-długo-chcą-wszyscy-ale-nikt-nie-chce-być-starym
Nie chcą Cytaty: Niektórzy chcą zro­zumieć dzieło sztu­ki - miłość nie żąda zrozumienia. -Bogumił Buczyński


niektórzy-chcą-zro­zumieć-dzieło-sztu­ki- miłość-nie żąda-zrozumienia
Nie chcą Cytaty: Wszyscy chcą zmieniać świat, ale nikt nie chce zmienić siebie. -Lew Tołstoj


wszyscy-chcą-zmieniać-świat-ale-nikt-nie-chce-zmienić-siebie
Nie chcą Cytaty: Młodzi ludzie nie wiedzą, czego chcą, ale są absolutnie zdecydowani to osiągnąć. -Federico Fellini


młodzi-ludzie-nie-wiedzą-czego-chcą-ale-są-absolutnie-zdecydowani-to-osiągnąć
Nie chcą Cytaty: Nie ma gorszych ślepców nad tych, którzy nie chcą widzieć. -Herbert George Wells


nie-gorszych-ślepców-nad-tych-którzy-nie-chcą-widzieć
Nie chcą Cytaty: Nie ma bardziej głuchych niż ci, którzy nie chcą słyszeć. -Stendhal


nie-bardziej-głuchych-ż-którzy-nie-chcą-słyszeć
Nie chcą Cytaty: Nie ma gor­szych ślepców nad tych, którzy nie chcą widzieć. -Herbert George Wells


nie- gor­szych-ślepców-nad-tych-którzy-nie chcą-widzieć
Nie chcą Cytaty: Większość ludzi odrzuca to, czego nie znają, albo poznać nie chcą. -Anonim


większość-ludzi-odrzuca-to-czego-nie-znają-albo-poznać-nie-chcą
Nie chcą Cytaty: Często ludzie nie kon­taktują się z in­ny­mi z prze­kona­nia, że ci drudzy te­go nie chcą. -Emilia Szumiło


często-ludzie-nie kon­taktują ę-z in­ny­mi-z prze­kona­nia-że  drudzy-te­go-nie chcą
Nie chcą Cytaty: Jakoby też rok bez wiosny mieć chcieli, którzy chcą, młodzi nie szaleli. -Jan Kochanowski


jakoby-też-rok-bez-wiosny-mieć-chcieli-którzy-chcą-młodzi-nie-szaleli
Nie chcą Cytaty: Są dziew­czy­ny, które zaw­sze i mi­mo wszys­tko chcą wrócić. Ja do nich nie należę. -Majka_Majdan


są dziew­czy­ny-które-zaw­sze-i mi­mo-wszys­tko-chcą-wróć-ja do nich-nie należę