Nie las­ka Mój Drogi Cytaty

Nie las­ka Mój Drogi Cytaty: To już nie las­ka mój drogi. Szczerze? To ku­la u nogi. -nicola-57


to już-nie las­ka-mój-drogi-szczerze-to ku­-u nogi
Nie las­ka Mój Drogi Cytaty: To nie z myśli, mój drogi, robi się wiersze. Robi się je ze słów. -Stephane Mallarme


to-nie-z-myśli-mój-drogi-robi-ę-wiersze-robi-ę-ze-słów
Nie las­ka Mój Drogi Cytaty: En el jardín de la Iglesia se cultivan: Las rosas de los mártires, los lirios de las vírgenes, las yedras de los casados, las violetas de las viudas. -San Agustín


en-el-jardín-de-iglesia-se-cultivan-las-rosas-de-los-mártires-los-lirios-de-las-vírgenes-las-yedras-de-los-casados-las-violetas-de-las-viudas
Nie las­ka Mój Drogi Cytaty: Jesteś królem poetów, mój drogi Aramisie, mówisz jak Apokalipsa i jesteś prawdziwy jak Ewangelia. -Aleksander Dumas (ojciec)


jesteś-królem-poetów-mój-drogi-aramisie-mówisz-jak-apokalipsa-i-jesteś-prawdziwy-jak-ewangelia
Nie las­ka Mój Drogi Cytaty: Nie­szczęśli­wie zakochana chodzi cza­sem jak pijana myśli so­bie Boże Drogi po­gubiłam wszys­tkie drogi  -artur37artur


nie­szczęśli­wie-zakochana-chodzi-cza­sem-jak pijana-myśli-so­bie-boże-drogi-po­gubiłam-wszys­tkie-drogi 
Nie las­ka Mój Drogi Cytaty: Drogi mi Platon, drogi Sokrates, ale jeszcze droższa prawda. -Arystoteles


drogi-mi-platon-drogi-sokrates-ale-jeszcze-droższa-prawda
Nie las­ka Mój Drogi Cytaty: El oro y las riquezas son las causas principales de las guerras. -Tácito


el-oro-y-las-riquezas-las-causas-principales-de-las-guerras
Nie las­ka Mój Drogi Cytaty: Las palabras son la moneda que corrientemente se acepta en lugar de las ideas, como las monedas se aceptan en función de los valores. -Francis Bacon


las-palabras-moneda-corrientemente-se-acepta-lugar-de-las-ideas-como-las-monedas-se-aceptan-función-de-los-valores
Nie las­ka Mój Drogi Cytaty: Bum! Mój mały świat się rozpadł. Bum! Mój przy­jaciel bar­dzo cierpi Bum! Mój ko­loro­wy świat jak­by zbladł. Bum! Mój przy­jaciel myśli o śmierci. -I'm nothing


bum-mój-ły-świat ę-rozpadł-bum-mój-przy­jaciel-bar­dzo-cierpi-bum-mój-ko­loro­wy-świat-jak­by-zbladł-bum-mój-przy­jaciel-myśli
Nie las­ka Mój Drogi Cytaty: Concentrar las unidades del Ejército Rojo para golpear, en el momento oportuno, al enemigo que las enfrentara, y oponerse a la división de las fuerzas afin de evitar que fuesen derrotadas por partes. -Mao Zedong


concentrar-las-unidades-del-ejército-rojo-para-golpear-el-momento-oportuno-al-enemigo-las-enfrentara-y-oponerse-a-división-de-las-fuerzas-afin-de
Nie las­ka Mój Drogi Cytaty: Concibo que la mayor parte de las miserias de la humanidad han acontecido debido a las falsas estimaciones que se han hecho sobre el valor de las cosas. -Benjamin Franklin


concibo-mayor-parte-de-las-miserias-de-humanidad-han-acontecido-debido-a-las-falsas-estimaciones-se-han-hecho-sobre-el-valor-de-las-cosas
Nie las­ka Mój Drogi Cytaty: Żar na ser­cu tli się po­wol­nym płomieniem. I żad­na z łez nie uga­si te­go.. nie uga­si tego. Lu­biłam te słowa że byłeś mój.. mój na zawsze. Je­dyne co mnie ba­wi to ze mój


Nie las­ka Mój Drogi Cytaty: Gwoździe do trum­ny. Spełniają wiado­me fun­kcje. Nikt nie po­wie, że są zbędne. Można ich


Nie las­ka Mój Drogi Cytaty: Z każdej dobrej drogi można zbłądzić. Z każdej złej drogi można zawrócić. -Aldona Różanek


z-każdej-dobrej-drogi-można-zbłądzić-z-każdej-złej-drogi-można-zawróć
Nie las­ka Mój Drogi Cytaty: En esencia, dice que la economía mundial está desintegrándose y que si las tendencias actuales continúan, el resultado será caos. Cerraduras dobles en las puertas, guardias armados y el temor de secuestros y asesinatos son las nuevas recompensas del logro -Willy Brandt


Nie las­ka Mój Drogi Cytaty: Wciąż siedzę w tej pa­miętnej koszu­li, gdzie aro­mat sa­mot­ności tkwi w mo­jej głowie. Pit­bu­li krew na mych dłoniach... Cóż mam począć bez Ciebie, mój drogi? Łysy kot spa­ceru­je po­między zwłokami, kiedy me łzy leją się litrami. Zdej­mij ze mnie milczenie, które tak bar­dzo mnie rani. -luksosekunda


Nie las­ka Mój Drogi Cytaty: Mój Aniele w Twoich ramionach wszys­tko wy­dawało się łatwiejsze Mój Aniele w Twoich ramionach czułam się jak dziecko pamiętam jak śpiewałaś mi piosenki Mój Aniele Twój głos kojącą kołysanką a po moim policzku wol­no spływała łza tyl­ko Ty pot­ra­fiłaś ją otrzeć tyl­ko Ty pamiętam po­kony­wałaś wszys­tkie mo­je łzy Mój Aniele nau­czyłaś mnie śmiać się do łez pamiętam po­kony­wałaś wszys­tkie mo­je smutki a gdy się bałam.. Mój Aniele! w Twoich ramionach byłam bezpieczna pamiętam po­kony­wałaś wszys­tkie mo­je lęki każdą słabość wróć nie płacz Mój Aniele... -wenaa01


Nie las­ka Mój Drogi Cytaty: Gdzie byłeś gdy szu­kałem drogi? Każdy mój krok, był w stronę głosu, Który słyszałem. Który mówił kochaj. Dziś po­zos­tał tyl­ko ból. Nadziei brak. Ut­ra­cona siła wiel­kiej wiary w świat. Świat miłością prze­pełniony. Świat wy­marzo­ny... Bez choroby. Niefi­zycznej. Szczęściem dotleniony.. ~Mar­cin Twardysko. -MarcinPaweł