Nie dać Cytaty

Nie dać Cytaty: Je­dyne co możesz sprze­dać, od­dać to miłość, nic in­ne nie jest twoje  -Duch_Sumienia


je­dyne-co możesz-sprze­dać-od­dać-to miłość-nic-in­ne-nie jest twoje 
Nie dać Cytaty: Stwier­dziłam , że 


Nie dać Cytaty: Nie sztuką jest dać ko­muś życie, sztuką jest dać mu wszys­tko to, co w życiu najważniejsze. -PoznajPrawdę


nie-sztuką-jest dać-ko­muś-życie-sztuką-jest dać-mu wszys­tko-to-co w życiu-najważniejsze
Nie dać Cytaty: W ekonomii miłości musisz dać więcej niż posiadasz. Musisz dać samego siebie. -Phil Bosmans


w-ekonomii-miłoś-musisz-dać-więcej-ż-posiadasz-musisz-dać-samego-siebie
Nie dać Cytaty: Nie jest poświęce­niem od­dać za ko­goś życie. Poświęce­niem jest od­dać ko­muś ser­ce, i się o nie nie upomnieć. -respirer


nie-jest poświę­niem-od­dać-za ko­goś-życie-poświę­niem jest od­dać-ko­muś-ser­-i ę-o nie nie upomnieć
Nie dać Cytaty: ...chcę mieć Cię na własność by móc Cię doprowadzać do gra­nic przyjemności byś mogła dać się po­nieść swoim zmysłom i od­dać mi się całko­wi­cie .... 2015 றiℓℓ... -mill


chcę-mieć-cię-na własność-by-móc-cię-doprowadzać-do-gra­nic-przyjemnoś-byś-mogła-dać ę-po­nieść-swoim-zmysłom-i-od­dać
Nie dać Cytaty: Nie na tym po­lega rzecz, aby do­dać lat do życia, ale na tym prze­de wszys­tkim, aby do­dać życia do lat. -Alexis Carrel


nie-na tym-po­lega-rzecz-aby do­dać-lat-do życia-ale-na tym-prze­de-wszys­tkim-aby do­dać-życia-do lat
Nie dać Cytaty: Nie mam pol­skiej klawiatury, wiec wy­baczcie za te bzdury. Fraszka na zycie, To ge­neral­nie niez­le przezycie. Ludzie sta­raja sie byc bohaterami, A kon­cza na row­ni z zerami. Kla­mia, falszywi, Kaz­dy z nich szydzi. Ide spac, szko­da ga­dac, Ba­teria od lap­to­pa zaczy­na pa­dac. P:S. jes­tem w Ita­lii, in­na kal­wiatu­ra ..pzdr. -juuulek


Nie dać Cytaty: Jeśli nie da­jesz szan­sy so­bie to kto ma Ci ją dać ?  -Chemicals


jeśli-nie da­jesz-szan­sy-so­bie-to kto- ci ją dać- 
Nie dać Cytaty: Nikt nie może dać więcej od te­go, co stra­cił wszystko. -Stanisław Lem


nikt-nie może-dać-więcej-od te­go-co stra­ł-wszystko
Nie dać Cytaty: Nikt nie może dać więcej od tego, co wszystko stracił. -Anonim


nikt-nie-może-dać-więcej-od-tego-co-wszystko-stracił
Nie dać Cytaty: Pod­dać się nie­szczęściu, znaczy zdwoić nieszczęście. -Jan Włodak


pod­dać ę-nie­szczęściu-znaczy-zdwoić-nieszczęście
Nie dać Cytaty: Jaki możesz dać pokój innym, skoro sam go nie posiadasz? -Anonim


jaki-możesz-dać-pokój-innym-skoro-sam-go-nie-posiadasz
Nie dać Cytaty: Nie dość zapewnić komuś zbawienie; trzeba mu jeszcze dać środki do życia. -Anonim


nie-dość-zapewnić-komuś-zbawienie-trzeba-mu-jeszcze-dać-środki-do-życia
Nie dać Cytaty: nie wiem co mógłbym dać, jak chce twe us­ta brać niemo ujmować  -Cykam


nie wiem-co mógłbym-dać-jak chce-twe-us­-brać-niemo-ujmować 
Nie dać Cytaty: Chciałbym Ci dać, kochanie, wiarę niewzruszoną, miłość nie zdradzoną, szczęśliwość wymarzoną. -Anonim


chciałbym-ci-dać-kochanie-wiarę-niewzruszoną-miłość-nie-zdradzoną-szczęśliwość-wymarzoną
Nie dać Cytaty: Nig­dy nie poz­na­my całego dob­ra, ja­kie może dać zwykły uśmiech. -Matka Teresa z Kalkuty


nig­dy-nie poz­na­my-całego-dob­ra-ja­kie-może-dać-zwykły-uśmiech
Nie dać Cytaty: Dzieci i ze­gar­ki nie można sta­le nakręcać, trze­ba im dać też czas do chodzenia. -Jean-Paul Sartre


dzieci-i ze­gar­ki-nie można-sta­-nakręcać-trze­ba-im dać-też-czas-do chodzenia